Arkiv for April, 2020

Digitalt årsmøte erstatter Generalforsamling i 2020.

På grunn av den pågående COVID-19 pandemien, vil vi i år ikke kunne avholde ordinær generalforsamling. I stedet vil det bli tilrettelagt for et digitalt årsmøte (på internett). På dette “møtet” vil vi kunne gjennomføre alle standard lovpålagte møtesaker, som godkjenning av årsregnskap, valg av nytt styre samt vedta styrehonorar. Andre saker vil måtte utsettes til en ordinær (eventuelt ekstraordinær) generalforsamling igjen kan avholdes.

For at du skal kunne delta på det digitale årsmøtet, må du være registrert på portalen “Min Side” hos Vestbo. Heldigvis er det en god del andelseiere som allerede er brukere av denne portalen. Men de av dere som ikke har brukt denne portalen før, må sørge for å registrere dere i god tid før det digitale årsmøtet, dersom dere vil delta. Du kan bare registrere deg der dersom Vestbo har ditt telefonnummer eller epostaddresse registrert på din eierandel. Hvis dette mangler (og du får feilmelding ved registrering), kontakt styreleder så kan han legge det inne for deg.

Vi jobber nå med et informasjonsskriv som skal forklare fremgangsmåten for både registrering og hvordan selve årsmøtet vil bli utført.

Kort fortalt: Det digitale årsmøtet (avstemmingen) vil bli avholdt 9 1.-8. juni 2020, og vil ikke være noe live møte. Det vil være nok for å kunne delta, at man har tilgang til internett og en nettleser, enten på nettbrett eller datamaskin, samt at man er registrert bruker på “Min Side” portalen. I forkant av møtet vil det via portalen være mulig å lese alle dokumenter (innkalling, årsmelding, regnskaper og innstilling fra valgkomiteen), og stille spørmål til styret. Man vil så kunne avgi sin stemme via nettet.

En mer detaljert beskrivelse kommer i postkassen i god tid før møtet skal avholdes. Hvis du logger deg inn på “Min Side” nå, som beskrevet over, vil du finne en detaljert beskrivelse av hvordan årsmøtet kommer til å bli avviklet. Alle dokumenter (innkalling, regnskaper, årsmelding etc.) vil bli lagt ut der så snart de er ferdige i løpet av første halvdel av mai måned.

28. april 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Maling av svalgangene fortsetter.

KTV fortsetter med maling av søyler og himlinger på svalgangene torsdag og fredag (16. og 17. april).

Vi starter med hus 2 torsdag og fortsetter deretter med hus 1.

Det skal også males noen vegger på hus 4, men det vil ikke kunne forstyrre noen.

15. april 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Generalforsamlingen 2020.

Jeg får en del spørsmål vedrørende generalforsamlingen som var planlagt til 5. mai. Denne må vi nok utsette til høsten.

Det jobbes fra Vestbo og NBBL sin side med å finne en løsning på de regnskapsmessige utfordringene vi får, da regnskapene jo i henhold til loven, skal godkjennes av en generalforsamling før de sendes inn til Brønnøysundregistrene. Foreløpig er det ikke kommet noen løsning på dette, og vi må derfor bare avvente.

Det sittende styret blir sittende til nytt styre kan velges.

Det vil bli gitt detaljert informasjon når vi vet endelig hvordan dette vil utspille seg.

7. april 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Må vi avvikle plastinnsamlingen?

Vi må bli bedre på ordningen rundt oppsamling av returplast i garasjen. Det kastes dessverre for mye der, som ikke er plastreturavfall, og som BIR derfor ikke tar med seg ved henting. Det er ikke mening i at styret skal måtte rydde opp, og fjerne avfall som BIR ikke tar med seg?

BIR henter for eksempel ikke plastsekker som inneholder isopor og hardplast.

Følgende er ikke returplast og må derfor kastes i restavfallet:

  • Plast som ikke er emballasje
  • Skitten plastemballasje
  • Plastemballasje med papir eller aluminiumsbelegg
  • Stroppebånd
  • Netting av plast
  • Isopor
  • Organisk avfall som løv etc.

Jeg minner om at ordningen med oppsamling av returplast er basert på at alle bidrar, og at det således ikke er styrets ansvar alene å holde orden på. Det er nå slått opp på veggen over sekkestativene, hvilken type plast som ikke skal i sekkene.

Vi håper at dette hjelper de som fortsatt er i villrede, og kan bidra til at vi slipper flere uavhentede sekker fra BIR.

31. mars 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder