Arkiv for September, 2021

Fakturering av strømforbruk til Elbil lading.

BKK Varme har fått noen problemer med innhenting av data direkte fra Zaptec ladestasjonene våre. Det betyr dessverre ikke at vi slipper å betale, men de har ikke fått med avregningen på siste faktura som er sendt ut i dag. Denne faktura er forøvrig forsinket med nesten en måned!

Strømforbruket til lading vil derfor ikke bli fakturert før på neste regning som kommer i november. Da vil det bli avregnet for juli, august, september og oktober.

Avregning av varme (vann og radiator) er ikke berørt av problemene.

30. september 2021 – Torbjørn Mohn

Sikring av løse gjenstander!

Høststormene er i anmarsj, og det er meldt sterke vindkast nå i kveld. Det er derfor viktig at alle rydder bort fra, eller sikrer alle løse gjenstander på verandaene sine, slik at vi unngår tilfeller av at ting blåser ned. Det kan være stort vindfang i bord, stoler og eventuelt andre gjenstander som ligger løst eller henger på verandaene, så ta en ekstra runde og sjekk at ikke du har noe liggende, som vinden kan ta med seg. Det samme gjelder også for svalgangene.

27. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Påminnelse om ettersyn på ventilasjonsanlegget.

Vi minner om ventilasjonsettersynet uke 39. Her er “timeplanen” fra skrivet dere fikk for noen uker siden:


Arbeidet blir utført 28. og 29. september, mellom klokken 08:00 og 16:00.

Det er dessverre umulig å sette opp en helt nøyaktig timeplan for hver enkelt av de 61 leilighetene (arbeidet vil ta opp til ca 10-15 minutter i hver leilighet), men for at ikke alle skal måtte være hjemme hele dagen de to dagene, har vi delt inn arbeidet slik:

Tirsdag 28. september fra kl. 08:00 til ca 11:30

HUS 4 (Fløenbakken 64): SAMTLIGE leiligheter (16 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

Tirsdag 28. september fra kl. 12:00 til ca 16:00

HUS 3 (Fløenbakken 56-62): SAMTLIGE leiligheter (10 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

HUS 2 (Fløenbakken 74): Leilighetene i 4. 5. og 6. etasje (6 stk.) – Vi begynner i 6. etasje.

Onsdag 29. september fra kl. 08:00 til ca 11:30

HUS 2 (Fløenbakken 66-74): Leilighetene i 1. 2. 3. etasje (13 stk.) – Vi begynner i 3. etasje.

HUS 1 (Fløenbakken 86): Leilighetene i 3. og 4. etasje (4 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

Onsdag 29. september fra kl. 12:00 til ca. 16:00

HUS 1 (Fløenbakken 76-86): Leilighetene i 0. 1. og 2. etasje (12 stk.) – Vi begynner i 2. etasje.


De som har levert returslippen med alternativ dato/klokkeslett vil bli besøkt til avtalt/ønsket tidspunkt.

26. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Årlig ettersyn på brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4.

Ny dag for den årlige test og sertifiseringen av brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4. Arbeidene begynner kl 09:00 onsdag 15. september, og vil pågå noen timer.

I forbindelse med dette arbeidet vil det kunne forekomme korte utløsninger av alarm, samt testing av de automatiske lukkemekanismene på de store branndørene i og rømningsveiene i garasjen.

Ta kontakt med styreleder om det er noe du lurer på.

13. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på brannvarslingsanlegget utsatt.

Tekniker som skulle foreta service på brannvarslingsanlegget er dessverre blitt syk, og vi har derfor måttet utsette det til en annen dag. Det blir derfor ikke noe av dagens service.

10. september 2021- Torbjøen Mohn – Syreleder

Årlig ettersyn på brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4.

Fredag 10. september skal det utføres årlig test og sertifisering av brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4. Arbeidene begynner kl 09:00 og vil pågå noen timer.

I forbindelse med dette arbeidet vil det kunne forekomme korte utløsninger av alarm, samt testing av de automatiske lukkemekanismene på de store branndørene i og rømningsveiene i garasjen.

Ta kontakt med styreleder om det er noe du lurer på.

9. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder