Arkiv for July, 2018

Fasadevedlikeholdet ferdig utført.

KTV Group fullførte fasadevedlikeholdsarbeidene mandag 2. juli. Da var alle sjalusiene endelig kommet på plass igjen, faktisk raskere enn vi hadde forventet. Disse sjalusiene var i adskillig dårligere forfatning enn vi var klar over, og sandblåsingen som var nødvendig, har derfor ført til at overflatene er blitt noe mer ujevne enn de var. Men hovedgrunnen til at man ønsket dem tilbake er oppfylt, nemlig at fasaden nå er tilbakeført slik den var, og innsynsskjermingen fungerer igjen slik den gjorde før. Da får vi leve med den noe ujevne overflaten inntil vi eventuelt velger å bytte dem ut.

Alle overflater som skulle vedlikeholdes i år, er nå rengjort og impregnert. I tillegg er alle bordkledningsflater som hadde behov for maling blitt malt. Til neste vår planlegger vi å få gjort noe med malingen av betongtakene på svalgangene og trappene.

Vi beklager uleiligheten arbeidene har medført, det har vært mye støy fra lifter og spyleaggregater til tider. Det er vanskelig med så omfattende arbeider å unngå, men nå er det noen år til neste gang en så grundig rengjøring blir nødvendig, og da får vi glede oss over at resultatet er blitt så bra som det jo er.

Fortsatt god sommer til alle!

6. juli 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder