Arkiv for 'Økonomi' Kategori

Varsel om økning av felleskostnadene.

Varsel om økning av fellesutgiftene fra 1. januar 2024 er i dag distribuert i postkassene.

22. november 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

De nye strømmålerne på plass.

Da er BBK Nett ferdig med ombyggingen til de nye AMS målerne. De siste målerne var på plass i morges. Ikke alt gikk helt på skinner dessverre, det ble mer komplisert enn man trodde på forhånd. I tillegg klarte BKK Nett å rote til formalitetene litt, slik at mange av dere fikk melding om manuell avlesing av de nye målerne. Alle målerne som er montert startet på null, så avlesning var jo helt meningsløst. Så får vi håpe at de formelle tingene som gjenstår blir ordnet uten mer krøll i løpet av januar 2021. Hvis de får det til vil følgende bli status:

  1. Fellesavtalen på strømleveranse og avlesning av målere, som vi har hatt med BKK Energitjenester (BKK Varme) er avviklet, og vil ikke lenger inkludere strømleveransen. Strøm levert frem til ca 14. desember vil bli inkludert på regningen som kommer i Januar. Deretter vil strømregningen ikke komme sammen med varme og tappevann, men fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv har valgt.
  2. Alle vil få (noen har allerede fått) tilsendt enten på epost eller i brev, en nettleieavtale med BKK Nett. Dette er standardavtale som alle husstander i landet skal ha med sin nettleverandør. I vårt tilfelle er det BKK Nett AS. Ta vare på denne kontrakten, da den inneholder viktig informasjon som identifiserer målepunkt/AMS måler. Du vil trenge informasjonen herfra ved en eventuell inngåelse av ny kraftavtale.
  3. Vi er blitt lovet at ALLE automatisk blir knyttet til en strømavtale med Fjordkraft. Det er samme prisavtale som borettslaget har hatt før omleggingen. Hvis du er fornøyd med denne avtalen, trenger du ikke gjøre noe som helst, og strømregningen vil fra nå av komme fra Fjordkraft. Ønsker du å ha en annen leverandør av strøm, det finnes mange mer eller midre gode avtaler i markedet, må du selv velge en annen leverandør. Det kan du gjøre enten på Internett eller ved å kontakte leverandøren på telefon.
  4. Fra og med januar må du forholde deg til minst 2 regninger på energi. Regningen på varme til radiator og varmtvann vil fortsatt komme fra BKK Varme som før. Regningen på strøm vil komme fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv velger for strømmen.
  5. De av dere som har elbil-lader vil få avregnet strømmen til dette fra BKK Varme som til nå. Av tekniske årsaker, må denne strømmen levers av samme leverandør som borettslaget bruker på strøm i garasjen. Vi har avtalt med BKK Varme at de skal avregne dette forbruket som før (De leser av forbruket fra Zaptec laderne direkte)

Dette virker kanskje komplisert på mange. Hvis du har spørsmål om det nye AMS systemet, kan du ringe kundetelefonen til BKK. De vil kunne hjelpe deg med forklaring rundt systemet med AMS målere. Vi har imidlertid lagt opp til at det skal bli enklest mulig for hver enkelt i praksis. For de av dere som synes alt er greit, behøver dere ikke gjøre annet enn ta vare på Nettleieavtalen, og forholde deg til de 2 regningene i fremtiden. Resten vil altså gå av seg selv.

Jeg skal selvfølgelig være behjelpelig dersom du har spørsmål. Da ber jeg om at du eventuelt kontakter meg når vi er ferdig med juleferien. Jeg føler for å få dette litt på avstand nå etter 2 uker med mye arbeid med denne saken.

23. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på strømavregningen i hus 2.

Det er en feil på strømavregningen for juli i hus 2 (gjelder samtlige 18 leiligheter i Fløenbakken 66, 68,70, 72 og 74). Dataloggeren som formidler målingene til BKK Energitjenester sine datasystemer har stoppet å overføre data siden 19 juli. Dette har ført til at samtlige strømregninger til dere i hus 2 har for lite strømforbruk registrert på strømregningen for juli (den som kom denne uken). Dere kan eventuelt selv sjekke dette ved å gå inn på kundesiden til BKK Energitjenester og sjekke forbruket selv. Der er oversikt over daglig forbruk. Det vil sannsynligvis ikke være registrert strømforbruk siden 19 juli.

Det er bare overføringen av data til BKK sine systemer som er gått feil. Målerne til leilighetene har også mekanisk telleverk som nå vil bli avlest og feilen korrigert på neste regning.

Jeg er i dialog med BKK Energitjenester om denne feilen, og vi regner med å få det utbedret snarest mulig.

Det jobbes med en total omlegging av strømavlesening til alle. Samtlige leiligheter vil i løpet av året komme over på såkalt AMS målere. Da vil det aldrende datainnsamlingssystemet vi har i dag kunne pensjoneres helt, og du vil da kunne handle strøm fritt i markedet. Det kommer mer informasjon om dette i løpet av høsten.

Har du spørsmål om feilen beskrevet over, kontakt meg gjerne.

4. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ingen økning i finanskostnadene neste halvår.

Det blir ingen økning på fianskostnadene for de som har IN-lån første halvår neste år.

Det vil si at det totalt kun blir den varslede økningen i KabelTV- og internetkostnader fra 1. januar av. 

De som har privat lån utenfor IN-ordningen må selvfølgelig forholde seg til de finanskostnader som deres långiver til enhver tid opererer med.

3. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Budsjettet for 2019 ferdig.

Styret gjorde seg på styremøtet i går ferdig med budsjettet for 2019. Det vil ikke bli behov for økning av felleskostnadene til neste år. En liten justering i KabelTVutgiften blir gjort, men ikke noe mer.

Varsel om fellesutgiftene for 2019, er distribuert i dag.

Finansutgiftene (for dem som har IN-lån) vil nok øke litt i 2019, siden renten nå er på vei opp igjen. Fra 1. januar 2019 må vi betale 1,503% rente på husbanklånet vårt, en oppgang fra 1,413% i siste kvartal 2018. Vestbo vil før 1. desember informere andelseierne med IN-lån direkte hvordan de vil justere finanskostnadene.

21. november 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Zapcharger pro ladestasjon blir litt billigere.

Siden det ble bestilt så mange som 19 ZAPHCARGER PRO ladekontakter, har vi fått redusert prisen litt. Faktura vil derfor bli 1250 kroner lavere enn det som stod på bestillingen dere leverte. 🙂

Bestillingen er nå sendt, og faktura vil komme i posten til dere som har bestilt. Husk at beløpet må være innbetalt innen fristen. For sen innbetaling kan føre til at ladekontakten ikke installeres.

18. september 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på regningen fra BKK Energitjenester.

Det ser ut som at BKK Energitjenester ikke har fått med seg innholdet den nye kontrakten som trådte i kraft 1. mars 2018. I denne kontrakten er beløpet for anleggsdrift redusert til kr. 1075 pr år (som skulle bli ca kr. 2,95 pr dag). Dette har de tydeligvis oversett da de skrev ut den siste regningen:

Jeg har bedt BKK Energitjenester om å rydde opp i dette, og regner med at beløpet blir rettet og for mye innbetalt på denne regningen blir kreditert på neste regning (april).

  1. mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Tillegg: BKK ringte meg i formiddag og beklaget feilen. De ordner opp i dette (krediterer for mye innbetalt) på neste regning.

Next Page »