Arkiv for December, 2020

De nye strømmålerne på plass.

Da er BBK Nett ferdig med ombyggingen til de nye AMS målerne. De siste målerne var på plass i morges. Ikke alt gikk helt på skinner dessverre, det ble mer komplisert enn man trodde på forhånd. I tillegg klarte BKK Nett å rote til formalitetene litt, slik at mange av dere fikk melding om manuell avlesing av de nye målerne. Alle målerne som er montert startet på null, så avlesning var jo helt meningsløst. Så får vi håpe at de formelle tingene som gjenstår blir ordnet uten mer krøll i løpet av januar 2021. Hvis de får det til vil følgende bli status:

  1. Fellesavtalen på strømleveranse og avlesning av målere, som vi har hatt med BKK Energitjenester (BKK Varme) er avviklet, og vil ikke lenger inkludere strømleveransen. Strøm levert frem til ca 14. desember vil bli inkludert på regningen som kommer i Januar. Deretter vil strømregningen ikke komme sammen med varme og tappevann, men fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv har valgt.
  2. Alle vil få (noen har allerede fått) tilsendt enten på epost eller i brev, en nettleieavtale med BKK Nett. Dette er standardavtale som alle husstander i landet skal ha med sin nettleverandør. I vårt tilfelle er det BKK Nett AS. Ta vare på denne kontrakten, da den inneholder viktig informasjon som identifiserer målepunkt/AMS måler. Du vil trenge informasjonen herfra ved en eventuell inngåelse av ny kraftavtale.
  3. Vi er blitt lovet at ALLE automatisk blir knyttet til en strømavtale med Fjordkraft. Det er samme prisavtale som borettslaget har hatt før omleggingen. Hvis du er fornøyd med denne avtalen, trenger du ikke gjøre noe som helst, og strømregningen vil fra nå av komme fra Fjordkraft. Ønsker du å ha en annen leverandør av strøm, det finnes mange mer eller midre gode avtaler i markedet, må du selv velge en annen leverandør. Det kan du gjøre enten på Internett eller ved å kontakte leverandøren på telefon.
  4. Fra og med januar må du forholde deg til minst 2 regninger på energi. Regningen på varme til radiator og varmtvann vil fortsatt komme fra BKK Varme som før. Regningen på strøm vil komme fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv velger for strømmen.
  5. De av dere som har elbil-lader vil få avregnet strømmen til dette fra BKK Varme som til nå. Av tekniske årsaker, må denne strømmen levers av samme leverandør som borettslaget bruker på strøm i garasjen. Vi har avtalt med BKK Varme at de skal avregne dette forbruket som før (De leser av forbruket fra Zaptec laderne direkte)

Dette virker kanskje komplisert på mange. Hvis du har spørsmål om det nye AMS systemet, kan du ringe kundetelefonen til BKK. De vil kunne hjelpe deg med forklaring rundt systemet med AMS målere. Vi har imidlertid lagt opp til at det skal bli enklest mulig for hver enkelt i praksis. For de av dere som synes alt er greit, behøver dere ikke gjøre annet enn ta vare på Nettleieavtalen, og forholde deg til de 2 regningene i fremtiden. Resten vil altså gå av seg selv.

Jeg skal selvfølgelig være behjelpelig dersom du har spørsmål. Da ber jeg om at du eventuelt kontakter meg når vi er ferdig med juleferien. Jeg føler for å få dette litt på avstand nå etter 2 uker med mye arbeid med denne saken.

23. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feilutsendt melding fra BKK Nett!

Har du også fått melding på SMS eller epost fra BKK Nett i dag, en melding som ber deg lese av måleren?

Du kan se helt bort fra denne meldingen. Den er sendt ut ved en feil. Måleren er registrert, og grunnen til at de ikke har fått avlesning, er en INTERN feil hos BKK NETT.

21. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Strømleverandør etter omlegging til AMS.

I forbindelse med omleggingen til de nye strømmålerne, sender BKK NETT AS ut en “Nettleieavtale med BKK Nett AS”. Denne avtalen har en standard avtaletekst med viktig informasjon om installasjonen. Dette er informasjon du kan få bruk for ved innkjøp av strøm, så denne avtalen bør du ta vare på sammen med andre viktige papirer for andelen/leiligheten. Bruk gjerne boligmappa.no til alle slike dokumenter?

I denne nettleieavtalen, er det ikke spesifisert en kraftleverandør, og det står derfor at de leverer strøm etter “leveringspliktavtalen”.

Dere kan se bort fra akkurat denne delen foreløpig. Mandag 21. desember 2020 blir nemlig alle automatisk knyttet til Fjordkraft som kraftleverandør, uten at du som andelseier behøver å gjøre noe. Du vil der få samme prisavtale som vi har hatt med BKK Varme – Energitjenester gjennom fellesavregningen frem til nå. Vi har gjort det slik for at det skal bli enklest mulig for alle, så kan du eventuelt selv velge hvordan du vil ha det i ettertid.

De som ønsker å tegne egen kraftavtale med en annen leverandør enn Fjordkraft, må gjerne gjøre det. Det finnes mange gunstige etableringstilbud i markedet, men det er altså ikke nødvendig på det nåværende tidspunkt. Vent til alt er på plass før du eventuelt gjør endringer. Jeg skal informere litt nærmere om detaljene rundt dette i en senere melding her, ellers kan dere gjerne ta kontakt så vil jeg prøve å svare så godt jeg kan.

18. desember 20202 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Omkobling av fellesstrømmen.

Det vil kunne være små korte strømbrudd på opp til 1 time av gangen i fellesanlegget når de nye fellesmålerne skal på plass. Dette vil føre til at lys i fellesanlegget (trapper, mellomganger, svalganger og garasjen), samt heiser og kabelTV/Internet faller ut når arbeidene utføres.

KabelTV og Internett blir borte i ca 1 time fredags morgen (18. februar).

Lys i garasjen og garasjeporter blir strømløse fortløpende når det passer med arbeidskapasiteten til elektrikerne (dag er ikke bestemt enda, det kan bli både torsdag og/eller fredag, eller også mandag i neste uke).

Det er ikke fastsatt noe nøyaktig klokkeslett for når resten av utkoblingene i fellesanlegget blir gjort, men vi er forsikret om at heisene blir parkert, og garasjeporten vil være åpen så lenge utkoblingen varer (max 1 time).

Utkoblingen skal IKKE påvirke strømmen inne i leilighetene, men kabelTV og internet blir berørt i boligene og da KUN fredag morgen.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, kontakt styreleder.

17. desember 20202 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Sykkelstall?

Som informert i skrivet fra forrige måned, har styret jobbet med en plan for etablering av en sykkelstall. Det er lite plass i dagens sykkelstativer, og det har fra noen vært ytret ønske om en bedre og sikrere løsning på oppbevaring av sykler som er i regelmessig bruk.

Det er dessverre kostbart å få på plass en god løsning, og skal vi få det til er vi avhengig av at nok interessenter melder seg. Derfor ba vi om tilbakemelding i “Informasjonsskriv 2020” som alle fikk i postkassen i slutten av november (Se kapittel 1.6). Her ba vi om at de som var interessert i å bruke et slikt anlegg, tok kontakt med styret.

Vi har fått 2 tilbakemeldinger fra andelseiere som vil benytte seg av dette tilbudet, og da sier det seg selv at det blir vanskelig å forsvare en stor kostnad på dette. Hvis det ikke er flere som er interessert må vi sannsynligvis skrinlegge hel prosjektet, eller i beste fall utsette det til generalforsamlingen kan gjøre et vedtak.

Så derfor er det viktig at du tar kontakt. Uten flere interesserte andelseiere legger vi hele prosjektet på is inntil videre.

15. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Sjekk ventilasjonsanlegget!

Etter strømbruddet i forbindelse med omlegging av strømmålerne, er det mange ventilasjonsanlegg som feiler. Det er derfor viktig at man sjekker at viftene går, og at anlegget nå fungerer som det skal.

Feilen som oppdages nå i forbindelse med strømutkoblingen, er som oftest defekte kondensatorer, noe som gjør at viftemotorene ikke starter. Dette har vært en hyppig feil de siste årene, husk at anlegget har stått i drift kontinuerlig i snart 14 år, og slike feil må derfor påregnes.

Hvis du har en slik feil på anlegget, er det viktig at det ordnes opp i snarest mulig, da stillestående viftemotorer bli veldig varme, og følgeskader på disse vil kunne skje. Da kan reparasjonskostnadene bli unødvendig høye.

Kontakt styreleder snarest om du trenger service på anlegget, han kan sette deg i forbindelse med servicemann på Caverion.

15. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Status: Omlegging av strømmålere og strømutkobling neste uke.

Hus 3 (Fløenbakken 56-62) er ferdig lagt om i dag, og de nye AMS målerne er på plass. Her er det IKKE planlagt flere utkoblinger av leiligheter.

Hus 1 og 2 (Fløenbakken 66-86) vil bli tatt natt til tirsdag. Samtlige leiligheter vil være strømløse hele natten fra midnatt.

Hus 4 (Fløenbakken 64) er mer komplisert og vi trenger her 2 netter med nedkobling. Her vil samtlige leiligheter være strømløse BÅDE natt til tirsdag og torsdag. (Strømmen blir kun borte de planlagte timene om natten)

Se forøvrig detaljert skriv som er levert i postkassen til alle de berørte leilighetene i dag.

Har du spørsmål rundt omleggingen og nedetiden, ta kontakt med styreleder.

11 desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »