Epostvarsel med nyheter?

Vil du ha varsel hver gang vi publiserer en nyhet her? Klikk her for mer informasjon.

Informasjonsskriv 2020 utlevert.

Det årlige informasjonsskrivet er i dag distribuert i postkassene.

Hvis du vil ha det tilsendt elektronisk, kontakt styreleder på epost.

30. november – Torbjørn Mohn – Styreleder

Økt hastighet på internettlinjen.

Telenor har nå doblet minste-hastigheten på internettlinjen fra 10Mbits til 20Mbits uten tillegg i pris. 20Mbits internettlinje er nå inkludert i felleskostnadene.

Klarer du deg med 20Mbits nedlastingshastighet, er det ingen grunn til å betale ekstra til Telenor for oppgradering.

For de som betaler for en høyere hastighet, er det dessverre ingen endringer.

19. november 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Er internettforbindelsen borte?

De som ikke har byttet til det nye tilsendte modemet fra Telenor Bredbånd, vil nå miste internettforbindelsen. Det gamle modemet slutter nå å virke!

For å få tilbake internett, må du koble opp den nye boksen. Følg anvisningen i pakken!

Husk å returnere den gamle modemet til Telenor!

16. november 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Problemer med bredbåndsmodemet?

Det har den siste tiden vært svært mange som har hatt problemer med at modemet til bredbåndet slutter å fungere. Mange har derfor vært uten internettforbindelse i flere dager mens de venter på å få nytt tilsendt fra Telenor Bredbånd.

Utstyret har stått i drift i nesten 6 år, og er nok modent for utskifting. Jeg har derfor bedt Telenor Bredbånd om å sørge for utskifting av samtlige av disse modemene snarest mulig, slik at vi unngår flere feiltilfeller. Det kan være vanskelig (og dyrt) for mange å være uten bredbåndet i disse Koronatider med mye hjemmekontor. Det er ikke alle som kan benytte “Alltid på nett-garantien”, den betinger at man er mobilkunde hos Telenor.

Det ser for meg ut som om de allerede i dag har sørget for utsendelse av nye modem til dere, jeg og flere med meg har i alle fall i dag fått melding fra Posten om at det er pakke på vei fra Telenor Bredbånd. Da er nok nye modemer på vei regner jeg med.

Jeg skal informere nærmere her på websiden, eller med skriv i postkassen, når jeg har fått klarhet i hva som egentlig foregår, og hva som forventes av hver enkelt av oss. Jeg vet heller ikke om resten av utstyret (Dekoder og WiFi ruter) også byttes nå, det skal jeg prøve å finne ut av.

Ta gjerne kontakt med undertegnede om du føler behov for mer informasjon, men vent gjerne til i morgen ettermiddag, slik at jeg selv kan bli oppdatert fra Telenor.

28 oktober 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ventilasjonsettersyn avlyst for 2020.

Vi har i dag i samråd med Caverion besluttet at det planlagte ettersynet av ventilasjonsanlegget i leilighetene er avlyst. Alle andelseiere har i dag fått utlevert informasjon med en mer utførlig begrunnelse i postkassen.

I skrivet er det beskrevet hvordan du kan få utlevert filtersett slik at du eventuelt selv, eller ved hjelp fra en “nærkontakt” kan bytte filter.

Vi tar sikte på å gjenoppta det årlige ettersynet til neste år, da kanskje noen måneder tidligere enn vi pleier.

25. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Informasjon om bossug.

BIR har bedt oss informere beboere om bruken av bossug anlegget. Det er en økende tendens til blokkering av anlegget, som oftest forårsaket av feil bruk. Slike blokkeringer er kostbart å rydde opp i, så det er viktig at alle følger reglene som gjelder.

Vi har i dag distribuert i postkassene en brosjyre fra BIR, og den forklarer i detalj hvordan systemet fungerer. Det er viktig å sette seg inn i hva man IKKE skal kaste i bossuget for å unngå blokkering. Ta vare på brosjyren, og bruk den som en referanse dersom du blir usikker på hva som skal i restavfallet.

Brosjyren kan også lastes ned fra Dokument siden (nederst på siden) eller direkte på linken her.

Vennligst merk deg at siden vi bare har et restafallsnedkast (det som er GRØNT på anleggene i sentrumsgatene), skal papir (som i sentrum kastes i BLÅTT nedkast) fremdeles kastes i den grønne containeren på plassen. Resirkulerbart papir skal IKKE kastes i vårt bossug!

Ellers står styret selvfølgelig til disposisjon dersom det er noe du lurer på.

24. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Vi minner om rengjøringen i garasjen i morgen (22. september 2020). Alle biler og sykler må være ute av anlegget når rengjøringen starter kl 08:30.

Vi regner med å bruke 5-6 timer på jobben.

2. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »