Arkiv for May, 2018

Garasjen ferdig rengjort.

Rengjøringen i garasjen er nå ferdig. Ca 40 kg. sand/støv er fjernet!

Denne gangen klarte vi faktisk å få ut alle bilene, så takk til dere alle sammen for at dere bidro på denne måten. Det er så mye enklere å få jobben gjort når alle bilene er borte.

Garasjen kan nå tas i bruk igjen.

9 mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Generalforsamlingen for 2018 avholdt.

Det er i dag avholdt Generalforsamling i laget.
Styrets sammensetning for det neste året finner du her.

Vedtektsendringen og forslaget om elbilladesystem ble enstemmig avvist. Grunnen til avvisningen var at styrets forslag til finansiering ikke holdt mål. Vedtaket ble gjort med følgende protokolltilføresel:

“Et stort flertall var positiv til et el-bil ladeanlegg, men innstiller til styret å fremarbeide et nytt forslag til finansiering. Ny ekstraordinær Generalforsamling arrangeres så snart som mulig.”

STyret har innkalt til nytt styremøte allerede førstkommende mandag, og vi tar sikte på å fremlegge et forslag til avstemming før sommerferien. Dato vil bli kunngjort så snart det er bestemt.

Den andre saken på sakslisten ble enstemmig vedtatt.

Protokoll vil bli sendt samtlige andelseiere.

Takk til de 23 andelseierne som møtte frem og deltok på møtet.

8. mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fasadevedlikehold – oppdatering 8 mai.

Vi har i dag prøvd å skrape og prime sjalusiene på hus 2. Etter dagerns innsats er fremdriften helt utilfredsstillende, og KTV Group har bedt om tillatelse til å ta ned panalene i sin helhet, sandblåse dem og beise dem opp på verstedet sitt, og så komme tilbake å montere dem. Denne metoden blir mye raskere, og gir mye mindre “griseri” på de nyvaskede verandaene våre.

KTV kommer tilbake fredag og henter ALLE sjaluseiene på hus 1 og 2, slik at vi får dem på plass igjen i løpet av neste uke. Glasspanelene blir selvfølgelig montert tilbake slik at sikkerheten er ivaretatt så lenge panelene er borte. I morgen onsdag blir det ingen aktivitet.

8. mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fasadevedlikehold – en oppdatering.

I dag har vi fått gjort ferdig nano-impregnering av alle betongkantene på verandaene.

Vi fortsetter i morgen med å begynne på de brune sjalusiene på hus 1 og 2. De skal skrapes og klargjøres for overflatebehandling. Vi må ha adkomst på BEGGE sider, så det bør ryddes unna ting som står opp mot disse sjalusiene.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt.

7. mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fasadevedlikeholdet – trinn 2.

I neste uke (fra 7. mai) er det meldt fint vær, så da vil KTV Group begynne på overflatebehandlingen. Alle betongfronter på balkonger skal påføres nanobelegg (dette for å gjøre renholdet enklere i fremtiden). I tillegg vil de begynne med å pusse opp de brune sjalusiveggene og forberede dem (skrape) for overflatebehandling. I den anledning vil de nødvendigvis komme inn på balkongene det gjelder for å komme til.

Arbeidene starter mandag 7. mai om morgenen og de vil da begynne med hus 1 mot Fløenbakken. Ut på dagen vil det komme en lift nummer to, og da vil vi fortsette på hus 2 hvis fremdriften tillater det.

I forbindelse med dette arbeidet vil kjøreveien opp til snuplassen bli sperret, da liftene vil stå i oppkjørselen. Biler som måtte være feilparkert på plassen, vil risikere å kunne bli innesperret til arbeidsdagens slutt.

Fortsetter været å være fint, vil man ut over uken også begynne på de andre husene. Oppdatert fremdriftsplan og varsel vil bli publisert daglig her på web’en vår mens arbeidene pågår.

4. mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Feil på regningen fra BKK Energitjenester.

Det ser ut som at BKK Energitjenester ikke har fått med seg innholdet den nye kontrakten som trådte i kraft 1. mars 2018. I denne kontrakten er beløpet for anleggsdrift redusert til kr. 1075 pr år (som skulle bli ca kr. 2,95 pr dag). Dette har de tydeligvis oversett da de skrev ut den siste regningen:

Jeg har bedt BKK Energitjenester om å rydde opp i dette, og regner med at beløpet blir rettet og for mye innbetalt på denne regningen blir kreditert på neste regning (april).

  1. mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Tillegg: BKK ringte meg i formiddag og beklaget feilen. De ordner opp i dette (krediterer for mye innbetalt) på neste regning.

« Previous Page