Arkiv for March, 2024

Rengjøring av hus 1

KTV kommer tilbake i morgen fredag for å ta rengjøringen av hus 1 på nytt. Denne gangen med lift slik at de kommer seg inn på terrassene. Håper resultatet blir bedre denne gangen.

21. Mars 2924 – Torbjørn Mohn – styreleder

Innkalling til Generalforsamling sendes ut digitalt i år.

Vestbo er opptatt av bærekraft og miljø og har gått over til å publisere alle innkallinger til årsmøter og generalforsamlinger i boligselskapene de forvalter på Min side (beboerportalen). Vi sparer da mye papir, og dermed miljøet, og beboerne får innkallingen i et digitalt format som etterspørres av mange.

De som fortsatt ønsker å få innkallingen tilsendt på papir kan få det ved å reservere seg for digital publisering. Dette gjøres skriftlig til styret, ved å levere reservasjonsskjemaet dere har fått utlevert i postkassen i dag, til styret senest innen 7. april.

Vi minner om Generalforsamlingen 7. mai 2024. Inkalling blir distribuert i god tid før møtet.

21. mars 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Fasadevasken av hus 1 må gjøres om igjen.

KTV-Group har ikke gjort jobben med rengjøringen av hus 1 skikkelig. De skulle ha brukt lift på fasaden mot Fløenbakken for å komme til skikkelig på balkongene.

KTV-Group har etter møte med undertegnede i dag innrømmet at dette var under pari, og har derfor akseptert at jobben må gjøre om igjen snarest mulig.

Se etter oppslag ved postkassene når jeg har fått avklart hvilken dag de kommer, vi tar sikte på tidlig i neste uke.

KTV beklager det intrufne, feilen skyldes delvis dårlig kommunikasjon med, og for dårlig opplæring av, nytt personell.

19. mars 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Elbil ladesystemet i drift igjen.

Internettlinjen til Zaptec ladesystemet er i drift igjen, så nå er fungerer anlegget som det skal.

Telenor har gjort noen endringer i distribusjonsnettet i natt, og dette førte til at signalnivået inn på systemet her ble for høyt for Telenor-modemet. Jeg regner med at det nå er stabilt, men skal følge med litt ekstra de neste timene.

14. mars 2024 – Torbjørn Mohn

 

Elbil ladesystemet ute av drift

På grunn av en feil på internettlinjen til ladesystemet for elbil, er det ikke mulig å lade for øyeblikket. Vi jobber med saken, men har ingen formening om nå vi får systemet i drift igjen. (Telenor har uført en oppdatering av modemet, og denne har dessverre feilet)

14. mars 2024 – Torbjørn Mohn

 

Fasadevask hus 1 og 2.

Værmeldingene for denne uken ser ut til å tillate at vi starter med fasadevasken av de to husene som skal males senere i vår/sommer.
Vi starter torsdag morgen 14. mars og fortsetter fredag 15. Arbeidene vil skje mellom kl 08:00 og 17:00. Se oppslag ved postkassene på hus 1 og 2.

Det er KUN fasadene og balkongfrontene (betongkanten) på de to husene som skal rengjøres disse dagene. Svalgangene vil vi komme tilbake til senere.

KTV må kunne komme til fasader, vinduer og balkongdører med rengjøringsutstyret. De bruker lift der de kan. Alle gjenstander som er plassert i nærheten av vegger og vinduer og på balkongene, må flyttes slik at de kan komme til. Har du gjenstander du er redd for, må disse flyttes helt bort, andre ting kan gjerne stå igjen på balkongen, men flytt dem helt ut mot glassrekkverket slik at vegg og vinduer er tilgjengelig. Hold alle vinduer lukket så lenge rengjøringen pågår.

Kontakt meg gjerne om du trenger mer informasjon.

11. mars 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder