Arkiv for April, 2022

Generalforsamling 2022.

Det skal avholdes generalforsamling 10. mai 2022. Innkalling med saksliste er i dag distribuert i postkassen til samtlige andelseiere med boadresse i laget.

Har du spørsmål vedrørende generalforsamlingen kontakt gjerne styret.

28. april 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Trimmingen av trær i Fløenbakken.

Bergen Kommune har endelig godkjent tiltaket, og arbeidene vil starte uken etter påske. Uten å gå for mye i detalj om saken, kan det kort oppsummeres slik: vi har måttet vente på å få godkjenning på selve utførelsen av arbeidene, da den vil medføre tidvis stenging av gangveien som er etablert i Fløenbakken. Saksbehandling i Bergen Kommune tar tid dessverre.

Men nå er det klarert, og det er planen at arbeidene vil starte så snart det er mulig etter påske.

  1. april 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder