Arkiv for 'Bybaneutbyggingen' Kategori

KabelTV og internett midlertidig i orden.

Vi har fått tilbake signalene fra Telenor, og KabelTV og bredbånd fungerer nå som det skal.

Det er imidlertid fremdeles skader på kabelen, så denne må utbedres mer permanent på sikt.

Jeg skal ha møte med entreprenøren for Bybanen i morgen, og vil da kreve at kabelen vår sikres bedre. Å legge den rett i steinrøysen med grov pukk som overdekning slik de hadde gjort, er ikke akseptabelt, da anleggsmaskiner som kjører over en slik, lett vil ødelegge den igjen.

Hele kabelen må byttes og sikres bedre og det må jeg eventuelt snakke med Telenor/Eltel/Entrerpenør om hvordan vi skal få gjort.

Vi får krysse fingre og håpe vi slipper flere slike hendelser.

Elbil ladesystemet er nå i drift igjen.

 

3. august 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Bergen Kommune varsler om nattarbeid.

Til andelseiere som ikke er registrert med mobilnummer eller epostadresse i Statens registre.

Bergen Kommune informerer om nattarbeid i nabolaget:

“Det vil bli nattarbeid ved rundkjøringen Rema/Ulriksdal 1 i to netter 3. – 5. mars i tidsrommet 19:00 – 06:00.  Arbeidet som skal utføres er graving og asfaltering i forbindelse med å legge nye rør og kabler i veibanen. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører. Mvh Bybanen Utbygging / telefon 400 07 400 “

2. mars 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utkobling av fjernvarmen utsatt en uke.

BKK har informert oss om at de må utsette omleggingen av fjernvarmen en uke. Værmeldingene for natt til fredag, med svært høy temperatur og store nedbørsmengder, gjør at de ikke kan ta sjangsen på å utføre arbeidene denne natten.

Utkoblingen blir derfor utsett til:

torsdag 13.06 fra kl. 21.00 til fredag 14.06 kl. 04.00.

Vi blir uten varmt tappevann og radiatorvarme disse timene.

5. juni 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Stenging av fjernvarmen.

Vi har mottatt følgende melding fra BKK Varme:

“På grunn av bybaneutbyggingen må fjernvarmerør legges om på Årstad. Dette medfører at varmeleveransen til Fløentoppen Borettslag blir stengt av torsdag 06.06 fra kl. 21.00 til fredag 07.06 kl. 04.00. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Dette betyr i klartekst at vi blir uten varmtvann og radiatorvarme disse timene.

3. juni 2019 – Torbjørn Mohn – StyrelederRedusert fremkommelighet ved garasjeinnkjørselen onsdag.

Onsdag 27. februar skal det graves et hull i gaten like ved innkjørselen til garasjen. BKK Nett skal prøve å finne igjen en kabelgrøft som er lagt under hele eiendommen vår før byggene ble oppført. Hvis alt går etter planen skal det senere i vår strekkes noen nye strømkabler til våre naboer lenger nede i gaten i denne kabelgrøften i forbindelse med Bybaneutbyggingen.

Arbeidene onsdag vil foregå mellom kl 09:00 og 14:00, og entrepren som skal gjøre arbeidene sier at det ikke vil bli sperret for inn/utkjøring, MEN at det kan bli noen korte stopp. Hullet de graver vil bli dekket med en stålplate når de er ferdige for dagen.

Det KAN være lurt å beregne noen minutter ekstra på inn/utkjøring av garasjen denne dagen.

Håper ikke det skal by på for store problemer akkurat denne dagen. Vi vil nok måtte finne oss i mye større utfordringer de neste par årene i Fløenbakken. Det er ikke småtterier som skal skje her, og vi vil måtte finne oss i mye ubehagelig anleggsvirksomhet i tiden fremover.

21. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder