Arkiv for January, 2018

Energimålerne er i dag i drift.

BKK Energimåling har i dag fått koblet opp alle energimålerne vi har montert de siste 2 ukene. Samtlige sensorer sender nå signaler til datasystemet, og full avregning på uttak av varmt tappevann og radiatorvarme vil sannsynligvis være i drift fra 1. februar 2018.

Det blir en del endringer i avregningen fra nå av. Det vil bli sendt regning månedlig, og A-konto beløpet vi da falle bort. Det vil bli gitt mer informasjon om detaljene her når vi har fått alt i skikkelig gjenge.

Har du spørmål, kontakt styreleder.

30. januar 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på varmeanlegget?

Det er oppstått en liten feil på varmeanlegget vårt (for hus 1, 2 og 3, hus 4 er OK). For å kunne lokalisere nøyaktig hvor feilen ligger (uten å måtte gå inn i alle leilighetene en etter en), vil vi i løpet av helgen avdelingsvis stenge ned varmen i opp til 4 timer av gangen. Det vil si at hvis du opplever at varmen er borte, vil den komme tilbake etter maks 3-4 timer.

Vi starter med å stenge ned varmen for hus 1 frem til kl 16:00 i dag. Deretter tar vi hus 2 og 3 fire timer av gangen om nødvendig.

Dette er den mest skånsomme måten vi kan finne ut av dette på.

Når vi har konkludert hvilket hus feilen ligger, vil vi prøve systematisk å lokalisere hvor feilen ligger der.

Har du spørsmål om dette, kontakt styreleder.

27. januar 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

VVS systemene er nå ferdig oppgradert.

I dag kl 15:00 (til planlagt tid) fullførte de 4 rørleggerne arbeidene med alle utskiftingene i leilighetene. Samtlige leiligheter har nå fått nye stengekraner på alle vann- og varmekretsene. Funnene vi har gjort de siste 2 ukene, understreker virkelig hvor viktig dette arbeidet har vært. Flere lekkasjer ble avslørt, heldigvis uten skader utenfor “rør i rør skapet”. I tillegg har vi nå fått montert nye og mer tidsmessige energimålere for varmt vann og varme. Det vil bli vanskeligere å “lure seg unna” energiuttak med disse nye målerne.

Takk til alle andelsierene som har tatt dette med et smil. Både dere som har vært hjemme og alle dere som overlatt leiligheten til håndverkere og styreleder. Uten denne positive medvirkningen fra alle dere som bor her, hadde dette vært vanskelig å få til. Det har vært en sann glede midt oppi alt stresset med å få dette gjennomført, å møte så mange hyggelige og positive naboer.

Nå håper vi at BKK og Phil Elektro i løpet av neste uke klarer å få koblet sammen alle systemene slik at vi får orden på også den delen av avregningssystemet. Signalene fra alle de nye målerne vi har montert, skal forbindes med BKK sitt anlegg, slik at de kan overvåke at det fungerer 24/7 (dette har ikke vært mulig med de gamle passive målerne)

Det vil bli endringer på regningene fra nå av. Dette vil BKK informere om direkte til hver enkelt andelseier.

Hvis det er spørsmål om det nye systemet, eller noe som ikke fungerer som det skal, må du gjerne kontakte styreleder, så skal jeg være behjelpelig med å ordne opp.

26. januar 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Rehabiliteringen av VVS systemene er i rute.

Vi har denne uken fullført ca halvparten av leilighetene. Fremdriften har gått 100% etter planen.
Det er til nå skiftet ut 56 energimålere for varmt tappevann og radiatorvarme. I tillegg er det skiftet ut 85 stoppekraner og ca 90 endelokk. (Litt av en skrothaug på bildet)
Det ble funnet en del små lekkasjer, og det er ingen tvil om at utskiftingene er nødvendige.
Vi er nå helt ferdige med hus 2 og 3, og fortsetter i neste uke med hus 1 og 4 i henhold til planen.

19. januar 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Ny vedlikeholdsavtale inngått.

Styret har etter grundig vurdering i høst, nå inngått en ny vedlikeholdsavtale for laget. Den nye avtalen omfatter totalt vedlikehold på bygninger og utearealer. Du kan lese mer om den nye avtalen med KTVGroup her.

Vi står foran større vedlikeholdsoppgaver i tiden fremover, og fasadevedlikehold med årlig rengjøring og regelmessig overflatebehandling (bl. a. maling) er krevende. Med den nye avtalen vil KTVGroup ha ansvaret for alt dette arbeidet i årene fremover. Det er mange lag som nå velger lignende løsninger, du kan lese mer om avtalen og dem som har valgt samme leverandør som oss her.

Kontrakten begynner 1. april 2018, og i oppstarten skal alle bygningene rengjøres fra tak til grunnmur, inklusive balkonger, svalganger og betongdekket på tunet. I tillegg vil de flater som trenger maling/beising etter rengjøringen bli behandlet (de brune innsynsskjermene på hus 1 og 2 blir garantert behandlet i vår).

Styret vil komme tilbake med ytterligere praktisk informasjon i god tid før oppstart av den store rengjøringen.

Eiendomsservice Vest AS vil fortsette med de ukentlige vaktmestertjenestene og vintervedlikeholdet frem til og med uke 19.

5. januar 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder