Epostvarsel med nyheter?

Vil du ha varsel hver gang vi publiserer en nyhet her? Klikk her for mer informasjon.

Fjernvarmeanlegget i drift igjen.

Vi har i dag fått overhalt pumpene i fjernvarmeanlegget (radiatorvarmen), og anlegget kan nå settes i drift igjen.

Vi venter med å skru på varmen, da det jo nå midt på sommeren bare fører til mye bortkastet energi i form av varmetap. Varmen blir bli satt på først når høsten kommer, og nattetemperaturen faller ned mot 10 grader.

Kontakt eventuelt styreleder for ytterligere informasjon.

  1. juli 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Generalforsamling for 2020 avholdt.

Det er avholdt Generalforsamling i laget. På gunn av smittevrenreglene i forbindelse med COVID-19 pandemien, ble møtet avholdt som digitalt årsmøte arrangert av Vestbo.

Samtlige saker på sakskartet ble vedtatt av generalforsamlingen.

Sammensetning for det nye styret finner du her.

Protokoll vil bli distriburet digitalt, og vil når den er klar bli lagt ut på Min Side portalen hos Vestbo.

Takk til de 23 andelseierne som deltok på møtet.

  1. juni 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Husk fristen for kommentarer og spørsmål til det digitale årsmøtet.

Minner om at fristen for å stille spørsmål eller legger igjen kommentarer til postene på det digitale årsmøtet er 31. mai. Etter denne dato, altså fra selve møtet åpner for avstemming 1. juni (til 8. juni), vil det ikke være mulig å kommentere eller stille spørsmål og få svar i selve portalen. Da må du eventuelt kontakte oss i styret direkte for å få svar.

Det er derfor viktig at de som har kommentarer eller vil stille spørsmål, gjør dette snarest mulig, SENEST innen 31. mai kl 19:00.

Det er altså informasjonen som står i møteinnkallingen du har mottatt fra Vestbo som er riktig.

Håper på at så mange som mulig deltar på møtet og avgir sin stemme før 8. juni kl 19:00.

27. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Nedstengt radiatorvarme.

Vi har dessverre fått en feil på fjernvarmeanlegget, og har derfor måtte stenge ned varme til radiatorene i leilighetene. Det vil derfor IKKE være varme i radiatorene før feilen er utbedret. Utbedringen kan ta noen uker.

Det varme tappevannet er heldigvis IKKE berørt, så varmt vann i tappekranene vil fortsatt fungere som det skal.

Heldigvis er det ikke behov for varme i radiatorene de nærmeste dagene.

22. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utbedring av setningsskader på uteplassen.

Tirsdag 19. mai begynner arbeidene med utbedring av setningsskadene på uteplassen ved det såkalte “lysthuset”. På grunn av mangel på drenering, og setningskader i grunnen under betongdekket der benker og bord i dag står, må vi dessverre grave opp hele grunnen her, for å etablere avløp for overvann. “Lysthuset” har dessuten seget med mer enn 3cm i det ene hjørnet og er nå så skjevt at det vil bli fjernet.

Etter at “Lysthuset” er fjernet, vil selve betongdekket mellom murene og lekeplassen, bli fjernet for så å bli lagt på nytt etter at grunnen er drenert skikkelig med en kum og avløp. I tillegg vil det bli gravd en grøft til drenering fra der hvor sandkassen er og langs hele kanten bort mot hus 3. Dette er nødvendig for å lede bort vann som i dag trenger ned i garasjen i både tak og vegg der.

Styret har jobbet med ekstern ekspertise fra flere hold og flere løsninger har vært vurdert. Løsningen som er valgt er godt faglig begrunnet, og er den minst inngripende, og minst kostnadskrevende vi fikk til.

Selve gravearbeidene og knusingen av betongdekket starter mandag 25. mai, og det er beregnet at grøfter og avløpskum vil være ferdig i løpet av samme uke. Det er planlagt å støpe det nye dekket fredag 29. mai.

“Lysthuset” blir fjernet for godt, i henhold til tidligere vedtak på generalforsamling. Vi fjerner også det store navneskiltet som står på muren i dag. Hvis noen har forslag til hva vi kan ha her i stedet, tar styret imot gode forslag når entreprenøren er ferdig med arbeidene.

Det vil nødvendigvis bli en del støy i forbindelse med disse arbeidene. Entreprenøren har imidlertid lovet oss at alt støyende arbeid vil bli utført på dagtid. Så lenge arbeidene pågår, vil ALL hensetting av biler på snuplassen bli forbudt.

18. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Digitalt årsmøte erstatter Generalforsamling i 2020.

På grunn av den pågående COVID-19 pandemien, vil vi i år ikke kunne avholde ordinær generalforsamling. I stedet vil det bli tilrettelagt for et digitalt årsmøte (på internett). På dette “møtet” vil vi kunne gjennomføre alle standard lovpålagte møtesaker, som godkjenning av årsregnskap, valg av nytt styre samt vedta styrehonorar. Andre saker vil måtte utsettes til en ordinær (eventuelt ekstraordinær) generalforsamling igjen kan avholdes.

For at du skal kunne delta på det digitale årsmøtet, må du være registrert på portalen “Min Side” hos Vestbo. Heldigvis er det en god del andelseiere som allerede er brukere av denne portalen. Men de av dere som ikke har brukt denne portalen før, må sørge for å registrere dere i god tid før det digitale årsmøtet, dersom dere vil delta. Du kan bare registrere deg der dersom Vestbo har ditt telefonnummer eller epostaddresse registrert på din eierandel. Hvis dette mangler (og du får feilmelding ved registrering), kontakt styreleder så kan han legge det inne for deg.

Vi jobber nå med et informasjonsskriv som skal forklare fremgangsmåten for både registrering og hvordan selve årsmøtet vil bli utført.

Kort fortalt: Det digitale årsmøtet (avstemmingen) vil bli avholdt 9 1.-8. juni 2020, og vil ikke være noe live møte. Det vil være nok for å kunne delta, at man har tilgang til internett og en nettleser, enten på nettbrett eller datamaskin, samt at man er registrert bruker på “Min Side” portalen. I forkant av møtet vil det via portalen være mulig å lese alle dokumenter (innkalling, årsmelding, regnskaper og innstilling fra valgkomiteen), og stille spørmål til styret. Man vil så kunne avgi sin stemme via nettet.

En mer detaljert beskrivelse kommer i postkassen i god tid før møtet skal avholdes. Hvis du logger deg inn på “Min Side” nå, som beskrevet over, vil du finne en detaljert beskrivelse av hvordan årsmøtet kommer til å bli avviklet. Alle dokumenter (innkalling, regnskaper, årsmelding etc.) vil bli lagt ut der så snart de er ferdige i løpet av første halvdel av mai måned.

28. april 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Maling av svalgangene fortsetter.

KTV fortsetter med maling av søyler og himlinger på svalgangene torsdag og fredag (16. og 17. april).

Vi starter med hus 2 torsdag og fortsetter deretter med hus 1.

Det skal også males noen vegger på hus 4, men det vil ikke kunne forstyrre noen.

15. april 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »