Arkiv for April, 2021

Rengjøring i garasjen.

Det er nødvendig med rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny rengjrøing av hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres mandag 31. mai mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Vi må også rengjøre områdene ved sykkelstativene, så samtlige sykler må også fjernes denne dagen! “Herreløse” sykler blir fjernet for godt. Det er flere sykler som har stått urørt i nesten 2 år. Disse vil bli fjernet.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Varmtvannet i orden igjen.

Rørlegger har vært her nå i morgentimene, og utbedret lekkasjen på varmtvannet. Alt er nå i orden igjen.

Heldigvis kom rørleggeren raskt, og det var aldri nødvendig å stenge ned varmtvannstilførselen til leilighetene.

12. april 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Problemer med varmtvann!

Det er oppstått en lekkasje på sirkulasjonspumpen for det varme tappevannet. Foreløpig ser det ut som lekkasjen ikke er så stor at vi behøver å stenge det ned. Skulle imidlertid lekkasjen bli verre utover dagen/kvelden, kan det bli nødvendig å stenge ned denne pumpen.

Det vil i tilfelle føre til at det ikke vil komme varmt vann med en gang du åpner kranen. Varmt vann vil komme når det har rent en stund! Vi stenger ikke av det varme vannet helt, bare den delen som sirkulerer til alle leilighetene, og som hindrer at du ikke får varmt vann ut av kranen når du starter tapping. Det vil dessverre være verst for leilighetene som ligger lengst fra pumpen i teknisk rom, det vil se de 2-3 øverste etasjene, samt alle leilighetene i hus 1.

Jeg vil kontakte rørlegger mandag morgen, og regner med at vi får dette ordnet i løpet av mandag formiddag.

Hvis du har spørsmål, kontakt meg gjerne.

12. april 2021 – Torbjøen Mohn – Styreleder