Arkiv for October, 2016

Stenging av varmtvannet 2. november 2016.

På grunn av vedlikehold på tappevannsanlegget, vil varmtvannet bli koplet ut noen timer onsdag 2. november 2016.

Det varme tappevannet vil bli borte fra ca. kl.: 09:00 og til vi er ferdige etter et par timer. Vi regner med å være ferdige i god tid før kl 11:00. Det kalde vannet vil fungere som normalt mesteparten av tiden, men vi kopler det bort 2-3 minutter mens vi skifter et filter.

Husk at vannet kan komme tilbake helt uanmeldt, så ikke la kraner stå åpne under utkoplingen!

30 november 2016 – Torbjørn Mohn – Styreleder