Arkiv for August, 2020

Nytt rørleggerfirma for borettslaget.

Da Olav Grevstad AS er konkurs, har vi inngått avtale med et nytt rørleggerfirma som skal ivareta alt rørleggerarbeid på de tekniske anleggene i borettslaget. Samtidig har vi fått avtale med de samme rabattsatsene vi hadde hos Olav Grevstad. Disse rabattene gjelder også for andelseierne.

Det har vært viktig i valget av ny leverandør, å få beholde den rørleggeren vi har brukt gjennom 14 år, nemlig Geir. Han er nå ansatt i det nye firmaet som er Rørlegger E. Sjøstrøm, og har lovet meg like god service som det vi hadde da han var hos Olav Grevstad.

Andelseierne står fremdeles fritt til å velge en annen leverandør til arbeid i leilighetene. Dette gjelder imidlertid kun tappevannsdelen (varmt og kaldt vann til dusj, vasker og toalett). Fjernvarmedelen (også den delen som er inne i leilighetene) er en del av fellesanlegget, og vedlikeholdet her skal ikke utføres av andre enn det som er avtalt med styret.

Kontakt gjerne styreleder for ytterligere informasjon.

28 august 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Garasjegulvet skal rengjøres tirsdag 22. september 2020 – kl. 08:30-15:00

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at feiemaskinen og støvsuger som skal anvendes kan komme til.

I år må vi også rengjøre områdene ved sykkelstativene, så samtlige sykler må også fjernes denne dagen! “Herreløse” sykler blir fjernet for godt. Det er flere sykler som har stått urørt i nesten 2 år. Disse vil bli fjernet.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

18. august 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder