Arkiv for February, 2020

Ingen utkopling av varmen fredag.

Den planlagte utkoplingen av varmen fredag 28 februar 2020 er avlyst.

Vi klarte å gjøre den siste delen av jobben i går UTEN å stenge ned all varmen.

27. februar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utkopling av vannvarmen igjen.

BKK måtte utsette resten av utbedringen på vannvarmeanlegget i forrige måned, men har nå varslet når de kommer for å gjøre seg ferdig med arbeidene. Varmtvannet og radiatorvarmen vil være borte mens arbeidene pågår.

Utkoplingen vil skje:

Tirsdag 25. februar kl. 09:00 til ca. kl. 13:00

Det er sannsynlig at arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

BKK beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoplingstiden skal bli kortest mulig.

Husk at vannet kan komme tilbake helt uanmeldt, så ikke la kraner stå åpne under utkoplingen.

20. februar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2020.

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Fløentoppen Borettslag tirsdag, den 5. mai 2020, kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil bli avholdt i Fløenkirken.

Eventuelle saker som skal tas opp på den ordinære generalforsamlingen må leveres skriftlig og være styret i hende senest 15. mars 2020.

Innkalling med årsregnskap og årsberetning vil bli sendt ut i god tid før generalforsamlingen.

for styret i Fløentoppen Borettslag

12. februar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder