Arkiv for March, 2023

KTV vil rengjøre alle svalganger og trapper i dag.

KTV har ombestemt seg, og vil likevel gjøre ren samtlige svalganger og trapper i dag. Fredag fikk jeg beskjed om at de ville utsette dette til senere, men i dag tropper de opp og har ombestemt seg. Jeg håper likevel at dette går greit. De har fått beskjed om å være skånsom rundt inngangsdører, uten å spyle med for mye vann. De legger en selfcleaner på slik at skitt og grønske løsner og kan fjernes etterhvert. Rengjøringen av Hus 3 og 4 går som planlagt.

Jeg beklager at KTV endret planer slik at jeg ikke fikk varslet alle direkte. Jeg håper likevel at det skal gå bra.

20. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Fasadevask hus 3 og 4.

Værmeldingene for neste uke ser ut til å tillate at vi starter med fasadevasken av de to husene som skal males senere i vår/sommer. Vi starter mandag morgen 20. mars med hus 4, og tar deretter hus 3, og fortsetter tirsdag så lenge som nødvendig. Se oppslag ved postkassene på hus 3, og oppslagstavlen på hus 4.

Det er KUN fasadene på de to husene som skal rengjøres disse dagene. Svalgangene vil vi komme tilbake til senere.

KTV må kunne komme til fasader, vinduer og balkongdører med rengjøringsutstyret. De bruker lift der de kan. Alle gjenstander som er plassert i nærheten av vegger og vinduer på balkongene, må flyttes slik at de kan komme til. Har du gjenstander du er redd for, må disse flyttes helt bort, andre ting kan gjerne stå igjen på balkongen, men flytt dem helt ut mot glassrekkverket slik at vegg og vinduer er tilgjengelig. Hold alle vinduer lukket så lenge rengjøringen pågår.

Kontakt meg gjerne om du trenger mer informasjon.

17. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Problemer med elbil ladingen.

Oppdatering 17/3: Feilen er nå rettet, og lading har foregått som normalt siden kl 15:00 i dag.

Zaptec har problemer i datasystemene sine, noe som gjør at enkelte av ladestasjonene våre ikke får kontakt med systemet. Det betyr dessverre at de ladestasjonen som er berørt kun gir minimal ladeeffekt. Feilen ligger ikke her hos oss, og det er dessverre ingen ting jeg kan gjøre for å rette på dette. Vi får bare avvente og se, og håpe at Zaptec får systemene opp og gå igjen i løpet av ettermiddagen/kvelden. Hvis du er 100% avhengig av å få ladet bilen f.eks. til i morgen, er jeg redd du må planlegge for en hurtiglading utenfor huset.

Du kan selv følge med på status på feilen her: https://zaptec.statuspage.io/

16. mars 2023 – Torbjørn Mohn

 

KabelTV og internett OK igjen.

KabelTV- og  internettkabelen vår er nå på plass etter omleggingen nede i Fløenbakken. Da ligger kabelen trygt for fremtiden, og ikke lenger ubeskyttet gjennom stainhaugene og fyllmassene etter Bybaneutbyggingen. Risiko for brudd på kabelen, er nå kraftig redusert.

Signalstyrken på TV signalet er nå justert inn korrekt, og forstyrrelser i TV bildet skal ikke lenger forekomme.

Eventuelle feil nå, må meldes Telenor på 915 09 000.

I forbindelse med nedetiden de to siste dagene, har det vært begrensninger på elbil ladingen under nedetiden. Dette fordi denne er avhengig av en oppegående internettlinje for å beregne strømfordelingen. Har du ladet bilen når linjen var borte, ser nok ladekurven litt rar ut, men nå har du forklaringen. 🙂

14. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Problemer med KabelTV

Det oppstod problemer for Eltel/Telenor i dag da de skulle legge om signalkabelen vår. Da de skulle skjøte seg inn på den gamle kabelen like ved sørenden av parsellhagen, fikk de ikke tak i kabelen vår. Det viser seg at BKK har etablert en ny grøft med en del nye høyspentkabler i rør 20cm over (oppå) der “vår” kabel ligger. Ikke bare var det nesten umulig å finne kabelen i utgangspunktet, men da de omsider klarte å finne ut hvor den var, var dagen gått. De har imidlertid lovet at de skal få orden på dette til i morgen (tirsdag) ettermiddag senest til kl 16:00. Da skal de grave seg inn under BKK-rørene og fiske ut TV kabelen slik at de kan få gjort omleggingen som planlagt.

KabelTV og internetsignalene vil derfor være borte i morgen (14.3) mellom ca kl 12:00 til 16:00.

I forbindelse med inn og utkoblingen i dag, ble det oppdaget en annen feil på signalet, noe som gjorde at det til tider var sterke forstyrrelser på TV signalene. I en del leiligheter var signalet så dårlig at man ikke kunne se på TV.  Dette ble utbedret nå i kveld i 18-tiden, så nå skal alle ha skikkelige TV signaler igjen. Hvis ikke må jeg få beskjed.

13. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Planlagt vedlikehold på KabelTV anlegget.

Vi skal endelig få byttet ut et langt strekk av den dårlige kabelen som fører KabelTV og internett til oss. Det har helt siden Bybanegropen ble anlagt nede i Fløenbakken vært dårlig forbindelse og derved også en del skader på kabelen vi får våre signaler gjennom. Kabelen har i lange tidsrom under gjengravingen av gropen, ligget delvis oppå bakken og vært utsatt for både anleggsmaskiner og hærverk flere ganger. Dette har så ført til at vi har hatt dårlig signal, og ved minst 3 anledninger hatt brudd på linjene hit. Det ble i høst lagt ned nye rør til kabler langs hele bunnen av Fløenbakken (ved nr 21-25) da veien ble reetablert over den tidligere byggegropen, og helt opp til den nye sykkel- og gangbroen ved den store eiken.

Denne uken er det etter mye mas fra min side, strukket helt ny kabel gjennom disse rørene, og på kommende mandag (13. mars) skal signalene vår flyttes over i den nye kabelen. Dette blir da en mye mer stabil og mindre sårbar løsning, og vi behøver ikke lenger være redd for uanmeldt nedetid.

I forbindelse med omleggingen vil vi være uten kabelTV og Internett mandag 13. mars mellom kl 09:00 og 12:00.

Andelseiere som er registrert hos Telenor i forbindelse med KabelTV, vil sannsynligvis også få en SMS om nedetiden.

Kontakt meg gjerne om det er noe du lurer på.

9. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Feil på varmtvannsirkulasjon.

Vi har dessverre fått en feil på pumpen som normalt sørger for at varmt tappevann sirkuleres til alle leilighetene. Pumpen er derfor stengt av til vi får servicetekniker til å reparere den. Servicetekniker fra Grundfos er rekvirert, og det er håp om å få dette i orden i løpet av dagen, eller i verste fall ikke før i morgen (torsdag).

I mellomtiden må vi leve med at det kan ta litt tid får du får varmt vann i springen når du tapper. Verst vil det være i de leiligheten som ligger lengst unna pumperommet, og høyest oppe i etasjene. Varmtvannet er ikke avstengt, så hvis du ikke får varmt tappevann med en gang du åpner kranen, vil det til slutt bli varmt om du bare tapper lenge nok.

Vi håper å få dette raskt utbedret, og beklager ulempen feilen medfører. Følg med her på siden, oppdatering vil følge så snart jeg vet mer.

Oppdaterting kl 14:15: Feilen er nå utbedret.

8. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder.