Arkiv for September, 2019

BKK Energitjenester beklager.

Jeg har i dag mottatt epost fra BKK Energitjenester. Regner med at alle får den, men for de av dere som ikke er registrert i BKK-portalen, og derfor kanskje ikke har registrert en epostadresse hos dem, så gjengir jeg den her:

” Viser til faktura som ble sendt fra oss i dag den 23.09.2019. Denne fakturaen inneholder kun fastbeløp. Vi har derfor valgt å kreditere fakturaen og sende ut en ny med alle de riktige fakturapostene.
Fakturaen ble sendt i dag, så om du ikke mottar faktura elektronisk vil du ikke ha fått den enda. Betaler du fakturaene dine med Avtalegiro må denne betalingen stoppes i banken.
Vi beklager ulempene dette medfører.

Med vennlig hilsen
BKK Energitjenester

23. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder


Feil på energiregningen?

Det ser ut som BKK Energitjenester har gjort en feil på avregningen for august. Flere andelseiere rapporterer det samme, og fellesregningen til laget er heller ikke riktig.

De har ikke fått med energiforbruket på avregningen, og det ser ut som alle har fått regning pålydende kr. 158,24? Dette beløpet er KUN for anleggsdrift og leiekostnader for måleanlegget.

Alt energiforbruk, både strøm, varmtvann og varme er av en eller annen grunn blitt utelatt fra denne regningen. Dette betyr imidlertid IKKE at forbruket ikke er målt, og det vil nok dukke opp en regning på forbruket i ettertid.

Jeg vet foreløpig ikke hva som har skjedd her, og om det kan ha sammenheng med feilen vi har på overføringen av data fra målerne i hus 2. Det ser imidlertid ikke slik ut for meg, for når jeg sjekker forbruksdata for min egen del (Jeg har ikke tilgang til forbruksdata for andelseierne), ser jeg at daglig forbruk er registrert hos BKK Energitjenester.

Det har nok skjedd en glipp med faktureringen her, og jeg regner med at BKK vil ordne opp i det så snart de får beskjed. Jeg kontakter dem over helgen, og vil informere her når jeg vet mer.

Kontakt meg om du trenger mer informasjon.

21. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på overføring av strømforbruk til BKK Energitjenester.

Det er fortsatt feil på ovrføring av data fra strømforbruksmålerne i Hus 2 til BKK sine datasystemer. Dataenheten som skal overføre data er defekt, og vi får ikke tak i ny på kort sikt. Hele dette systemet skulle uansett byttes ut i løpet av året, så vi prøver nå å få fremskyndet omleggingen til AMS målere for alle.

Feilen gjelder foreløpig KUN de som bor i Hus 2 (Fløenbakken 66-74). Målerne måler korrekt, og vi vil lese dem av MANUELT i slutten av hver måned, slik at den månedlige avregningen for hver enkelt blir korrekt. Det blir imidlertid IKKE mulig å lese av time-/dagbasert avlesning i kundeportalen til BKK Energitjenester, før feilen er permanent utbedret.

Samtlige målere ble manuelt avlest i begynnelsen av september, slik at avregningen for august blir riktig. På samme måte vil det ble manuelt avlest også i begynnelsen av oktober og intil videre.

BKK Energitjenester beklager at dette har skjedd. Egentlig skulle dette systemet vært byttet ut samtidig med at vi skiftet energimålerne for varme i februar 2018. På grunn av problemene med omlegging til AMS som har vært planlagt av BKK Nett i mange år, var det ikke mulig å få dette til. Det er problemer med å få installert AMS målere hos oss, da det er lite plass i elektrotavlene hvor dagens målere står. De nye AMS målerne passer ikke inn. Det er nå imidlertid foreslått en løsning med noen mindre AMS målere som nylig er kommet på markedet. Disse er imidlertid ikke godkjent for bruk enda, og vi venter på svar fra NVE om vi kan ta dem i bruk. BKK Energitjenester prøver nå å få speedet opp saksbehandlingen rundt de nye målerne. Uansett MÅ dette være på plass før 2019 er omme, i henhold til lovpålegg.

Hvis du føler behov for ytterligere informasjon, kontakt meg gjerne.

13. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feilen på strømmålere for hus 2 utbedret.

BKK Energitjenester har fått strømmålerne “på luften igjen”. Samtlige målere for leilighetene i Hus 2 (Fløenbakken 66-74) er i dag i tillegg avlest manuelt, og avlesningen er rapportert til BKK. Dere som er berørt vil få korrigert feilavlesningen på regningen for august.

(Beklager feil dato på innlegget fra i går. Har rettet det nå)

5. september 2019 – Tobjørn Mohn – Styreleder

Feil på strømavregningen i hus 2.

Det er en feil på strømavregningen for juli i hus 2 (gjelder samtlige 18 leiligheter i Fløenbakken 66, 68,70, 72 og 74). Dataloggeren som formidler målingene til BKK Energitjenester sine datasystemer har stoppet å overføre data siden 19 juli. Dette har ført til at samtlige strømregninger til dere i hus 2 har for lite strømforbruk registrert på strømregningen for juli (den som kom denne uken). Dere kan eventuelt selv sjekke dette ved å gå inn på kundesiden til BKK Energitjenester og sjekke forbruket selv. Der er oversikt over daglig forbruk. Det vil sannsynligvis ikke være registrert strømforbruk siden 19 juli.

Det er bare overføringen av data til BKK sine systemer som er gått feil. Målerne til leilighetene har også mekanisk telleverk som nå vil bli avlest og feilen korrigert på neste regning.

Jeg er i dialog med BKK Energitjenester om denne feilen, og vi regner med å få det utbedret snarest mulig.

Det jobbes med en total omlegging av strømavlesening til alle. Samtlige leiligheter vil i løpet av året komme over på såkalt AMS målere. Da vil det aldrende datainnsamlingssystemet vi har i dag kunne pensjoneres helt, og du vil da kunne handle strøm fritt i markedet. Det kommer mer informasjon om dette i løpet av høsten.

Har du spørsmål om feilen beskrevet over, kontakt meg gjerne.

4. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder