Epostvarsel med nyheter?

Vil du ha varsel hver gang vi publiserer en nyhet her? Klikk her for mer informasjon.

Reparatør fra Caverion kommer på torsdag 25. november!

De av dere som har bestilt utbedring av feil på ventilasjonsanlegget, vil bli kontaktet på telefon av reparatøren i dag eller i morgen. Arbeidet er planlagt utført hos alle i løpet av torsdag 25. november. Dersom det ikke skulle være mulig for deg å være hjemme, må du eventuelt bestille separat serviceoppdrag. Det vil nødvendigvis da bli en del dyrere.

Det er viktig at du svarer på telefonen, når Sindre ringer. Dersom du ikke svarer, må du selv kontakte Caverion for nærmere avtale.

22. november 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vedrørende bestilling av utbedring av ventilasjonsanlegget.

Caverion har i dag informert meg on at de nå har fått nok bestillinger til å utføre arbeidet. Delene som skal brukes er i dag satt i bestilling fra Flexit, og dere vil bli kontaktet av servicefolkene når de har fått det inn til lager i Bergen. Det er foreløpig for tidlig å gi noen fast dato, men nå er i alle fall prosessen satt i gang.

Jeg minner om at utbedringsarbeidene er en avtale mellom andelseier og Caverion, og borettslaget er ikke en del av denne prosessen. Eventuelle forhold rundt selve leveransen, må derfor formidles direkte til Caverion.

2. november 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på ventilasjonanleggene utført.

Caverion gjorde i går kveld ferdig runden med ettersyn. Det var denne gangen som forventet et høyt antall med anlegg som trenger reparasjon. Vi fant feil på ca 1/3 av de anleggene vi inspiserte. De fleste feilene her var defekte viftemotorer. I mange anlegg gikk ikke viftene i det hele tatt, og da fungerer ingen form for ventilasjon.

Caverion forbereder nå arbeidet med de anleggene som må utbedres, og vil prøve å få ko-ordinert arbeidet etterhvert som bestillingene mottas. Det vil kunne gjøre utskiftingen noe rimeligere om dette kan utføres planmessig og samtidig i flest mulig leiligheter. Vi planlegger å få dette utført snarest mulig, så vær rask med bestillingen!

De av dere som ikke var hjemme da ettersynet ble utført, må selv sjekke at anlegget fungerer. Dere kan få utdelt filtersett ved SNAREST å henvende dere til styreleder. Dere MÅ sjekke at begge viftemotorene går rundt. En stillestående viftemotor lager varmgang som kan gi følgeskader på anlegget, eller i verste fall forårsake brann.

  1. oktober 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fakturering av strømforbruk til Elbil lading.

BKK Varme har fått noen problemer med innhenting av data direkte fra Zaptec ladestasjonene våre. Det betyr dessverre ikke at vi slipper å betale, men de har ikke fått med avregningen på siste faktura som er sendt ut i dag. Denne faktura er forøvrig forsinket med nesten en måned!

Strømforbruket til lading vil derfor ikke bli fakturert før på neste regning som kommer i november. Da vil det bli avregnet for juli, august, september og oktober.

Avregning av varme (vann og radiator) er ikke berørt av problemene.

30. september 2021 – Torbjørn Mohn

Sikring av løse gjenstander!

Høststormene er i anmarsj, og det er meldt sterke vindkast nå i kveld. Det er derfor viktig at alle rydder bort fra, eller sikrer alle løse gjenstander på verandaene sine, slik at vi unngår tilfeller av at ting blåser ned. Det kan være stort vindfang i bord, stoler og eventuelt andre gjenstander som ligger løst eller henger på verandaene, så ta en ekstra runde og sjekk at ikke du har noe liggende, som vinden kan ta med seg. Det samme gjelder også for svalgangene.

27. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Påminnelse om ettersyn på ventilasjonsanlegget.

Vi minner om ventilasjonsettersynet uke 39. Her er “timeplanen” fra skrivet dere fikk for noen uker siden:


Arbeidet blir utført 28. og 29. september, mellom klokken 08:00 og 16:00.

Det er dessverre umulig å sette opp en helt nøyaktig timeplan for hver enkelt av de 61 leilighetene (arbeidet vil ta opp til ca 10-15 minutter i hver leilighet), men for at ikke alle skal måtte være hjemme hele dagen de to dagene, har vi delt inn arbeidet slik:

Tirsdag 28. september fra kl. 08:00 til ca 11:30

HUS 4 (Fløenbakken 64): SAMTLIGE leiligheter (16 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

Tirsdag 28. september fra kl. 12:00 til ca 16:00

HUS 3 (Fløenbakken 56-62): SAMTLIGE leiligheter (10 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

HUS 2 (Fløenbakken 74): Leilighetene i 4. 5. og 6. etasje (6 stk.) – Vi begynner i 6. etasje.

Onsdag 29. september fra kl. 08:00 til ca 11:30

HUS 2 (Fløenbakken 66-74): Leilighetene i 1. 2. 3. etasje (13 stk.) – Vi begynner i 3. etasje.

HUS 1 (Fløenbakken 86): Leilighetene i 3. og 4. etasje (4 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

Onsdag 29. september fra kl. 12:00 til ca. 16:00

HUS 1 (Fløenbakken 76-86): Leilighetene i 0. 1. og 2. etasje (12 stk.) – Vi begynner i 2. etasje.


De som har levert returslippen med alternativ dato/klokkeslett vil bli besøkt til avtalt/ønsket tidspunkt.

26. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Årlig ettersyn på brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4.

Ny dag for den årlige test og sertifiseringen av brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4. Arbeidene begynner kl 09:00 onsdag 15. september, og vil pågå noen timer.

I forbindelse med dette arbeidet vil det kunne forekomme korte utløsninger av alarm, samt testing av de automatiske lukkemekanismene på de store branndørene i og rømningsveiene i garasjen.

Ta kontakt med styreleder om det er noe du lurer på.

13. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »