Arkiv for September, 2022

Sykkelparkering i garasjen.

Vi har endelig kommet i mål med en løsning på sykkelparkeringen i garasjen. Arbeidene med ombyggingen i garasjen starter nå i oktober, og vi håper å få ferdig sykkelstallen i løpet av høsten. Det er en del arbeid med oppsetting av vegg, fremlegging av strøm/lys etc som må på plass, og da er vi avhengig av eksterne håndtverkere og deres arbeidsmengde.

Vi starter imidlertid nå arbeidene med tildeling av plasser, og i den anledning er det i dag delt ut et informasjonsskriv med søknadskjema i postkassene til andelseierne.

Merk søknadsfristen som er satt til 14. oktober! 

Sykler som NÅ er parkert i strid med reglene/oppslag i forbindelse med rengjøringen i garasjen i vår, må fjernes umiddelbart. Alle sykler som i dag står i stativene i garasjen, SKAL være merket med navn eller andelsnummer slik at eier kan identifiseres. Uidentifiserbare sykler vil etter 1. oktober 2022 bli fjernet!

Har du spørsmål i denne anledning, kontakt oss i styret!

21. september 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder