Epostvarsel med nyheter?

Vil du ha varsel hver gang vi publiserer en nyhet her? Klikk her for mer informasjon.

Rengjøring i garasjen.

Det er nødvendig med rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny rengjrøing av hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres mandag 31. mai mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Vi må også rengjøre områdene ved sykkelstativene, så samtlige sykler må også fjernes denne dagen! “Herreløse” sykler blir fjernet for godt. Det er flere sykler som har stått urørt i nesten 2 år. Disse vil bli fjernet.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Varmtvannet i orden igjen.

Rørlegger har vært her nå i morgentimene, og utbedret lekkasjen på varmtvannet. Alt er nå i orden igjen.

Heldigvis kom rørleggeren raskt, og det var aldri nødvendig å stenge ned varmtvannstilførselen til leilighetene.

12. april 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Problemer med varmtvann!

Det er oppstått en lekkasje på sirkulasjonspumpen for det varme tappevannet. Foreløpig ser det ut som lekkasjen ikke er så stor at vi behøver å stenge det ned. Skulle imidlertid lekkasjen bli verre utover dagen/kvelden, kan det bli nødvendig å stenge ned denne pumpen.

Det vil i tilfelle føre til at det ikke vil komme varmt vann med en gang du åpner kranen. Varmt vann vil komme når det har rent en stund! Vi stenger ikke av det varme vannet helt, bare den delen som sirkulerer til alle leilighetene, og som hindrer at du ikke får varmt vann ut av kranen når du starter tapping. Det vil dessverre være verst for leilighetene som ligger lengst fra pumpen i teknisk rom, det vil se de 2-3 øverste etasjene, samt alle leilighetene i hus 1.

Jeg vil kontakte rørlegger mandag morgen, og regner med at vi får dette ordnet i løpet av mandag formiddag.

Hvis du har spørsmål, kontakt meg gjerne.

12. april 2021 – Torbjøen Mohn – Styreleder

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2021.

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Fløentoppen Borettslag mandag 7. juni – 2021, kl. 19.00.

Da det enda ikke er avklart om det blir mulig å avholde fysisk generalforsamling, vil vi sannsynligvis måtte avholde digitalt møte slik vi gjorde i fjor. Avklaring omkring dette er for tiden til behandling i departementet, og det er ventet en avgjørelse om relativt kort tid. Dersom mot formodning utsiktene til lettelse i smittevernreglene skulle gjøre det mulig å arrangere møte for samtlige andelseiere, vil vi prøve å få dette til, men det er avhengig av at vi får avklaringen rundt dette senest i løpet av april.   

Eventuelle saker som skal tas opp på den ordinære generalforsamlingen må leveres skriftlig og være styret i hende senest 15. april – 2020.

Hvis det er ønske om behandling av spesielle saker som ikke lar seg behandle digitalt, og som krever Generalforsamlingens godkjennelse, vil vi prøve å få det til på en eventuell ekstraordinær generalforsamling til høsten eller når smittevernsituasjonen tillater det.

Innkalling med årsregnskap og årsmelding vil bli sendt ut i god tid før generalforsamlingen.

17. mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Elbil-ladingen i orden igjen.

Feilen på elbil ladesystemet skal nå være utbedret. Problemet oppstod i datasystemene til Zaptec sin skytjeneste.

Ladestasjonene våre er nå på nett igjen, og normal ladekapasitet skal nå være tilgjengelig.

17. mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Problem med elbil-ladingen.

Det har det siste døgnet vært en del problemer med ZAPTEC ladeanlegget vårt. Det ser for meg ut som feilen ligger i styresystemene hos Zaptec (og ikke i vår del av anlegget). Feilen er rapportert, og jeg regner med at vi får orden på systemet i løpet av onsdagen. Slik situasjonen er for øyeblikket, vil systemet kun gi minimums ladeeffekt, som er på ca 1.35kWh 🙁

16. mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring av fasader, tak, trapper og svalganger!

Vi planlegger nå årets storrengjøring av anlegget. KTV Group skal rengjøre alle fasader, tak og renner, trapper og svalganger. I tillegg skal også ALLE balkongfrontene rengjøres i år.

Endelig dato er foreløpig ikke fastsatt, da vi er avhengig av været. Men vi tar sikte på å komme i gang så snart det ikke er meldt kuldegrader. Vi har et ønske om å få dette arbeidet utført så tidlig i mars som mulig, slik at vi blir ferdige før man begynner for alvor å ta i bruk balkongene/terrassene.

Det er viktig at alle klargjør svalganger, balkonger og terrasser, slik at man er forberedt på at arbeidene kan starte på kort varsel. Når fasadene vaskes, og balkongfrontene skal høytrykkspyles, vil det kunne sprute litt inn på balkongene. Svalganger og trapper skal IKKE høytrykkspyles, men vil bli rengjort med “selfcleaner”.

Hvis du har gjenstander (puter, pyntegjenstander, dørmatter eller lignede) som ikke tåler vannsprut, må disse fjernes den dagen spylingen skal utføres. Skal du være bortreist i ukene frem til påske, bør du sikre deg før du reiser bort.

Det skal IKKE brukes farlige kjemikalier!

Detaljert informasjon vil bli gitt i eget skriv som blir distribuert av KTV Group når endelig datoer er fastsatt.

Kontakt styreleder eller Kennet Nilsen i KTV dersom det er noe du lurer på.

4. mars 2021 – Tobjørn Mohn – Styreleder

Next Page »