Arkiv for 'Elbil ladeanlegg' Kategori

Feil på ladesystemet for elbiler.

Ved en feil hos Telenor, er ikke internettlinjen til Zaptec ladeanlegget operativ for øyeblikket. Linjen forsvant på mystisk vis natt til i dag. Når internettlinjen ikke fungerer, kan ikke ladeboksene fordele strømmen riktig, og anlegget vil derfor ikke gi ladestøm til kontaktene.

Jeg har vært i kontakt med Telenor, og de jobber med å få orden på saken, så jeg håper at vi får ordnet opp i dette i løpet av dagen.

Oppdatering kl 15:00: Telenor klarer ikke å få orden i sakene sine i dag, MEN jeg har fått etablert en midlertidig internettlinje til anlegget, slik at det nå er i full drift igjen. Så får vi se hvor lang tid Telenor ytrenger til å rette på sin egen misære.

  1. juni 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Problemer med elbil ladingen.

Oppdatering 17/3: Feilen er nå rettet, og lading har foregått som normalt siden kl 15:00 i dag.

Zaptec har problemer i datasystemene sine, noe som gjør at enkelte av ladestasjonene våre ikke får kontakt med systemet. Det betyr dessverre at de ladestasjonen som er berørt kun gir minimal ladeeffekt. Feilen ligger ikke her hos oss, og det er dessverre ingen ting jeg kan gjøre for å rette på dette. Vi får bare avvente og se, og håpe at Zaptec får systemene opp og gå igjen i løpet av ettermiddagen/kvelden. Hvis du er 100% avhengig av å få ladet bilen f.eks. til i morgen, er jeg redd du må planlegge for en hurtiglading utenfor huset.

Du kan selv følge med på status på feilen her: https://zaptec.statuspage.io/

16. mars 2023 – Torbjørn Mohn

 

KabelTV og internett OK igjen.

KabelTV- og  internettkabelen vår er nå på plass etter omleggingen nede i Fløenbakken. Da ligger kabelen trygt for fremtiden, og ikke lenger ubeskyttet gjennom stainhaugene og fyllmassene etter Bybaneutbyggingen. Risiko for brudd på kabelen, er nå kraftig redusert.

Signalstyrken på TV signalet er nå justert inn korrekt, og forstyrrelser i TV bildet skal ikke lenger forekomme.

Eventuelle feil nå, må meldes Telenor på 915 09 000.

I forbindelse med nedetiden de to siste dagene, har det vært begrensninger på elbil ladingen under nedetiden. Dette fordi denne er avhengig av en oppegående internettlinje for å beregne strømfordelingen. Har du ladet bilen når linjen var borte, ser nok ladekurven litt rar ut, men nå har du forklaringen. 🙂

14. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Planlagt vedlikehold på KabelTV anlegget.

Vi skal endelig få byttet ut et langt strekk av den dårlige kabelen som fører KabelTV og internett til oss. Det har helt siden Bybanegropen ble anlagt nede i Fløenbakken vært dårlig forbindelse og derved også en del skader på kabelen vi får våre signaler gjennom. Kabelen har i lange tidsrom under gjengravingen av gropen, ligget delvis oppå bakken og vært utsatt for både anleggsmaskiner og hærverk flere ganger. Dette har så ført til at vi har hatt dårlig signal, og ved minst 3 anledninger hatt brudd på linjene hit. Det ble i høst lagt ned nye rør til kabler langs hele bunnen av Fløenbakken (ved nr 21-25) da veien ble reetablert over den tidligere byggegropen, og helt opp til den nye sykkel- og gangbroen ved den store eiken.

Denne uken er det etter mye mas fra min side, strukket helt ny kabel gjennom disse rørene, og på kommende mandag (13. mars) skal signalene vår flyttes over i den nye kabelen. Dette blir da en mye mer stabil og mindre sårbar løsning, og vi behøver ikke lenger være redd for uanmeldt nedetid.

I forbindelse med omleggingen vil vi være uten kabelTV og Internett mandag 13. mars mellom kl 09:00 og 12:00.

Andelseiere som er registrert hos Telenor i forbindelse med KabelTV, vil sannsynligvis også få en SMS om nedetiden.

Kontakt meg gjerne om det er noe du lurer på.

9. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Feil på KabelTV/Internet og elbil ladesystem

Det har de siste kvelder/netter vært en feil på kabelTV og internettforbindelsen. Det arter seg slik at TV signalet gradvis faller bort sent på kvelden (i 23 tiden?), og til slutt blir det helt borte. Samtidig forsvinner internettforbindelsen litt senere. Natt til fredag kom signalene tilbake igjen ca kl 05:00 om natten, og natt til lørdag noen steder ca kl 02:00. Ikke alle kommer seg på nett igjen når signalene er tilbake.  Har du problemer, prøv å slå av modemet i 30 sekunder før du slår det på igjen.

Ring i så fall Telenor og registrer feilen, så får du samtidig tilbud om datapakker på mobil dersom du er mobilkunde hos Telenor.

Jeg har vært i kontakt med Telenor, som har registrert at det er en feil her hos oss, og at de jober med å rette den. Rettetid uviss. Det er også kommet meldinger om at TV signalene heller ikke er i orden nå lørdag formiddag. Av en eller annen merkelig grunn gjelder det ikke alle. Det er viktig at dere melder feilen til Telenor!

Problemene med nettforbindelsen, går dessverre også ut over elbil ladeanlegget vårt, da det er avhengig av internettforbindelse for at lastfordelingen skal fungere. Når nettet faller bort, vil samtlige ladebokser få redusert ladekapasitet, eller falle helt bort. Inntil feilen er rettet vil dessverre ladeanlegget til tider ikke fungere som det skal.

21. januar 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn og sjekk på elbil ladeanlegget.

Mandag 17. oktober skal det foretas ettersyn og sikkerhetssjekk av Zaptec elbil ladeanlegget i garasjen. I den forbindelse vil det ikke være mulig å lade biler mens dette foregår, og biler som er koblet til anlegget vil måtte kobles fra mens testen utføres. Arbeidet vil foregå mellom kl 10:00 og 15:00.

Vi ber om at ingen har bilene sine tilkoblet anlegget mandag formiddag i det angjeldende tidsrom. Biler som er tilkoblet vil bli koblet fra, og vil ikke bli koblet til igjen etterpå (ladekabel skal alltid være koblet i ladeboksen før den plugges i bilen).

14. oktober 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

KabelTV og internett midlertidig i orden.

Vi har fått tilbake signalene fra Telenor, og KabelTV og bredbånd fungerer nå som det skal.

Det er imidlertid fremdeles skader på kabelen, så denne må utbedres mer permanent på sikt.

Jeg skal ha møte med entreprenøren for Bybanen i morgen, og vil da kreve at kabelen vår sikres bedre. Å legge den rett i steinrøysen med grov pukk som overdekning slik de hadde gjort, er ikke akseptabelt, da anleggsmaskiner som kjører over en slik, lett vil ødelegge den igjen.

Hele kabelen må byttes og sikres bedre og det må jeg eventuelt snakke med Telenor/Eltel/Entrerpenør om hvordan vi skal få gjort.

Vi får krysse fingre og håpe vi slipper flere slike hendelser.

Elbil ladesystemet er nå i drift igjen.

 

3. august 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »