Arkiv for March, 2018

Rengjøringen starter tirsdag 3. april.

Fasaderengjøringen starter tirsdag 3. april. I den forbindelse blir det i dag distribuert et skriv fra KTVGroup som skal utføre rengjøringen. Her vil det bli beskrevet i detalj hvordan arbeidene er planlagt, med datoer for de forskjellige bygningene.

Det er viktig at man fjerner eventuelle gjenstander på verandaene som står i veien for rengjøringen. ALLE gjenstander eller innretninger som er festet til sjalusiene (de brune skjermene) MÅ FJERNES, da disse etter rengjøring skal overflatebehandles.

Den første uken, vil arbeidene bli utført fra lift som vil stå i oppkjørselen. Det vil derfor ikke være mulig å kjøre opp til snuplassen på dagtid (mellom 08:00 og 17:00). Det er viktig at man eventuelt informerer besøkende om dette. Så lenge arbeidene pågår (mesteparten av april måned), vil det IKKE være anledning for andre enn biler fra KTVGroup å stå på plassen. De må ha FULL adgang til HELE plassen, da de skal inn på betongdekket med mye utstyr (lifter og annet). Adgangen må derfor ikke blokkeres!

Parkeringsforbudet vil derfor bli håndhevet meget strengt, og brudd på forbudet vil føre til fjerning av biler som står i veien!

Har du spørsmål, kontakt styreleder.

25. mars 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Regningen fra BKK Energitjenester.

BKK Energitjenester sender i dag ut faktura som ser litt annerledes ut enn tidligere. Det er derfor i dag distribuert et skriv til samtlige som forklarer det nye systemet. Skrivet kan du hente her.

Merk deg at det nå legges om til månedlig avregning.

Fra og med neste regning vil det også være med en post for finansiering av utskiftingen av alle energimålerne. Styret har bestemt etter konferering med en del beboere, at dette skal belastes med et lite månedlig beløp. Utskiftingen har kostet ca 7000 pr leilighet, og ville ellers ha måttet belastes med et engangsbeløp.

Har du spørsmål rundt omleggingen, ta kontakt med styret.

22. mars 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vårrengjøring bygninger.

KTVGroup har i dag vært her og startet forberedelsene til den store rengjøringen de skal utføre som en del av den nye vedlikeholdsavtalen. Vi skal gå grundig tilverks denne våren, og samtlige utvendige overflater både på bygg og uteområder skal grundig rengjøres. Alt skal rengjøres og spyles fra tak til bunn, og alt nødvendig utbedringsarbeid skal utføres når alt er rengjort. Dette innbefatter både maling der det trengs og ikke minst impregnering av alle betongoverflater. Samtlige balkongfronter (i betong) skal rengjøres nøye og impregneres for å unngå groe i fremtiden.

Dette er et forvarsel om at arbeidene nå planlegges. Du må regne med at gjenstander på balkongen eller terrassen vil kunne bli utsatt for spyling dersom du velger å ikke flytte dem når arbeidene pågår, og det kan kanskje derfor være lurt å vente med utplanting i urner etc. til, arbeidene er ferdig?

Arbeidene starter etter påske. En mer nøyaktig informasjon med tidsplan vil bli distribuert når den foreligger.

Alle vaktmestertjenestene med ukentlig ettersyn og rengjøring overtas av samme firma fra 1. april. Avtalen med Eiendomsservice Vest er derfor sagt opp.

Kontakt gjerne styreleder om det er noe du lurer på I denne anledning.

16 mars 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Energimålerne på plass i kundeportalen til BKK Energitjenester.

Nå er alle de nye målerne kommet på plass i BKK Energitjenester sin kundeportal. Du kan logge inn her.

De nye målerne for varmtvann og radiatorvarme rapporterer data en gang i døgnet, så det vil dessverre ikke lenger være mulig å sjekke time for time slik som før.

Hvis du ikke har brukt kundeportalen før, må du først registrere deg på selve portalen. Klikk på registreringslinken, og fyll ut skjemaet. Du må ha en tidligere regning foran deg når du registrere deg, på denne finner du ditt kundenummer, OG PIN koden det spørres om (Se nederst på første siden av regningen, like under søylediagrammet med forbruksoversikten).

Faktura for de første to månedene av 2018 vil komme i løpet av kort tid. Det er viktig at du sjekker at den ser riktig ut. Fra og med avregningen for 1. mars 2018 vil energiregningen komme månedlig og ikke lenger hver annen måned. BKK Energitjenster skal lage et informasjonnskriv med forklaring på det nye systemet. Dette vil bli distribuert til alle så snart jeg har mottatt det fra dem. Regner med at det vil skje i løpet av en ukes tid.

12. mars 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Får du regning fra Canal Digital?

Jeg har fått noen henvendelser med spørsmål om hvorfor man får separat regning fra Canal Digital.

I vår Komplett 10 avtale er både grunnpakken, en dekoder med programkort og 10 Mbps/s bredbånd inkludert. Dette utstyret er borettslagets og Canal Digitals eiendom, og tjenesteinnholdet betales sammen med den månedlige innkrevingen av fellesutgifter til Vestbo.
Alle ekstraprodukter ut over denne avtalen, skal betales av andelseier direkte på egen faktura fra Canal Digital.

Dette skal man altså betale for direkte til Canal Digital:

  • Ekstra kanalpakker utover grunnpakken (betalkanaler som f.eks sports- og filmkanaler)
  • Filmleie gjennom dekoder.
  • Ekstra bredbåndshastighet (høyere hastighet enn 10 Mbps/s)
  • Ekstra dekoder/IDTV (25 kr mnd pr programkort/dekoder).

I noen tilfeller skyldes ekstraregningen at man har glemt å si opp gamle avtaler man har hatt direkte med Canal Digital fra før vi tegnet ny avtale for 4 år siden. Den gamle avtalen inkluderte ikke internet, og ikke kostnader til dekoder og programkort. Alle som hadde dekoder (har?) da en egen avtale med Canal Digital UTENOM borettslaget.

Det som i noen tilfeller er oppdaget er:

  • I ett tilfelle, har man glemt å si opp programkortet, når egen ekstradekoder ikke lenger er i bruk.
  • I flere tilfeller, har det vært slik at man har glemt å si opp egen avtale da man “parkerte” den gamle dekoderen i kjellerboden ved omleggingen for 4 år siden. Da kan det ha påløpt en utgift på 25 kroner måneden, og som man da har betalt i alle disse årene.
  • I mange tilfeller har man kjøpt ekstra bredbånds avtale (raskere bredbånd) etter å ha blitt kontaktet av en telefonselger for Canal Digital, som har villet selge økt hastighet. I noen av disse tilfellene har man faktisk ikke vært klar over hva man har sagt ja til, og er i realiteten blitt “lurt” til å kjøpe mer båndbredde enn man har behov for.

Hvis du er en av dem som betaler for ekstratjenester fra Canal Digital, uten å vite hva det dreier seg om, eller som vet med sikkerhet at regningen er feil, må du kontakte Canal Digital snarest mulig på kundetelefonen, så ordner de opp. Du må da ha enten programkortet som stod i den gamle dekoderen (IKKE det som står i borettslagets dekoder), eller helst ha regningen foran deg når du ringer.

Telefonnummeret til Canal Digital Kundeservice er 915 06090
Åpent alle dager – hele året i tidspunktet 0800-2300.

Canal Digital har i noen tilfeller faktisk refundert innbetalt kortavgift på dekoder som ikke har vært i bruk på 4 år!

Hvis du er trenger mer informasjon, kontakt gjerne undertegnede, så kan jeg hjelpe med å finne ut av det.

9. mars 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder