Epostvarsel med nyheter?

Vil du ha varsel hver gang vi publiserer en nyhet her? Klikk her for mer informasjon.

Generalforsamling 2024

Det skal avholdes generalforsamling 7. mai 2024. Innkalling med saksliste er i dag publisert på “Min Side” i Vestboportalen hvor du også kan laste ned hele innkallingen.

Har du spørsmål vedrørende generalforsamlingen kontakt gjerne styret.

18. april 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utkobling av fjernvarmen!

Eviny Termo AS har informert om at de på grunn av vedlikeholdsarbeid i sin del av varmeanlegget her, må slå av varmetilførselen noen timer.

Utkoblingen skjer:

Mandag 22. april mellom klokken 12:00 og ca. 14:00

I dette tidsrommet vil vi ikke kunne tappe varmt vann, eller bruke varme fra radiatorene.

Det er sannsynlig at arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

Eviny Termo AS beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoblingstiden skal bli kortest mulig.

 

  1. april 2024 – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Det er planlagt rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny runde over hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres mandag 13. mai mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

10. april 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring av hus 1

KTV kommer tilbake i morgen fredag for å ta rengjøringen av hus 1 på nytt. Denne gangen med lift slik at de kommer seg inn på terrassene. Håper resultatet blir bedre denne gangen.

21. Mars 2924 – Torbjørn Mohn – styreleder

Innkalling til Generalforsamling sendes ut digitalt i år.

Vestbo er opptatt av bærekraft og miljø og har gått over til å publisere alle innkallinger til årsmøter og generalforsamlinger i boligselskapene de forvalter på Min side (beboerportalen). Vi sparer da mye papir, og dermed miljøet, og beboerne får innkallingen i et digitalt format som etterspørres av mange.

De som fortsatt ønsker å få innkallingen tilsendt på papir kan få det ved å reservere seg for digital publisering. Dette gjøres skriftlig til styret, ved å levere reservasjonsskjemaet dere har fått utlevert i postkassen i dag, til styret senest innen 7. april.

Vi minner om Generalforsamlingen 7. mai 2024. Inkalling blir distribuert i god tid før møtet.

21. mars 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Fasadevasken av hus 1 må gjøres om igjen.

KTV-Group har ikke gjort jobben med rengjøringen av hus 1 skikkelig. De skulle ha brukt lift på fasaden mot Fløenbakken for å komme til skikkelig på balkongene.

KTV-Group har etter møte med undertegnede i dag innrømmet at dette var under pari, og har derfor akseptert at jobben må gjøre om igjen snarest mulig.

Se etter oppslag ved postkassene når jeg har fått avklart hvilken dag de kommer, vi tar sikte på tidlig i neste uke.

KTV beklager det intrufne, feilen skyldes delvis dårlig kommunikasjon med, og for dårlig opplæring av, nytt personell.

19. mars 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Elbil ladesystemet i drift igjen.

Internettlinjen til Zaptec ladesystemet er i drift igjen, så nå er fungerer anlegget som det skal.

Telenor har gjort noen endringer i distribusjonsnettet i natt, og dette førte til at signalnivået inn på systemet her ble for høyt for Telenor-modemet. Jeg regner med at det nå er stabilt, men skal følge med litt ekstra de neste timene.

14. mars 2024 – Torbjørn Mohn

 

Next Page »