Arkiv for 'Fjernvarmeanlegg' Kategori

Radiatorvarmen tilbake.

Vi har nå satt på varme på radiatorene. Det vil gå noen timer før anlegget har stabilisert seg, men i løpet av ettermiddagen i dag vil alt være i normal drift.

9. september 2020 -Torbjørn Mohn – Styreleder

Radiatorvarmen.

Vi har ikke slått på radiatorvarmen enda, men vurderer det fortløpende. Styret har ønske om å vente lengst mulig, da vi sparer mye penger på det reduserte varmetapet vi har når det ikke skal pumpes ubrukt fjernvarmet vann rundt i hele anlegget.

Hvis du fryser og mener vi bør slå på igjen, ta kontakt med styreleder, så vil vi kunne få varmen tilbake på kort varsel.

5. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Nytt rørleggerfirma for borettslaget.

Da Olav Grevstad AS er konkurs, har vi inngått avtale med et nytt rørleggerfirma som skal ivareta alt rørleggerarbeid på de tekniske anleggene i borettslaget. Samtidig har vi fått avtale med de samme rabattsatsene vi hadde hos Olav Grevstad. Disse rabattene gjelder også for andelseierne.

Det har vært viktig i valget av ny leverandør, å få beholde den rørleggeren vi har brukt gjennom 14 år, nemlig Geir. Han er nå ansatt i det nye firmaet som er Rørlegger E. Sjøstrøm, og har lovet meg like god service som det vi hadde da han var hos Olav Grevstad.

Andelseierne står fremdeles fritt til å velge en annen leverandør til arbeid i leilighetene. Dette gjelder imidlertid kun tappevannsdelen (varmt og kaldt vann til dusj, vasker og toalett). Fjernvarmedelen (også den delen som er inne i leilighetene) er en del av fellesanlegget, og vedlikeholdet her skal ikke utføres av andre enn det som er avtalt med styret.

Kontakt gjerne styreleder for ytterligere informasjon.

28 august 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fjernvarmeanlegget i drift igjen.

Vi har i dag fått overhalt pumpene i fjernvarmeanlegget (radiatorvarmen), og anlegget kan nå settes i drift igjen.

Vi venter med å skru på varmen, da det jo nå midt på sommeren bare fører til mye bortkastet energi i form av varmetap. Varmen blir bli satt på først når høsten kommer, og nattetemperaturen faller ned mot 10 grader.

Kontakt eventuelt styreleder for ytterligere informasjon.

  1. juli 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Nedstengt radiatorvarme.

Vi har dessverre fått en feil på fjernvarmeanlegget, og har derfor måtte stenge ned varme til radiatorene i leilighetene. Det vil derfor IKKE være varme i radiatorene før feilen er utbedret. Utbedringen kan ta noen uker.

Det varme tappevannet er heldigvis IKKE berørt, så varmt vann i tappekranene vil fortsatt fungere som det skal.

Heldigvis er det ikke behov for varme i radiatorene de nærmeste dagene.

22. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ingen utkopling av varmen fredag.

Den planlagte utkoplingen av varmen fredag 28 februar 2020 er avlyst.

Vi klarte å gjøre den siste delen av jobben i går UTEN å stenge ned all varmen.

27. februar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utkopling av vannvarmen igjen.

BKK måtte utsette resten av utbedringen på vannvarmeanlegget i forrige måned, men har nå varslet når de kommer for å gjøre seg ferdig med arbeidene. Varmtvannet og radiatorvarmen vil være borte mens arbeidene pågår.

Utkoplingen vil skje:

Tirsdag 25. februar kl. 09:00 til ca. kl. 13:00

Det er sannsynlig at arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

BKK beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoplingstiden skal bli kortest mulig.

Husk at vannet kan komme tilbake helt uanmeldt, så ikke la kraner stå åpne under utkoplingen.

20. februar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »