Arkiv for June, 2017

Energiforbruk tilgjengelig på internet.

Det er overraskende mange som ikke bruker webportalen til BKK for å følge med på energiforbruket sitt. Litt rart egentlig, siden det står informasjon om dette på hver eneste regning fra BKK Energimåling. På denne webportalen kan man sjekke forbruk over lang tid, og sammenligne forbruk over de 3 siste år, helt ned på dagbasis! I tillegg kan man laste ned regningene som alle ligger der i elektronisk format.

Gå inn på denne siden: https://www.bkk.no/energitjenester/kunde/  og registrer deg dersom du ikke har gjort det før. Passordet du trenger står på alle regninger du har fått fra dem.

18. juni 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Service på ventilasjonsanleggene utført.

Da er vi ferdige med årets gjennomgang av ventilasjonsanleggene i leilighetene. De 12 som ikke slapp servicefolkene inn, kan henvende seg til styreleder i uke 26 og få utdelt filtersett. Den tekniske gjennomgangen må de selv ordne.

I år var det veldig mange anlegg som ikke fungerte som de skulle. Spesielt gjaldt dette de anleggene hvor viftemotorene sitter i skapet over kjøkkenviften. På over 1/3 av disse anleggene var motoren på varmeveksleren defekt og må skiftes. På bodanleggene var det 3 anlegg med feil som må utbedres.

Andelseiere med feil på ventilasjonsanlegget vil bli informert direkte om fremgangsmåte for å bestille utbedring.

De som ikke slapp in servicefolkene, må selv sjekke anlegget sitt, og forsikre seg om at alt er i orden. Dersom det er samme feil på disse anleggene som på mange av dem vi sjekket, vil det kunne oppstå følgeskader som kan bli veldig kostbare for andelseier!

I tillegg er det alt for mange som ikke skifter filter ofte nok. 2 ganger i året er minimum! Tette filtre kan føre til fuktskader på bad, samt helseskadelig inneluft!

Vi får håpe at de som ikke har sluppet inn servicefolkene på mange år, selv har kontroll på filter og viftemotorer?

15. juni 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Midlertidig stenging av fjernvarmen.

Vi har fått melding fra varmeleverandøren vår (Norsk Energi) om at de på grunn av omlegginger i fjernvarmenettet vil stenge av fjernvarmen natt til fredag.

Utkoplingen skjer Torsdag 15. juni kl 22:00 og blir åpnet igjen SENEST fredag 16. juni kl 06:00.

Dette betyr i praksis for oss at det i denne perioden ikke vil bli varmt tappevann, og heller ikke varme i radiatorene.

Leverandøren beklager ulempene det medfører.

13. juni 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder