Arkiv for 'Økonomi' Kategori

Ny strømleverandør?

Jeg får spørmål fra andelseiere om den nye strømavtalen til Vestbo. Nå som Fjordkraft avtalen “Vestbo Spot” ikke lenger er tilgjengelig (Vestbo har sagt den opp), har Fjordkraft sagt opp avtalen med spotprispåslag på 3,79 øre/kWh og 24 kr i månedsbeløp som vi har nytt godt av til nå. Denne avtalen er nå av Fjordkraft erstattet av en ny pris som er 4,99 øre/kWh og 39 kr i månedsbeløp som gjelder fra 1. mars 2024. Dette er et noe lavere prispåslag enn den vanlige Fjordkraft Spot prisen de tilbyr alle i markedet. Samtidig er dette en noe høyere pris enn den vi kan få, hvis vi skifter leverandør til den nye “Vestbo Strøm” avtalen fra Polarkraft. Polarkraft tar 3,39 øre/kWh påslag og 39 kr i månedsbeløp.

Før dere alle tar opp telefonen og skifter strømleverandør, vil jeg gjerne illustrere litt nærmere hva dette prispåslaget betyr. Det kan kanskje synes som om besparelsen er stor, men husk at disse ørene bare er en liten brøkdel av strømregningen din (Sjekk posten som heter PÅSLAG på siste regning). Selve strømprisen og nettleien utgjør over 98% av regningen, og den påvirkes jo ikke av hvilken strømleverandør man har.

Her er et eksempel fra min leilighet, jeg bruker typisk om vinteren ca 650 kWh i løpet av en måned. Dette vil gi følgende utslag på strømregningen min (siste kolonnen illustrerer hvor mye av strømregningen min som er spotprispåslaget):

Avtale Påslag Månedsbeløp Totalt påslag 650kWh
Vestbo Spot (Gammel utgående avtale)  kr   0,0379  kr             24  kr         24,64
Fjordkraft spesial (Fra 1/3)  kr   0,0499  kr             39  kr         32,44
Fjordkraft spot (standard pris):  kr   0,0590  kr             49  kr         38,35
Vestbo Strøm (Medlemsfordel, Polarkraft)  kr   0,0363  kr             39  kr         23,60

Som det fremgår av tabellen over er det altså en forskjell fra høyste til laveste pris på mindre enn 15 kroner på et typiesk forbruk på 650kWh. Jeg har med vilje ikke tatt med eventuell bonus i regnestykket, da det jo er avhengig av hvilket bonusprogram du velger og er medlem av. Med Vestbo bonus, får du 2% bonus på Vestbo Strøm og med Fjordkraft får du 1% i Trumf bonus.

Så får dere vurdere selv om dere vil bytte for å spare noen småkroner. Forskjellen er i regnestykket på under 10 kroner måneden mellom den nye Fjordkraft spesial (som jeg har blitt tilbudt) og “Vestbo Strøm” som Vestbo nå tilbyr sine medlemmer.

Håper dette kaster litt lys over saken, hvis du vil prøve å skaffe deg full oversikt over hele strømmarkedet, har forbrukerrådet en portal her: https://www.forbrukerradet.no/strompris/ men det er ikke lett å skaffe seg god oversikt der dessverre. Det florerer av forskjellige avtaler og etableringstilbud, og det kan være vanskelig å få nødvendig oversikt. Jeg gav opp. 🙂

Hvis du vil skifte leverandør til Vestbo Strøm, må du gjøre det i Vestbo appen, gå inn på fordelsprogramnmet der, så guider de deg videre.

  1. februar 2024 – Torbjørn Mohn

 

Varsel om økning av felleskostnadene.

Varsel om økning av fellesutgiftene fra 1. januar 2024 er i dag distribuert i postkassene.

22. november 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

De nye strømmålerne på plass.

Da er BBK Nett ferdig med ombyggingen til de nye AMS målerne. De siste målerne var på plass i morges. Ikke alt gikk helt på skinner dessverre, det ble mer komplisert enn man trodde på forhånd. I tillegg klarte BKK Nett å rote til formalitetene litt, slik at mange av dere fikk melding om manuell avlesing av de nye målerne. Alle målerne som er montert startet på null, så avlesning var jo helt meningsløst. Så får vi håpe at de formelle tingene som gjenstår blir ordnet uten mer krøll i løpet av januar 2021. Hvis de får det til vil følgende bli status:

  1. Fellesavtalen på strømleveranse og avlesning av målere, som vi har hatt med BKK Energitjenester (BKK Varme) er avviklet, og vil ikke lenger inkludere strømleveransen. Strøm levert frem til ca 14. desember vil bli inkludert på regningen som kommer i Januar. Deretter vil strømregningen ikke komme sammen med varme og tappevann, men fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv har valgt.
  2. Alle vil få (noen har allerede fått) tilsendt enten på epost eller i brev, en nettleieavtale med BKK Nett. Dette er standardavtale som alle husstander i landet skal ha med sin nettleverandør. I vårt tilfelle er det BKK Nett AS. Ta vare på denne kontrakten, da den inneholder viktig informasjon som identifiserer målepunkt/AMS måler. Du vil trenge informasjonen herfra ved en eventuell inngåelse av ny kraftavtale.
  3. Vi er blitt lovet at ALLE automatisk blir knyttet til en strømavtale med Fjordkraft. Det er samme prisavtale som borettslaget har hatt før omleggingen. Hvis du er fornøyd med denne avtalen, trenger du ikke gjøre noe som helst, og strømregningen vil fra nå av komme fra Fjordkraft. Ønsker du å ha en annen leverandør av strøm, det finnes mange mer eller midre gode avtaler i markedet, må du selv velge en annen leverandør. Det kan du gjøre enten på Internett eller ved å kontakte leverandøren på telefon.
  4. Fra og med januar må du forholde deg til minst 2 regninger på energi. Regningen på varme til radiator og varmtvann vil fortsatt komme fra BKK Varme som før. Regningen på strøm vil komme fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv velger for strømmen.
  5. De av dere som har elbil-lader vil få avregnet strømmen til dette fra BKK Varme som til nå. Av tekniske årsaker, må denne strømmen levers av samme leverandør som borettslaget bruker på strøm i garasjen. Vi har avtalt med BKK Varme at de skal avregne dette forbruket som før (De leser av forbruket fra Zaptec laderne direkte)

Dette virker kanskje komplisert på mange. Hvis du har spørsmål om det nye AMS systemet, kan du ringe kundetelefonen til BKK. De vil kunne hjelpe deg med forklaring rundt systemet med AMS målere. Vi har imidlertid lagt opp til at det skal bli enklest mulig for hver enkelt i praksis. For de av dere som synes alt er greit, behøver dere ikke gjøre annet enn ta vare på Nettleieavtalen, og forholde deg til de 2 regningene i fremtiden. Resten vil altså gå av seg selv.

Jeg skal selvfølgelig være behjelpelig dersom du har spørsmål. Da ber jeg om at du eventuelt kontakter meg når vi er ferdig med juleferien. Jeg føler for å få dette litt på avstand nå etter 2 uker med mye arbeid med denne saken.

23. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på strømavregningen i hus 2.

Det er en feil på strømavregningen for juli i hus 2 (gjelder samtlige 18 leiligheter i Fløenbakken 66, 68,70, 72 og 74). Dataloggeren som formidler målingene til BKK Energitjenester sine datasystemer har stoppet å overføre data siden 19 juli. Dette har ført til at samtlige strømregninger til dere i hus 2 har for lite strømforbruk registrert på strømregningen for juli (den som kom denne uken). Dere kan eventuelt selv sjekke dette ved å gå inn på kundesiden til BKK Energitjenester og sjekke forbruket selv. Der er oversikt over daglig forbruk. Det vil sannsynligvis ikke være registrert strømforbruk siden 19 juli.

Det er bare overføringen av data til BKK sine systemer som er gått feil. Målerne til leilighetene har også mekanisk telleverk som nå vil bli avlest og feilen korrigert på neste regning.

Jeg er i dialog med BKK Energitjenester om denne feilen, og vi regner med å få det utbedret snarest mulig.

Det jobbes med en total omlegging av strømavlesening til alle. Samtlige leiligheter vil i løpet av året komme over på såkalt AMS målere. Da vil det aldrende datainnsamlingssystemet vi har i dag kunne pensjoneres helt, og du vil da kunne handle strøm fritt i markedet. Det kommer mer informasjon om dette i løpet av høsten.

Har du spørsmål om feilen beskrevet over, kontakt meg gjerne.

4. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ingen økning i finanskostnadene neste halvår.

Det blir ingen økning på fianskostnadene for de som har IN-lån første halvår neste år.

Det vil si at det totalt kun blir den varslede økningen i KabelTV- og internetkostnader fra 1. januar av. 

De som har privat lån utenfor IN-ordningen må selvfølgelig forholde seg til de finanskostnader som deres långiver til enhver tid opererer med.

3. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Budsjettet for 2019 ferdig.

Styret gjorde seg på styremøtet i går ferdig med budsjettet for 2019. Det vil ikke bli behov for økning av felleskostnadene til neste år. En liten justering i KabelTVutgiften blir gjort, men ikke noe mer.

Varsel om fellesutgiftene for 2019, er distribuert i dag.

Finansutgiftene (for dem som har IN-lån) vil nok øke litt i 2019, siden renten nå er på vei opp igjen. Fra 1. januar 2019 må vi betale 1,503% rente på husbanklånet vårt, en oppgang fra 1,413% i siste kvartal 2018. Vestbo vil før 1. desember informere andelseierne med IN-lån direkte hvordan de vil justere finanskostnadene.

21. november 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Zapcharger pro ladestasjon blir litt billigere.

Siden det ble bestilt så mange som 19 ZAPHCARGER PRO ladekontakter, har vi fått redusert prisen litt. Faktura vil derfor bli 1250 kroner lavere enn det som stod på bestillingen dere leverte. 🙂

Bestillingen er nå sendt, og faktura vil komme i posten til dere som har bestilt. Husk at beløpet må være innbetalt innen fristen. For sen innbetaling kan føre til at ladekontakten ikke installeres.

18. september 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »