Arkiv for September, 2020

Ventilasjonsettersyn avlyst for 2020.

Vi har i dag i samråd med Caverion besluttet at det planlagte ettersynet av ventilasjonsanlegget i leilighetene er avlyst. Alle andelseiere har i dag fått utlevert informasjon med en mer utførlig begrunnelse i postkassen.

I skrivet er det beskrevet hvordan du kan få utlevert filtersett slik at du eventuelt selv, eller ved hjelp fra en “nærkontakt” kan bytte filter.

Vi tar sikte på å gjenoppta det årlige ettersynet til neste år, da kanskje noen måneder tidligere enn vi pleier.

25. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Informasjon om bossug.

BIR har bedt oss informere beboere om bruken av bossug anlegget. Det er en økende tendens til blokkering av anlegget, som oftest forårsaket av feil bruk. Slike blokkeringer er kostbart å rydde opp i, så det er viktig at alle følger reglene som gjelder.

Vi har i dag distribuert i postkassene en brosjyre fra BIR, og den forklarer i detalj hvordan systemet fungerer. Det er viktig å sette seg inn i hva man IKKE skal kaste i bossuget for å unngå blokkering. Ta vare på brosjyren, og bruk den som en referanse dersom du blir usikker på hva som skal i restavfallet.

Brosjyren kan også lastes ned fra Dokument siden (nederst på siden) eller direkte på linken her.

Vennligst merk deg at siden vi bare har et restafallsnedkast (det som er GRØNT på anleggene i sentrumsgatene), skal papir (som i sentrum kastes i BLÅTT nedkast) fremdeles kastes i den grønne containeren på plassen. Resirkulerbart papir skal IKKE kastes i vårt bossug!

Ellers står styret selvfølgelig til disposisjon dersom det er noe du lurer på.

24. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Vi minner om rengjøringen i garasjen i morgen (22. september 2020). Alle biler og sykler må være ute av anlegget når rengjøringen starter kl 08:30.

Vi regner med å bruke 5-6 timer på jobben.

2. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Radiatorvarmen tilbake.

Vi har nå satt på varme på radiatorene. Det vil gå noen timer før anlegget har stabilisert seg, men i løpet av ettermiddagen i dag vil alt være i normal drift.

9. september 2020 -Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på ventilasjonsanleggene.

Ventilasjonsettersynet som ble “koronautsatt” i juni, vil bli forsøkt gjennomført i uke 40. Det er vanskelig under de rådende COVID-19 smitteforholdene å planlegge for langt frem i tid, på grunn av smittevernreglene og den til enhver tid rådende smittesituasjon. Vi har i dag i samråd med Caverion bestemt oss for følgende:

  • Vedlikehold/ettersyn vil bli forsøkt utført i uke 40, tirsdag, onsdag på dagtid, torsdag etter kl 18.
  • Timeplan for gjennomføring vil bli distribuert i postkassen snarest.
  • Smittespredningssituasjonen blir fortløpende vurdert, og dersom situasjonen endrer seg i gal retning, vil ettersynet igjen måtte kanselleres på kort varsel. I så fall vil ettersynet ikke bli gjennomført i år.
  • Vi har forståelse for at noen kanskje ikke ønsker å slippe servicefolkene inn under de rådende omstendigheter. I slike tilfeller må andelseier selv ta ansvaret for at anlegget er i orden, og bytte filter selv.
  • De som ønsker selv å foreta ettersynet, vil kunne få utlevert filter fra styreleder.

Det er ikke lett i disse tider å planlegge noe som helst, og vi prøver etter beste evne å få ting til å fungere så nært mulig normalen som det lar seg gjøre. Vi ber om forståelse for at vi må operere med korte frister, men det er ikke andre måter å få dette til på dessverre.

Har du spørsmål så kontakt gjerne styreleder, men vent i alle fall til du har fått informasjonen i postkassen i løpet av noen dager.

7. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Radiatorvarmen.

Vi har ikke slått på radiatorvarmen enda, men vurderer det fortløpende. Styret har ønske om å vente lengst mulig, da vi sparer mye penger på det reduserte varmetapet vi har når det ikke skal pumpes ubrukt fjernvarmet vann rundt i hele anlegget.

Hvis du fryser og mener vi bør slå på igjen, ta kontakt med styreleder, så vil vi kunne få varmen tilbake på kort varsel.

5. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder