Arkiv for January, 2017

Reguleringsplanen for Bybanen lagt frem.

Vi er blitt informert om at Bergen kommune har utarbeidet forslag til offentlig reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, da vi er direkte berørt på delstrekning 1 (Nonneseter – Kronstad). Dokumentene er lagt ut som kunngjøring på Bergen Kommune sine websider. Kunngjøringen med tegninger, kart og beskrivelser som angår delstrekning 1 finner du her. De blir liggende fritt tilgjengelig frem til og med 21. februar 2017, så hvis du vil hente ned disse dokumentene må du gjøre det FØR denne datoen.

Det skal også avholdes et offentlig informasjonsmøte for denne delstrekningen:

Tirsdag 17. januar, klokken 19.00 – 21.00, Rådhuskantinen

Styret holder seg informert om saken, men det er lite som direkte berører oss og vår eiendom, så vi har nok lite innflytelse på planene om vi skulle ønske å komme med innvendinger. Banen vil gå i tunnel under vår tomt. Det vi kommer til å bli berørt mest av er nok anleggsarbeidene i nærområdene her, spesielt i Fløenbakken nede på flaten.

Dersom du mener å ha innsigelser som du mener bør fremmes overfor Bergen Kommune, må du snarest mulig ta kontakt med styret. Høringsfristen er av Bergen Kommune satt til 21. februar 2017, så vi må ha eventuelle innspill i god tid før dette.

8. januar 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Defekte lamper på lekeplassen.

To av lampene på lekeplassen er dessverre gått i stykker. Jeg prøvde så skifte lyspæren i dem i dag, men det var dessverre ikke det som var problemet. Jeg skal prøve å få tak i reservedeler, men det er ikke lett når produsent og leverandør av lampene ikke eksisterer lenger.

Jeg håper at vi skal klare å få reparert dem, men det kan ta litt tid å få tak i det som trengs. I mellomtiden blir de to lampene dessverre mørke.

7. januar 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Problemer med radiatorvarmen?

Det har den siste tiden vært en del problemer med at radiatorene ikke fungerer som de skal.

I noen tilfeller har feil på termostaten ført til at varmen ikke reguleres som den skal. Da må termostaten eventuelt skiftes. Les mer om dette her.

I andre tilfeller har det vært blokkering forårsaket av luft i returventilen i VVS skapet på badet.

Begge deler er forholdsvis enkelt for en sakkyndig person å ordne opp i. Har du slike problemer, kontakt undertegnede så skal jeg bidra til å få løst det.

3. januar 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder