Arkiv for September, 2021

Årlig ettersyn på brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4.

Ny dag for den årlige test og sertifiseringen av brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4. Arbeidene begynner kl 09:00 onsdag 15. september, og vil pågå noen timer.

I forbindelse med dette arbeidet vil det kunne forekomme korte utløsninger av alarm, samt testing av de automatiske lukkemekanismene på de store branndørene i og rømningsveiene i garasjen.

Ta kontakt med styreleder om det er noe du lurer på.

13. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på brannvarslingsanlegget utsatt.

Tekniker som skulle foreta service på brannvarslingsanlegget er dessverre blitt syk, og vi har derfor måttet utsette det til en annen dag. Det blir derfor ikke noe av dagens service.

10. september 2021- Torbjøen Mohn – Syreleder

Årlig ettersyn på brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4.

Fredag 10. september skal det utføres årlig test og sertifisering av brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4. Arbeidene begynner kl 09:00 og vil pågå noen timer.

I forbindelse med dette arbeidet vil det kunne forekomme korte utløsninger av alarm, samt testing av de automatiske lukkemekanismene på de store branndørene i og rømningsveiene i garasjen.

Ta kontakt med styreleder om det er noe du lurer på.

9. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder