Arkiv for 'Fjernvarmeanlegg' Kategori

Fakturering av strømforbruk til Elbil lading.

BKK Varme har fått noen problemer med innhenting av data direkte fra Zaptec ladestasjonene våre. Det betyr dessverre ikke at vi slipper å betale, men de har ikke fått med avregningen på siste faktura som er sendt ut i dag. Denne faktura er forøvrig forsinket med nesten en måned!

Strømforbruket til lading vil derfor ikke bli fakturert før på neste regning som kommer i november. Da vil det bli avregnet for juli, august, september og oktober.

Avregning av varme (vann og radiator) er ikke berørt av problemene.

30. september 2021 – Torbjørn Mohn

De nye strømmålerne på plass.

Da er BBK Nett ferdig med ombyggingen til de nye AMS målerne. De siste målerne var på plass i morges. Ikke alt gikk helt på skinner dessverre, det ble mer komplisert enn man trodde på forhånd. I tillegg klarte BKK Nett å rote til formalitetene litt, slik at mange av dere fikk melding om manuell avlesing av de nye målerne. Alle målerne som er montert startet på null, så avlesning var jo helt meningsløst. Så får vi håpe at de formelle tingene som gjenstår blir ordnet uten mer krøll i løpet av januar 2021. Hvis de får det til vil følgende bli status:

  1. Fellesavtalen på strømleveranse og avlesning av målere, som vi har hatt med BKK Energitjenester (BKK Varme) er avviklet, og vil ikke lenger inkludere strømleveransen. Strøm levert frem til ca 14. desember vil bli inkludert på regningen som kommer i Januar. Deretter vil strømregningen ikke komme sammen med varme og tappevann, men fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv har valgt.
  2. Alle vil få (noen har allerede fått) tilsendt enten på epost eller i brev, en nettleieavtale med BKK Nett. Dette er standardavtale som alle husstander i landet skal ha med sin nettleverandør. I vårt tilfelle er det BKK Nett AS. Ta vare på denne kontrakten, da den inneholder viktig informasjon som identifiserer målepunkt/AMS måler. Du vil trenge informasjonen herfra ved en eventuell inngåelse av ny kraftavtale.
  3. Vi er blitt lovet at ALLE automatisk blir knyttet til en strømavtale med Fjordkraft. Det er samme prisavtale som borettslaget har hatt før omleggingen. Hvis du er fornøyd med denne avtalen, trenger du ikke gjøre noe som helst, og strømregningen vil fra nå av komme fra Fjordkraft. Ønsker du å ha en annen leverandør av strøm, det finnes mange mer eller midre gode avtaler i markedet, må du selv velge en annen leverandør. Det kan du gjøre enten på Internett eller ved å kontakte leverandøren på telefon.
  4. Fra og med januar må du forholde deg til minst 2 regninger på energi. Regningen på varme til radiator og varmtvann vil fortsatt komme fra BKK Varme som før. Regningen på strøm vil komme fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv velger for strømmen.
  5. De av dere som har elbil-lader vil få avregnet strømmen til dette fra BKK Varme som til nå. Av tekniske årsaker, må denne strømmen levers av samme leverandør som borettslaget bruker på strøm i garasjen. Vi har avtalt med BKK Varme at de skal avregne dette forbruket som før (De leser av forbruket fra Zaptec laderne direkte)

Dette virker kanskje komplisert på mange. Hvis du har spørsmål om det nye AMS systemet, kan du ringe kundetelefonen til BKK. De vil kunne hjelpe deg med forklaring rundt systemet med AMS målere. Vi har imidlertid lagt opp til at det skal bli enklest mulig for hver enkelt i praksis. For de av dere som synes alt er greit, behøver dere ikke gjøre annet enn ta vare på Nettleieavtalen, og forholde deg til de 2 regningene i fremtiden. Resten vil altså gå av seg selv.

Jeg skal selvfølgelig være behjelpelig dersom du har spørsmål. Da ber jeg om at du eventuelt kontakter meg når vi er ferdig med juleferien. Jeg føler for å få dette litt på avstand nå etter 2 uker med mye arbeid med denne saken.

23. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Radiatorvarmen tilbake.

Vi har nå satt på varme på radiatorene. Det vil gå noen timer før anlegget har stabilisert seg, men i løpet av ettermiddagen i dag vil alt være i normal drift.

9. september 2020 -Torbjørn Mohn – Styreleder

Radiatorvarmen.

Vi har ikke slått på radiatorvarmen enda, men vurderer det fortløpende. Styret har ønske om å vente lengst mulig, da vi sparer mye penger på det reduserte varmetapet vi har når det ikke skal pumpes ubrukt fjernvarmet vann rundt i hele anlegget.

Hvis du fryser og mener vi bør slå på igjen, ta kontakt med styreleder, så vil vi kunne få varmen tilbake på kort varsel.

5. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Nytt rørleggerfirma for borettslaget.

Da Olav Grevstad AS er konkurs, har vi inngått avtale med et nytt rørleggerfirma som skal ivareta alt rørleggerarbeid på de tekniske anleggene i borettslaget. Samtidig har vi fått avtale med de samme rabattsatsene vi hadde hos Olav Grevstad. Disse rabattene gjelder også for andelseierne.

Det har vært viktig i valget av ny leverandør, å få beholde den rørleggeren vi har brukt gjennom 14 år, nemlig Geir. Han er nå ansatt i det nye firmaet som er Rørlegger E. Sjøstrøm, og har lovet meg like god service som det vi hadde da han var hos Olav Grevstad.

Andelseierne står fremdeles fritt til å velge en annen leverandør til arbeid i leilighetene. Dette gjelder imidlertid kun tappevannsdelen (varmt og kaldt vann til dusj, vasker og toalett). Fjernvarmedelen (også den delen som er inne i leilighetene) er en del av fellesanlegget, og vedlikeholdet her skal ikke utføres av andre enn det som er avtalt med styret.

Kontakt gjerne styreleder for ytterligere informasjon.

28 august 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fjernvarmeanlegget i drift igjen.

Vi har i dag fått overhalt pumpene i fjernvarmeanlegget (radiatorvarmen), og anlegget kan nå settes i drift igjen.

Vi venter med å skru på varmen, da det jo nå midt på sommeren bare fører til mye bortkastet energi i form av varmetap. Varmen blir bli satt på først når høsten kommer, og nattetemperaturen faller ned mot 10 grader.

Kontakt eventuelt styreleder for ytterligere informasjon.

  1. juli 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Nedstengt radiatorvarme.

Vi har dessverre fått en feil på fjernvarmeanlegget, og har derfor måtte stenge ned varme til radiatorene i leilighetene. Det vil derfor IKKE være varme i radiatorene før feilen er utbedret. Utbedringen kan ta noen uker.

Det varme tappevannet er heldigvis IKKE berørt, så varmt vann i tappekranene vil fortsatt fungere som det skal.

Heldigvis er det ikke behov for varme i radiatorene de nærmeste dagene.

22. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »