Arkiv for December, 2020

Strømutkobling i neste uke.

Det viser seg at omleggingen til de nye strømmålerne ble adskillig mer komplisert enn BKK Nett og elektrikerfirma Kjell Hansen hadde forutsett. Omleggingen vil derfor føre til mange timer med nedstenging av strømmen til leilighetene i hus 1, 2 og 4.

Vi planlegger derfor nå å utføre disse arbeidene om natten, slik at strømmen eventuelt blir borte fra midnatt (24:00) og gjennom hele natten og ikke på dagtid. Vi har funnet ut at det sannsynligvis er den beste løsningen?

Vi kommer tilbake med nøyaktig informasjon når denne nedkoblingen vil skje, det blir sannsynligvis i begynnelsen av neste uke.

Når det gjelder hus 3 holder vi foreløpig på den opprinnelige planen. Det er færre leiligheter i hus 3, noe som gjør at arbeidene i tavlene kan utføres uten total nedstenging. Her vil det kunne gjøres arbeider på dagtid enkeltvis for hver leilighet, noe som gjør at det kun blir opp til 30-40 minutter med strømbortfall. Det er i alle fall den foreløpige planen.

Ny informasjon vil bli gitt direkte til hver enkelt når nedstengingen vil skje.

Har du spørsmål rundt omleggingen og nedetiden, ta kontakt med styreleder.

9. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Omlegging av strømmålerne.

Arbeidene med å bytte strømmålerne til AMS (AutoMatisk Strømmåler) startet i morgentimene i dag. Les mer om dette arbeidet i Informasjonsskrivet som ble distribuert i slutten av november (kapittel 1.8).

De nye målerne skal monteres i egne tavler (skap) i garasjen. Montering av disse tavlene startet i dag, og når de er kommet på plass, vil omkobling av hver enkelt leilighet bli utført. Omkoblingen vil skje i slutten av uken, og vil medføre at leiligheten din blir strømløs i ca 20-30 minutter.

Det vil bli gitt varsel med nærmere informasjon om når hver enkelt leilighet blir koblet ut, og vi tar sikte på at man blir strømløs i så kort tid som mulig. Nøyaktig tidspunkt er det foreløpig ikke mulig å gi, så det vil vi komme tilbake til om noen dager.

Har du spørsmål rundt dette, kontakt gjerne styreleder.

8. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder.

« Previous Page