Arkiv for March, 2019

Graving ved innkjørsel til garasjen.

Tirsdag morgen (19. mars) fortsetter BKK med gravingen foran garasjen vår. De skal denne uken gjøre ferdig arbeidene med de nye strømkablene til naboene våre nede i Fløenbakken. Det skal settes ned en stor kum hvor alle kablene skal kobles sammen etterpå.

I forbindelse med denne aktiviteten, vil tilgangen til inn- og utkjøring fra garasjeanlegget til en viss grad bli hindret. Entreprenøren har lovet at det ikke blir helt stengt og at de vil slippe inn og ut biler ved behov.

Skulle det dukke opp problemer, ta kontakt med undertegnede så skal jeg gjøre så godt jeg kan med å ordne opp.

18. mars 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder