Arkiv for July, 2024

Varmtvannsforsyningen i orden igjen.

Rørlegger har i dag fått gjort ferdig utbedringen av varmtvannsanlegget. De underdimensjonerte og utslitte kobberrørene (opprinnelig installert av Olav Grevstad AS i 2006) er nå skiftet ut, og vi regner med at vi slipper flere lekkasjer på dette anlegget de neste årene. Det nye varmtvannsmagasinet det har vært mye frem og tilbake om er også nå kommet på plass igjen.

18. juli 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Misfarging av varmtvannet.

Etter rørleggerarbeidene på varmtvannet i dag, kan vannet bli litt misfarget de nærmeste timene. Det vil gradvis forsvinne etterhvert som sirkulasjonen kommer i gang igjen. Misfargingen skyldes at noe belegg inni rørene som er skiftet ut i dag, har kommet inn i kretsløpet igjen. Hvis du tapper en del varmt vann vil vannet fortere bli rent igjen. Det er KUN varmtvannet som er berørt av misfargingen!

Arbeidene i dag tok dessverre litt lenger tid enn planlagt, så utskiftingen av varmtvannsmagasinet er utsatt til i morgen torsdag 18. juli kl 12:00. Varmtvannet blir da borte en drøy times tid.

Kaldtvannet er ikke berørt.

17. kjuli 2024 – Torbjørn mohn – Styreleder

 

Utbedringer på rør og magasin for varmtvannet.

Vi har hatt enda en lekkasje på varmtvannsrørene i garasjen. Det gjelder sirkulasjons-kretsen for vartmvannet til hus 1 og 2 (Nr 66-86). Vi har tidligere skiftet ut en del av disse rørene, som dessverre har vært underdimensjonert fra starten av. Vi kan ikke forsette å lappe på dette, rørene er rett og slett utslitt. Det er ikke alltid rørlegger Sjøstrøm kan stille opp på 10 minutter slik de gjorde i forrige måned da det dryppet varmt vann ned på garasjegulvet. Lekkeasjen ble da midlertidig reparert, men vi vil nå skifte ut rørene i hele lengden som er utsatt.

Dette arbeidet skal utføres onsdag 17. juli fra kl 08:00 og til vi er ferdige. Mens disse arbeidene pågår vil det fortsatt være varmt tappevann i kranen, men det kan tenkes at det i hus 1 og 2 vil ta litt lenger tid enn vanlig før vannet som kommer ut av kranen er helt varmt.

Når vi har fått på plass de nye rørene, skal vi også sette inn et nytt varmtvannsmagasin i teknisk rom. Da vil vi være nødt til å stenge av varmtvannet til hele borettslaget mens vi gjør arbeidene. Det antas at dette kan ta ca 2 timer, men vi er usikker på klokkeslettet, da det er litt avhengig av hvor lang tid vi bruker på den andre jobben. Derfor sier vi som følger:

Varmtvannet blir borte til alle ca 2 timer en eller annen gang mellom kl 10:00 og 15:30. 

Kaldtvannet er ikke berørt av noen av arbeidene, så det vil være vann i kaldtvannskranene.

14. juli 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Tilbud om kanalrens levert i postkassene i dag.

Det er i dag gitt tilbud om rens av ventilasjonskanalene i postkassene. Kanalrens må bestilles separat, senest innen 1. august. Detaljer med pris ets, står i skrivet dere har fått.

8. juli 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utskifting av ventilasjonsanlegget i bodseksjonen.

Vi startet i dag utskiftingen av ventilasjonsanlegget i bodseksjonene under hus 4. Det gamle ventilasjonsanlegget her var/er utslitt etter 18 års kontinuerlig drift. Samtlige vifter og styreenheter skal skiftes ut med nytt.

Vi ble ferdige med den nederste etasjen (Plan 00) i dag, og fortsetter med etasjen over (plan 0) etter sommerferien en gang i slutten av oktober.

4. juli 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Lysene i garasjen i orden igjen.

Det har over de siste ukene vært problemer med lysene i garasjen. En feil har kommet og gått over ganske lang tid, og det har vært veldig vanskelig å komme til bunns i. Det er mange lysbrytere og tidsstyring involvert når lysene skal tennes og slukkes. Bravida har i sin tid gjort en veldig dårlig jobb i forhold til dokumentering, og de tegningene vi har fått som “ferdig dokumentasjon” viser seg å ikke stemme over ens med virkeligheten. Feilsøking har derfor vist seg svært vanskelig og tidkrevende.

Jeg har derfor dessverre brukt mye tid til prøving og feiling for å finne ut av det, for å spare oss for store utgifter til elektriker. Nå ser det ut til at problemet er løst. I en av EL-tavlene fant jeg til slutt en løs ledning, som sannsynligvis ikke har vært skikkelig montert da anlegget var nytt. Denne har over tid ført til skade på tidsreleet som styrer hvor lenge lysene skal være tent etter at de er slått på.

Tidsreleet er byttet ut med et nytt, lyskretsen er nå skikkelig dokumentert, og alt ser nå ut til å fungere som det skal. Jeg beklager at det har tatt så lang tid å få dette i orden igjen.

3. juli 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder