Arkiv for May, 2021

Garasjegulvet ferdig støvsugd.

Rengjøringen i garasjen er nå ferdig. Ca 50 kg. sand/støv er fjernet!
Garasjen kan nå tas i bruk igjen.

31. mai 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Forhåndsvarsel om digital generalforsamling 2021.

På grunn av den pågående COVID-19 pandemien og gjeldende smittevernregler, vil generalforsamlingen i år bli avholdt digitalt, på samme måte som i fjor. Saker som ikke kan behandles på digital generalforsamling, vil bli tatt opp på en ekstraordinær generalforsamling så snart det er mulig å igjen arrangere møter.

Årets generalforsamling er planlagt å starte 7. juni, og for å kunne delta må man være registrert i Vestboportalen “Min Side” på internett. Du finner den på www.vestbo.no øverst til høyre. Er du ikke allerede registrert der, må du gjøre dette ved første pålogging. Vestbo må ha registrert ditt mobiltelefonnummer eller din korrekte epostadresse for at du skal kunne registrere deg. Hvis du ikke får registrert deg fordi dette mangler, kan du kontakte styreleder, så kan han legge det inn for deg.

De som er registrert, vil finne en brukerveiledning for stemmegiving (Se under “Oppslag og Publiseringer”), og fra 28. mai også alle dokumenter til årsmøtet. 

De som ikke har mulighet for å registrere seg på “Min Side”, og som likevel vil delta på årsmøtet, vil kunne få tilsendt dokumentene på papir, og stemme med vanlig stemmeseddel som leveres personlig til styret. Gi i så fall beskjed til styreleder snarest mulig, dog senest innen 28. mai, så vil du få tilsendt dokumentene på papir. Det understrekes imidlertid at dette gjelder KUN for de som IKKE registrerer seg på “Min Side portalen”. Er du registrert der, vil du IKKE kunne avgi papirstemmeseddel, eller få dokumentene tilsendt.

Dersom du trenger ytterligere informasjon, kontakt gjerne styreleder.

21. mai 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder