Arkiv for 'Økonomi' Kategori

Feil på strømavregningen i hus 2.

Det er en feil på strømavregningen for juli i hus 2 (gjelder samtlige 18 leiligheter i Fløenbakken 66, 68,70, 72 og 74). Dataloggeren som formidler målingene til BKK Energitjenester sine datasystemer har stoppet å overføre data siden 19 juli. Dette har ført til at samtlige strømregninger til dere i hus 2 har for lite strømforbruk registrert på strømregningen for juli (den som kom denne uken). Dere kan eventuelt selv sjekke dette ved å gå inn på kundesiden til BKK Energitjenester og sjekke forbruket selv. Der er oversikt over daglig forbruk. Det vil sannsynligvis ikke være registrert strømforbruk siden 19 juli.

Det er bare overføringen av data til BKK sine systemer som er gått feil. Målerne til leilighetene har også mekanisk telleverk som nå vil bli avlest og feilen korrigert på neste regning.

Jeg er i dialog med BKK Energitjenester om denne feilen, og vi regner med å få det utbedret snarest mulig.

Det jobbes med en total omlegging av strømavlesening til alle. Samtlige leiligheter vil i løpet av året komme over på såkalt AMS målere. Da vil det aldrende datainnsamlingssystemet vi har i dag kunne pensjoneres helt, og du vil da kunne handle strøm fritt i markedet. Det kommer mer informasjon om dette i løpet av høsten.

Har du spørsmål om feilen beskrevet over, kontakt meg gjerne.

4. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ingen økning i finanskostnadene neste halvår.

Det blir ingen økning på fianskostnadene for de som har IN-lån første halvår neste år.

Det vil si at det totalt kun blir den varslede økningen i KabelTV- og internetkostnader fra 1. januar av. 

De som har privat lån utenfor IN-ordningen må selvfølgelig forholde seg til de finanskostnader som deres långiver til enhver tid opererer med.

3. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Budsjettet for 2019 ferdig.

Styret gjorde seg på styremøtet i går ferdig med budsjettet for 2019. Det vil ikke bli behov for økning av felleskostnadene til neste år. En liten justering i KabelTVutgiften blir gjort, men ikke noe mer.

Varsel om fellesutgiftene for 2019, er distribuert i dag.

Finansutgiftene (for dem som har IN-lån) vil nok øke litt i 2019, siden renten nå er på vei opp igjen. Fra 1. januar 2019 må vi betale 1,503% rente på husbanklånet vårt, en oppgang fra 1,413% i siste kvartal 2018. Vestbo vil før 1. desember informere andelseierne med IN-lån direkte hvordan de vil justere finanskostnadene.

21. november 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Zapcharger pro ladestasjon blir litt billigere.

Siden det ble bestilt så mange som 19 ZAPHCARGER PRO ladekontakter, har vi fått redusert prisen litt. Faktura vil derfor bli 1250 kroner lavere enn det som stod på bestillingen dere leverte. 🙂

Bestillingen er nå sendt, og faktura vil komme i posten til dere som har bestilt. Husk at beløpet må være innbetalt innen fristen. For sen innbetaling kan føre til at ladekontakten ikke installeres.

18. september 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på regningen fra BKK Energitjenester.

Det ser ut som at BKK Energitjenester ikke har fått med seg innholdet den nye kontrakten som trådte i kraft 1. mars 2018. I denne kontrakten er beløpet for anleggsdrift redusert til kr. 1075 pr år (som skulle bli ca kr. 2,95 pr dag). Dette har de tydeligvis oversett da de skrev ut den siste regningen:

Jeg har bedt BKK Energitjenester om å rydde opp i dette, og regner med at beløpet blir rettet og for mye innbetalt på denne regningen blir kreditert på neste regning (april).

  1. mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Tillegg: BKK ringte meg i formiddag og beklaget feilen. De ordner opp i dette (krediterer for mye innbetalt) på neste regning.

Regningen fra BKK Energitjenester.

BKK Energitjenester sender i dag ut faktura som ser litt annerledes ut enn tidligere. Det er derfor i dag distribuert et skriv til samtlige som forklarer det nye systemet. Skrivet kan du hente her.

Merk deg at det nå legges om til månedlig avregning.

Fra og med neste regning vil det også være med en post for finansiering av utskiftingen av alle energimålerne. Styret har bestemt etter konferering med en del beboere, at dette skal belastes med et lite månedlig beløp. Utskiftingen har kostet ca 7000 pr leilighet, og ville ellers ha måttet belastes med et engangsbeløp.

Har du spørsmål rundt omleggingen, ta kontakt med styret.

22. mars 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Trenger du ny WiFi ruter?

I forbindelse med at avtalen med Canal Digital er forlenget fra 1. januar 2017, har vi fått tilbud om at alle vil få en trådløs ruter levert. Det vil si at den blir levert til alle, og vil være en del av utstyret som tilhører Canal Digital og borettslaget. Ruteren er den som Canal Digital tilbyr sine kunder til 990 kroner. Les mer om den her. Kvaliteten på denne ruteren er meget god, og det vil være en god erstatning for de av dere som har en billig eldre ruter som kanskje ikke takler de nyeste protokollene. Dere er selvfølgelig ikke nødt til å bruke den (mange av dere har kanskje allerede kjøpt en slik?), men den må uansett oppbevares slik at den følger utstyret som er levert av Canal Digital ved eventuell flytting eller oppsigelse av avtalen. Kontakt eventuelt styreleder hvis dette blir uklart?

I tillegg til ruteren, har vi også fått redusert prisen slik at vi de neste årene sparer noen kroner i måneden. Nærmere informasjon kommer i postkassen senere.

28. november 2016 – Torbjørn Mohn – Styreleder