Arkiv for February, 2019

Adresser, husnummer og merking.

Etter en del henvendelser fra andelseiere vedrørende husnummer og adresser, har styret nøye vurdert situasjonen rundt problemstillingen med adressenummer på leilighetene som ikke er på bakkeplan i hus 1, 2 og 3. Disse leilighetene deler de samme husnummre, henholdsvis 86, 74 og 62. For disse leilighetene er det viktig at man bruker HELE adressen, som består av husnummeret, samt bruksenhetsnummeret (tidligere kalt bolignummer). Det viser seg at det er mange som ikke er klar over bruken av dette nummeret, og derved ikke klar over at det er en del av adressen til leiligheten.
Det er dessuten kommet forslag til styret, om å få endret husnumrene, ved kanskje å bruke bokstav bak tallene (62, 74 og 86), men dette er ikke lenger godkjent brukt.
Reglene for husnummerering er ganske strenge, og det er Kartverket som tildeler disse. Fullstendig informasjon om dette finner du på kartverket.no. Styret har satt seg inn i reglene for tildeling av husnummer, bruksenhetsnummer samt skilting og vi har anskaffet nye husnummerskilt samt nye klistremerker for bruksenhetsnummer.

Styret har etter nøye vurdering bestemt følgende:

  1. Samtlige leiligheter på gateplan (1. etasje) får nye og enhetlige standard nummerskilt montert. Eksisterende nummerskilt blir fjernet og erstattet med nye standardskilt.
  2. Det blir montert spesialskilt med pil som viser opp trappene for numrene 62, 74 og 86. Skiltene monteres på søylen ved fotenden av trappen.
  3. Samtlige leiligheter med husnummer 62, 64, 74 og 86, vil få utdelt nye klistremerker med Bruksenhetsnummer. Disse vil bli utlevert/oppsatt av styret ved Øivind Rasmussen. Han vil komme på døren og levere/sette opp klistremerkene på riktig plass.
  4. De stygge kvartalskiltene på husveggene blir erstattet med nye.

Alle dere som har adresse 62, 64, 74 og 86, oppfordres til heretter å bruke HELE adressen slik kartverket oppfordrer til i sin informasjon. Dette er spesielt viktig ved henvendelser til nødetatene, det kan redde liv. Kartverket har laget en fin video som forklarer dette veldig greit. Du finner den her.

Øivind Rasmussen fra styret, vil komme rundt og snakke med alle berørte andelseiere i løpet av de første ukene i mars.

Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med styreleder.

28. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Redusert fremkommelighet ved garasjeinnkjørselen onsdag.

Onsdag 27. februar skal det graves et hull i gaten like ved innkjørselen til garasjen. BKK Nett skal prøve å finne igjen en kabelgrøft som er lagt under hele eiendommen vår før byggene ble oppført. Hvis alt går etter planen skal det senere i vår strekkes noen nye strømkabler til våre naboer lenger nede i gaten i denne kabelgrøften i forbindelse med Bybaneutbyggingen.

Arbeidene onsdag vil foregå mellom kl 09:00 og 14:00, og entrepren som skal gjøre arbeidene sier at det ikke vil bli sperret for inn/utkjøring, MEN at det kan bli noen korte stopp. Hullet de graver vil bli dekket med en stålplate når de er ferdige for dagen.

Det KAN være lurt å beregne noen minutter ekstra på inn/utkjøring av garasjen denne dagen.

Håper ikke det skal by på for store problemer akkurat denne dagen. Vi vil nok måtte finne oss i mye større utfordringer de neste par årene i Fløenbakken. Det er ikke småtterier som skal skje her, og vi vil måtte finne oss i mye ubehagelig anleggsvirksomhet i tiden fremover.

21. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Epostvarsel med nyheter?

Vil du ha varsel hver gang vi publiserer en nyhet her? Klikk her for mer informasjon.

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2019

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Fløentoppen Borettslag tirsdag, den 7. mai 2019, kl. 19:00. Generalforsamlingen vil bli avholdt i Kalfaret Brygghus, Hansaparken.

Eventuelle saker som skal tas opp på den ordinære generalforsamlingen må leveres skriftlig og være styret i hende senest 15. mars 2019. Innkalling med årsregnskap og årsberetning vil bli sendt ut i god tid før generalforsamlingen.

for styret i Fløentoppen Borettslag

Torbjørn Mohn – Styreleder

13. februar 2019

Inspeksjon i henhold til vedlikeholdsplanen.

Vi skal i neste uke (uke 7) få gjennomført en inspeksjon av samtlige bygg for å få utarbeidet en detaljert tilstandsrapport. Dette er en del av den såkalte BEVAR avtalen, som gir oss en god oversikt over vedlikeholdsarbeidet og kostnadene som ligger i det planlagte vedlikeholdet. Arbeidene skal utføres av en ingeniør fra teknisk avdeling i Vestbo.

Hvis dere ser denne personen som nok vil vise over gjennomsnittet interesse for bygg og anlegg på området, er dere herved informert om hans ærend. Vedkommende vil opptre uniformert, og med tydelig legitimasjon. Han skal IKKE inn i noen leiligheter.

Eksakt dato for dette er ikke endelig avklart, det er litt væravhengig, da jo nesten alt skal foregå utendørs. Endelig tidspunkt vil bli kunngjort her når vi vet hvilken dag det blir.

Endelig dato blir onsdag 13. februar. Det vil bli brukt lift under arbeidene.

Har du spørsmål, kontakt gjerne undertegnede.

7. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder