Arkiv for 'Bossug' Kategori

Den røde julesekken fra BIR.

Vi har også i år alle mottatt den røde julesekken fra BIR i postkassen. Denne kan dere bare kaste TOM i plastreturen i kjelleren (eller gi den til noen utenfor borettslaget som kan ha bruk for den?), da vi ikke bruker disse sekkene her. Hensikten med hele sekken, er at BIR ikke ønsker julepapiret i papir-retur-systemet sitt (Kontaineren på plassen). Dette fordi gavepapir (julepapir) ikke er resirkulerbart.

Julepapir skal derfor kastes sammen med restavfallet, ergo går de hos oss i bossuget. De røde sekkene blir nemlig IKKE hentet av BIR hos oss!

Vanlig kartongemballasje, esker, bølgepapp og gråpapir kan selfølgelig legges i papirreturkontaineren som vanlig. Det er altså kun julepapir som ikke kan leveres her.

5. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Bossuget i orden igjen.

Vi har hatt alvorlige problemer med bossuget. En fullstendig propp i anlegget etter at det tydeligvis har vært opprydding i en bod eller to, har gjort tømming umulig. For andre uke på rad ble det forrige tirsdag blokkering på grunn av store plastsekker med tekstiler (gamle klær?), samt en stor mengde mekanisk og elektrisk avfall som ikke har noe i restavfallet å gjøre. 

I tillegg ble ett av nedkastene ødelagt, sannsynligvis av samme grunn, fordi noen har prøvd å presse inn noe som har vært for stort til å gå lett igjennom “trakten” i åpningen, og brutt denne i stykker. 

Vi har måtte skifte ut hele lokket på innkastet nå i dag. I tillegg har jeg måttet bruke lang tid på å plukke avfall ut av trakten i bunnen på samletanken, for å få bort det som blokkerte og hindret tømmingen ut til bilen. (Det er særdeles lite trivelig å stå i bossrommet å måtte rote i bosset vårt på denne måten. Håper jeg aldri må gjøre det igjen!)

Servicefolk (fra Bossug AS) har i dag vært og byttet lokket, samt sjekket at anlegget nå fungerer som det skal, så får vi håpe at tømmebilen får med seg alt når den kommer i morgen, og at ikke ny blokkering oppstår. 

Det er viktig at alle følger de reglene vi har for bussuget. KUN restavfall, det vil i hovedsak si brennbart husholdningsavfall, som legges i gjenknyttet pose og som går gjennom åpningen i nedkastet uten bruk av stor makt. INGEN store plastsekker fulle av klær eller lignende! Les informasjonnskrivet kapittel 2.4 hvis du lurer på hva du kan kaste her, eller sjekk på bir.no

Det er også verd å merke seg at når en slik propp med “ulovlig” avfall lager problemer for oss, vil vi gjøre det som står i styrets makt for å finne ut hvem som har forårsaket det, og eventuelt kreve at kostnader blir dekket. Vi har klare indikasjoner på hvem det var denne gangen, og vedkommende kan vente seg “oppmerksomhet” fra styreleder. (Det er kanskje dumt å hive ting som avslører ved navn hvem du er når slikt oppstår?).

Alt ser imidlertid ut til å være i orden igjen nå, så får vi se hva regningen kommer på til slutt.

3. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Flasker i søppelkassen på tunet.

Vaktmesteren vår klager over at det legges poser med tomme vinflasker i søppelkassen på tunet. Søppelkassen på tunet skal ikke brukes til slikt, men er ment å holde lekeplassen ryddig. Plassen brukes også av mange utenforstående, og tilbudet er ment for å unngå at man kaster fra seg søppel når man er på plassen.

Vaktmester tømmer denne søppelkassen i vårt bossug, og det medfører ekstra kostnader for oss, hvis hun må frakte bosset med seg fordi det ikke er restavfall.

Vær derfor snill å unngå å kvitte deg med tomflasker på denne måten.

14. desember 2016 – Torbjørn Mohn – Styreleder