Arkiv for March, 2017

Utskifting av brannslukningsapparatene avsluttet.

Da er vi ferdig med utskifting av brannslukningsapparatene. Det er bra at så mange tok bryet med å levere inn det gamle og hente nytt apparat.

Det var dessverre noen som ikke dukket opp, og disse må selv ta ansvar for å sørge for at apparatet de har i leiligheten er i orden (Er det mer enn 10 år gammelt må du kjøpe nytt). Vi har gjort det som står vi vår makt med å få levert ut de nye apparatene, og kan dessverre ikke tvinge noen til å gjøre det.

De gamle apparatene blir returnert, sammen med de nye som er uavhentet i løpet av uke 12.

Det er fremdeles mulig for de som ikke har fått byttet å gjøre dette, men da må de kontakte styreleder snarest mulig, dog senest innen 22. mars 2017 kl. 18:00.

16. mars 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utskifting av brannslukningsapparatene!

Samtlige brannslukningsapparater skal byttes ut, da de vi har er blitt for gamle. Vi er gått til innkjøp av nye skumapparater (ikke pulver) som er godkjent for bruk i leiligheter, og disse blir levert oss i laget i løpet av neste uke (uke 10). Vi vil prøve å få organisert utskiftingen på en for alle så praktisk måte som mulig.

De gamle apparatene skal samles inn for å leveres samlet til destruksjon, og nytt apparat leveres derfor kun ut mot innlevering av det gamle! Vi håper å få dette gjort i løpet av mars måned!

Du vil få et skriv i postkassen i løpet av de neste 14 dagene, om hvordan vi i praksis vil foreta utskiftingen. Hvis du ser for deg at det kan bli problematisk for deg å være tilstede i løpet av mars (planlegger du å være borte?), hadde det vært fint om du kontaktet styreleder om dette før du reiser bort.

3. mars 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder