Arkiv for May, 2024

Varmtvannet er tilbake.

Vi fikk gjort en midlertidig utbedring på varmtvannskretsen i teknisk rom, så varmt tappevann er nå tilbake i springen.

Vi håper på en permanent løsning i løpet av neste uke.

23. mai 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på varmtvannet.

Det er dessverre oppstått en feil på varmtvannsanlegget. Utbedringen som rørlegger gjorde i går, var dessverre ikke tilstrekkelig for å få bukt med feilen vi hadde.

Rørlegger er nå på vei for å utbedre dette. Varmtvannet vil derfor bli borte igjen fra ca kl 13:45 og til ca kl 15:30.

Vi beklager så mye at det blirt så korte varsel, men når anlegg har en slik feil, er det en nødsituasjon og må vi handle raskt.

23. mai 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

 

 

Utebelysningen i orden igjen.

Etter en runde i dag med delvis demontering for tørking og rengjøring på samtlige utelamper langs gangvei og lekeplass, ser det nå ut til at lysene er i orden igjen.

Før langhelgen hadde vi også elektriker her og fikk skiftet ut en del defekte lysarmaturer i garasjen. Vi må planlegge for utskifting av samtlige av de gamle armaturene på relativt kort sikt, da de er i svært dårlig forfatning nå. I mange av dem er det ikke mulig å skifte lysrørene lenger da morken plast faller fra hverandre når gamle defekte rør tas ut. Det er heller ikke lett å få tak i de gammeldagse lysrørene, da det ikke lenger produseres. Overgang til nye LED-baserte armaturer er helt nødvendig.

18. mai 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Varmtvannet blir borte 22. mai

Vi må skifte ut varmtvannsmagasinet i tappevannsanlegget i teknisk rom i kjelleren. Rørlegger kommer her 22. mai for å utføre denne jobben. Vi må stenge ned varmtvannet mens arbeidet pågår og det vil da ikke være varmt tappevann i springen i leilighetene. Vi stenger av varmtvannet kl 09:00 og planlegger å være ferdig i løpet av dagen.

Kortversjon:

Varmtvannet vil være borte 22. mai mellom 09:00 og ca. 16:00.

Det kan tenkes at vi blir ferdige før kl 16:00, men tør ikke love det. Kaldt vann i springen vil ikke være berørt.

14. mai 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøringen i garasjen ferdig.

Støvsuging i garasjen er nå ferdig utført, og bilene kan nå parkeres igjen.

13. mai 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Husk garasjerengjøringen i morgen, mandag!

Minner om at alle biler og gjenstander plassert på parkeringsplassene i garasjen må være borte til rengjøringen starter mandag morgen 13. mai kl 08:30. Det er mye sand og støv på betonggulvet i år, og skal rengjøringen bli effektiv må vi ha klar bane!

12. mai 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Generalforsamling 2024 avholdt

Det er i dag avholdt Generalforsamling i laget.

Samtlige saker på sakskartet ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Sammensetning av det nye styret finner du her.

Protokoll vil bli distribuert så snart den er klar.

Takk til de 25 andelseierne som deltok på møtet.

7. mai 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »