Arkiv for May, 2020

Husk fristen for kommentarer og spørsmål til det digitale årsmøtet.

Minner om at fristen for å stille spørsmål eller legger igjen kommentarer til postene på det digitale årsmøtet er 31. mai. Etter denne dato, altså fra selve møtet åpner for avstemming 1. juni (til 8. juni), vil det ikke være mulig å kommentere eller stille spørsmål og få svar i selve portalen. Da må du eventuelt kontakte oss i styret direkte for å få svar.

Det er derfor viktig at de som har kommentarer eller vil stille spørsmål, gjør dette snarest mulig, SENEST innen 31. mai kl 19:00.

Det er altså informasjonen som står i møteinnkallingen du har mottatt fra Vestbo som er riktig.

Håper på at så mange som mulig deltar på møtet og avgir sin stemme før 8. juni kl 19:00.

27. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Nedstengt radiatorvarme.

Vi har dessverre fått en feil på fjernvarmeanlegget, og har derfor måtte stenge ned varme til radiatorene i leilighetene. Det vil derfor IKKE være varme i radiatorene før feilen er utbedret. Utbedringen kan ta noen uker.

Det varme tappevannet er heldigvis IKKE berørt, så varmt vann i tappekranene vil fortsatt fungere som det skal.

Heldigvis er det ikke behov for varme i radiatorene de nærmeste dagene.

22. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utbedring av setningsskader på uteplassen.

Tirsdag 19. mai begynner arbeidene med utbedring av setningsskadene på uteplassen ved det såkalte “lysthuset”. På grunn av mangel på drenering, og setningskader i grunnen under betongdekket der benker og bord i dag står, må vi dessverre grave opp hele grunnen her, for å etablere avløp for overvann. “Lysthuset” har dessuten seget med mer enn 3cm i det ene hjørnet og er nå så skjevt at det vil bli fjernet.

Etter at “Lysthuset” er fjernet, vil selve betongdekket mellom murene og lekeplassen, bli fjernet for så å bli lagt på nytt etter at grunnen er drenert skikkelig med en kum og avløp. I tillegg vil det bli gravd en grøft til drenering fra der hvor sandkassen er og langs hele kanten bort mot hus 3. Dette er nødvendig for å lede bort vann som i dag trenger ned i garasjen i både tak og vegg der.

Styret har jobbet med ekstern ekspertise fra flere hold og flere løsninger har vært vurdert. Løsningen som er valgt er godt faglig begrunnet, og er den minst inngripende, og minst kostnadskrevende vi fikk til.

Selve gravearbeidene og knusingen av betongdekket starter mandag 25. mai, og det er beregnet at grøfter og avløpskum vil være ferdig i løpet av samme uke. Det er planlagt å støpe det nye dekket fredag 29. mai.

“Lysthuset” blir fjernet for godt, i henhold til tidligere vedtak på generalforsamling. Vi fjerner også det store navneskiltet som står på muren i dag. Hvis noen har forslag til hva vi kan ha her i stedet, tar styret imot gode forslag når entreprenøren er ferdig med arbeidene.

Det vil nødvendigvis bli en del støy i forbindelse med disse arbeidene. Entreprenøren har imidlertid lovet oss at alt støyende arbeid vil bli utført på dagtid. Så lenge arbeidene pågår, vil ALL hensetting av biler på snuplassen bli forbudt.

18. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder