Arkiv for February, 2018

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2018

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Fløentoppen Borettslag tirsdag, den 8. mai 2018, kl. 19:00. Generalforsamlingen vil bli avholdt i Kalfaret Brygghus, Hansaparken.

Eventuelle saker som skal tas opp på den ordinære generalforsamlingen må leveres skriftlig og være styret i hende senest 13. mars – 2018. Innkalling med årsregnskap og årsberetning vil bli sendt ut i god tid før generalforsamlingen.

for styret i Fløentoppen Borettslag

Torbjørn Mohn – Styreleder

22. februar 2018

Utkobling av fjernvarmen.

BKK har varslet oss om at de trenger å koble ut fjernvarmen en kort periode for vedlikeholdsarbeid utenfor vårt anlegg. Vi har blitt enig med dem om at de kan utføre dette arbeidet på kveldstid, og utkoblingen vil skje:

TIRSDAG 13. februar 2018 fra kl 23:00 og utover en drøy times tid.

I utkoplingsperioden vil det kun være begrenset tilgang til varmt tappevann, samt radiatorvarme. Vannet blir ikke stengt av, du vil kun merke utkoplingen ved at varmtvannet ikke vil være like varmt som vanlig, og radiatorene vil bli kalde etter en stund.

Varmen og varmtvannet kommer tilbake så snart arbeidene er ferdige.

8. februar 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder