Arkiv for July, 2022

Advarsel mot svindel!

Jeg mottar daglig eposter og SMS’er som er forsøk på svindel. Mange av disse meldingene utgir seg for å være fra Telenor. Det er som oftest meldinger om feil på betaling, og at man kan ordne opp i det ved å klikke på en link.

Telenor presiserer at de IKKE sender ut meldinger hvor de ber om kontoinformasjon eller personlige data via linker. De av dere som skal ha penger tilbake i forbindelse med nedsatt pris på bredbånd, vil få dette enten oppgjort på neste regning, eller tilbakebaetalt direkte til den konto faturaen ble betalt fra.

Les her hvordan Telenor informerer sine kunder om svindelforsøk. 

 

13. juli 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ny kabelTV avtale fra 1. juli.

Telenor jobber nå med omleggingen til den nye KabelTV/Internett-avtalen. Avtalen gjelder fra 1. juli, og innebærer som dere vet en oppgradering av internettlinjen til 100mbps samt utskifting av dekoder og wifi ruter. Utsendelse av utstyr starter i siste halvdel av august. Det gamle utstyret du allerede har vil fungere frem til du har fått installert det nye. Husk å melde fra innen fristen, om du trenger hjelp til installeringen av det nye utstyret.

Med den nye og høyere standardhastighet på internettlinjen, vil de som i dag betaler ekstra til Telenor for oppgradering av hastigheten, få en mye lavere kostnad pr måned. De nye månedsprisene (i kroner) er som følger:

Oppgradert linje Gammel pris Ny pris fra 1.7.22 Besparelse
Bredbånd 100 339 0 339
Bredbånd 200 409 229 180
Bredbånd 350 499 319 180
Bredbånd 600 849 599 250
Bredbånd 1000 999 749 250

De som allerede har betalt gammel pris fra 1. juli av, vil få mellomlegget refundert av Telenor. Telenor jobber med disse sakene i dag.

Det nye utstyret dere får tilsendt i Posten i august er:

T-We Boks II

Telenor WiFi ruter

Noen gamle Internet modemer vil også bli byttet ut der de finnes (Alle skal ha fått tilsendt nye modemer i fjor, og disse vil ikke bli byttet ut nå).

Det vil dessverre ikke være mulig å kopiere ut eventuelle opptak du har gjort på den gamle dekoderen. Opptaket er kryptert, og vil dessverre ikke være mulig å flytte over på den nye dekoderen.

Har du spørsmål om den nye avtalen, ta gjerne kontakt.

13. juli 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Heisen i hus 2 i ustand

Heisen i hus 2 (Fløenbakken 74) er desverre i ustand. Scanheis har lovet å fikse den tirsdag morgen.

(Meldingen til styreleder kom dessverre så sent at vi ikke kune få den fikset samme dag. Du oppfordres herved å rapportere uregelmessigheter/feil på heiser umiddelbart. Jo raskere styret får beskjed, jo raskere kan vi få feil utbedret, ofte i løpet av samme dag).

11. juli 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder