Arkiv for June, 2021

Vedlikehold på ZAPTEC elbil ladeanlegget.

Zaptec skal gjøre vedlikehold på datasystemene i morgen 10 juni mellom kl 10:00 og 11:00. I dette tidsrommet vil det sannsynligvis ikke være full ladekapasitet tilgjengelig. Vi regner med at systemet er i full drift igjen når vedlikeholdet er utført.

9 juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Generalforsamling for 2021 avholdt.

Det er avholdt Generalforsamling i laget. På gunn av smittevrenreglene i forbindelse med COVID-19 pandemien, ble møtet avholdt som digitalt årsmøte arrangert av Vestbo 7-9 juni.

Samtlige saker på sakskartet ble vedtatt av generalforsamlingen.

Sammensetning av det nye styret finner du her.

Protokoll vil bli distriburet digitalt, og vil når den er klar bli lagt ut på Min Side portalen hos Vestbo.

Takk til de 21 andelseierne som deltok på møtet.

9. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ventilasjonsettersyn for 2021 blir utført etter sommerferien.

Det årlige felles ettersynet/filterbyttet på ventilasjonsanlegget blir i år utført når sommerferien er over. Nøyaktig tidspunkt vil bli annonsert i slutten av august. Hvis noen har anlegg som ikke fungerer som det skal, må dere selv kontakte Caverion for eventuell utbedring før ettersynet blir utført. Husk at filterbytte bør utføres MINST 2 ganger årlig!

6. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Høringsrunden til generalforsamlingen 2021 avsluttes i dag.

Jeg minner om at høringsrunden hvor du kan stille spørmål og diskutere sakene styret har lagt frem til behandling, avsluttes i dag (4. juni) kl 14. Etter dette tidspunktet vil muligheten for å stille spøremål, og for oss i styret til å gi svar være låst. Så hvis du har noe du vil ha ekstra belyst, må du være rask.

Ikke glem å logge inn igjen i neste uke. Da skal selve savstemmingen foregå (fra 7. juni kl 19:00 til 9 juni kl 14:00).

4. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder