Arkiv for June, 2018

Ekstraordinær generalforsamling er avholdt.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedrørende installering av ladeanlegg for elbiler er i dag avholdt.

Det ble avgitt 32 stemmer, 31 for styrets forslag og 1 mot.

Styrets forslag til finansiering samt endring av vedtektene er dermed vedtatt.

Protokoll samt utskrift av de nye vedtektene vil bli distribuert i postkassen.

Styret vil snarest mulig ta kontakt med leverandør av anlegget å få satt i gang med installering. Mer informasjon om dette senere.

12. juni 2018 – Torbørn Mohn – Styreleder

Service på ventilasjonsanleggene utført.

Da er vi ferdige med årets gjennomgang av ventilasjonsanleggene i leilighetene. De 7 som ikke slapp servicefolkene inn, kan henvende seg til styreleder innen 25. juni og få utdelt filtersett. Den tekniske gjennomgangen må de selv ordne.

Også i år var det veldig mange anlegg som ikke fungerte som de skulle. Ett system var full stopp, med feil på begge viftene. En god del anlegg er ekstra støyende fordi viftemotorene begynner å bli utslitt. Etter 12 års drift er det naturlig å få slik slitasje, og det er ikke overraskende at mange må skifte ut vifter nå.
Andelseiere med feil på ventilasjonsanlegget vil bli informert direkte om fremgangsmåte for å bestille utbedring.

De som ikke slapp inn servicefolkene, må selv sjekke anlegget sitt, og forsikre seg om at alt er i orden. Dersom det er samme feil på disse anleggene som på mange av dem vi sjekket, vil det kunne oppstå følgeskader som kan bli veldig kostbare for andelseier!

I tillegg er det alt for mange som ikke skifter filter ofte nok. 2 ganger i året er minimum! Tette filtre kan føre til fuktskader på bad, samt helseskadelig inneluft!

Vi får håpe at de som ikke har sluppet inn servicefolkene på mange år, selv har kontroll på filter og viftemotorer? Her er et skrekkeksempel som viser hvordan inntaksfilteret kan se ut når det ikke byttes ut regelmessig og ofte nok:

Dette filteret fant vi i et anlegg, hvor andlelseier ikke har gitt tilgang på 2 år. Her er nok ikke filter blitt byttet siden sist vi slapp inn. Det er både helsefarlig og skadelig for leiligheten når filtrene blir så tette som dette.

En av leilighetene har ikke sluppet oss inn på 3 år. Jeg tør ikke tenke på hvordan filtrene ser ut der?

Heldigvis er de aller fleste glade for at vi har denne serviceordningen, det er overraskende at ikke ALLE tar imot tilbudet som de jo faktisk betaler for.

7. juni 2018 – Torbjørn Mohn  – Styreleder