Epostvarsel med nyheter?

Vil du ha varsel hver gang vi publiserer en nyhet her? Klikk her for mer informasjon.

Vedlikehold på ZAPTEC elbil ladeanlegget.

Zaptec skal gjøre vedlikehold på datasystemene i morgen 10 juni mellom kl 10:00 og 11:00. I dette tidsrommet vil det sannsynligvis ikke være full ladekapasitet tilgjengelig. Vi regner med at systemet er i full drift igjen når vedlikeholdet er utført.

9 juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Generalforsamling for 2021 avholdt.

Det er avholdt Generalforsamling i laget. På gunn av smittevrenreglene i forbindelse med COVID-19 pandemien, ble møtet avholdt som digitalt årsmøte arrangert av Vestbo 7-9 juni.

Samtlige saker på sakskartet ble vedtatt av generalforsamlingen.

Sammensetning av det nye styret finner du her.

Protokoll vil bli distriburet digitalt, og vil når den er klar bli lagt ut på Min Side portalen hos Vestbo.

Takk til de 21 andelseierne som deltok på møtet.

9. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ventilasjonsettersyn for 2021 blir utført etter sommerferien.

Det årlige felles ettersynet/filterbyttet på ventilasjonsanlegget blir i år utført når sommerferien er over. Nøyaktig tidspunkt vil bli annonsert i slutten av august. Hvis noen har anlegg som ikke fungerer som det skal, må dere selv kontakte Caverion for eventuell utbedring før ettersynet blir utført. Husk at filterbytte bør utføres MINST 2 ganger årlig!

6. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Høringsrunden til generalforsamlingen 2021 avsluttes i dag.

Jeg minner om at høringsrunden hvor du kan stille spørmål og diskutere sakene styret har lagt frem til behandling, avsluttes i dag (4. juni) kl 14. Etter dette tidspunktet vil muligheten for å stille spøremål, og for oss i styret til å gi svar være låst. Så hvis du har noe du vil ha ekstra belyst, må du være rask.

Ikke glem å logge inn igjen i neste uke. Da skal selve savstemmingen foregå (fra 7. juni kl 19:00 til 9 juni kl 14:00).

4. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Garasjegulvet ferdig støvsugd.

Rengjøringen i garasjen er nå ferdig. Ca 50 kg. sand/støv er fjernet!
Garasjen kan nå tas i bruk igjen.

31. mai 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Forhåndsvarsel om digital generalforsamling 2021.

På grunn av den pågående COVID-19 pandemien og gjeldende smittevernregler, vil generalforsamlingen i år bli avholdt digitalt, på samme måte som i fjor. Saker som ikke kan behandles på digital generalforsamling, vil bli tatt opp på en ekstraordinær generalforsamling så snart det er mulig å igjen arrangere møter.

Årets generalforsamling er planlagt å starte 7. juni, og for å kunne delta må man være registrert i Vestboportalen “Min Side” på internett. Du finner den på www.vestbo.no øverst til høyre. Er du ikke allerede registrert der, må du gjøre dette ved første pålogging. Vestbo må ha registrert ditt mobiltelefonnummer eller din korrekte epostadresse for at du skal kunne registrere deg. Hvis du ikke får registrert deg fordi dette mangler, kan du kontakte styreleder, så kan han legge det inn for deg.

De som er registrert, vil finne en brukerveiledning for stemmegiving (Se under “Oppslag og Publiseringer”), og fra 28. mai også alle dokumenter til årsmøtet. 

De som ikke har mulighet for å registrere seg på “Min Side”, og som likevel vil delta på årsmøtet, vil kunne få tilsendt dokumentene på papir, og stemme med vanlig stemmeseddel som leveres personlig til styret. Gi i så fall beskjed til styreleder snarest mulig, dog senest innen 28. mai, så vil du få tilsendt dokumentene på papir. Det understrekes imidlertid at dette gjelder KUN for de som IKKE registrerer seg på “Min Side portalen”. Er du registrert der, vil du IKKE kunne avgi papirstemmeseddel, eller få dokumentene tilsendt.

Dersom du trenger ytterligere informasjon, kontakt gjerne styreleder.

21. mai 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Det er nødvendig med rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny rengjrøing av hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres mandag 31. mai mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Vi må også rengjøre områdene ved sykkelstativene, så samtlige sykler må også fjernes denne dagen! “Herreløse” sykler blir fjernet for godt. Det er flere sykler som har stått urørt i nesten 2 år. Disse vil bli fjernet.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »