Arkiv for June, 2023

Ettersyn på ventilasjonsanleggene utført.

Caverion gjorde i kveld ferdig runden med ettersyn. Denne gangen fant vi feil i kun 3 leiligheter, og disse er allerede utbedret.
Anleggene generelt sett var i bedre forfatning enn tidligere år. Dette er nok et resultat av alle utskiftingene av viftemotrorer som er utført de senere år.

Dessverre var det mange som ikke var hjemme denne gangen. Dere må selv forsikre dere om at anlegget fungerer som det skal. Dere MÅ sjekke at begge viftemotorene går rundt. En stillestående viftemotor lager varmgang som kan gi følgeskader på anlegget, eller i verste fall forårsake brann. Dere kan få utdelt filtersett ved SNAREST å henvende dere til styreleder.

15 juni 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på ladesystemet for elbiler.

Ved en feil hos Telenor, er ikke internettlinjen til Zaptec ladeanlegget operativ for øyeblikket. Linjen forsvant på mystisk vis natt til i dag. Når internettlinjen ikke fungerer, kan ikke ladeboksene fordele strømmen riktig, og anlegget vil derfor ikke gi ladestøm til kontaktene.

Jeg har vært i kontakt med Telenor, og de jobber med å få orden på saken, så jeg håper at vi får ordnet opp i dette i løpet av dagen.

Oppdatering kl 15:00: Telenor klarer ikke å få orden i sakene sine i dag, MEN jeg har fått etablert en midlertidig internettlinje til anlegget, slik at det nå er i full drift igjen. Så får vi se hvor lang tid Telenor ytrenger til å rette på sin egen misære.

  1. juni 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder