Arkiv for February, 2022

Vannlekkasje.

Det er en vannlekkasje på et varmtvannsrør til Hus 1 og 2 (Fløenbakken 66-86). Vi har derfor måttet midlertidig stenge ned sirkluasjonsrøret til leilighetene i disse husene. Det har som konsekvens, at det ikke vil komme varmt vann ut av varmtvansskranen umidddelbart ved tapping. Tapper du lenge nok, vil det komme til slutt.

Rørlegger er tilkalt og er på vei. Regner med at vi får dette utbedret i løpet av et par timer.

Oppdatering kl 13:45: Rørlegger har utbedret lekkasjen (som var i garasjen), og alt er nå i orden igjen.

14. februar 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder