Arkiv for April, 2024

Generalforsamling 2024

Det skal avholdes generalforsamling 7. mai 2024. Innkalling med saksliste er i dag publisert på “Min Side” i Vestboportalen hvor du også kan laste ned hele innkallingen.

Har du spørsmål vedrørende generalforsamlingen kontakt gjerne styret.

18. april 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utkobling av fjernvarmen!

Eviny Termo AS har informert om at de på grunn av vedlikeholdsarbeid i sin del av varmeanlegget her, må slå av varmetilførselen noen timer.

Utkoblingen skjer:

Mandag 22. april mellom klokken 12:00 og ca. 14:00

I dette tidsrommet vil vi ikke kunne tappe varmt vann, eller bruke varme fra radiatorene.

Det er sannsynlig at arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

Eviny Termo AS beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoblingstiden skal bli kortest mulig.

 

  1. april 2024 – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Det er planlagt rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny runde over hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres mandag 13. mai mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

10. april 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder