Arkiv for 'HMS' Kategori

HMS tiltak i forhold til COVID-19 (koronavirus)

Styret jobber med kartlegging av nødvendige og anbefalte tiltak i forhold til den pågående koronapandemien. Vi har gjort en risikoanalyse og jobber med å etablere rutiner for ekstra renhold av FELLES kontaktflater.

Det vil bli laget et informasjonsskriv som distribueres til alle i neste uke.

Foreløpig har vi etablert en DAGLIG rengjøring av dørhåndtak, lysbrytere, døråpner (Hus4) og heisknapper i FELLESAREALENE. Disse blir rengjort med desinfeksjonsmiddel daglig på dugnad av styremedlemmene fra og med i dag.

I tillegg har vi hengt opp plakat om å holde avstand i heisen. Unngå bruk av heisen om du kan, og bruk ikke heisen SAMMEN med andre enn personer du bor sammen med.

Merk også regler for bruk av lekeplass. Disse er oppslått som plakat på lekeplassen.

Det understrekes at disse tiltakene ikke kan gi en fullverdig beskyttelse, og du må selvfølgelig forsette med de vanlige hygienerutinene som anbefales av helsemyndighetene. Du finner oppdatert informasjon om koronavius på helsenorge.no.

Kontakt gjerne oss i styret om det er noe du lurer på, eller om du trenger hjelp til noe.

29 mars 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Test av brannvarslingsanlegg i dag.

Vi har i dag utført den årlige sjekken av brannvarslingsanlegget. Servicetekniker fra leverandøren har sjekket alt, og anlegget er i orden.

Hvis du hørte en alarmklokkene ringe i morges, var det når disse ble testet. Det var med andre ord ingen brann.

  1. november 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

BKK ferdig med arbeidene i gaten foran garasjeinnkjørselen.

BKK fikk i går trukket gjennom den siste av de 9 høyspentkablene under garasjedekket i kjelleren, og har gjort seg nesten ferdig foran garasjeinnkjørselen. I ettermiddag ble det asfaltert i veien, og i løpet av neste uke håper vi at fortauene som er ødelagt av gravingen også blir tilbakeført slik de var.

Det gjenstår mye arbeid med kablene når disse skal inn i hovedtransformatorstasjonen bak hus 3, men det vil ikke forstyrre oss noe særlig egentlig, arbeidene her foregår i sin helhet på BKK sin eiendom.

Jeg har nå i kveld spylt bort mesteparten av støvet/sanden ved garasjeinnkjørselen, dette for å unngå å trekke mer støv opp i garasjen vår. Den skal jo rengjøres 8. mai, og vi må prøve å unngå å få opp mer støv.

Så er det vel bare å stålsette seg til resten av Bybaneutbyggingen kommer innpå oss her. Det blir noen spennende år fremover, og vi vil for alvor begynne å merke anleggsvirksomheten i løpet av mai/juni. Dere kan selv følge med på websiden til utbyggingen her.

25. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Adresser, husnummer og merking.

Etter en del henvendelser fra andelseiere vedrørende husnummer og adresser, har styret nøye vurdert situasjonen rundt problemstillingen med adressenummer på leilighetene som ikke er på bakkeplan i hus 1, 2 og 3. Disse leilighetene deler de samme husnummre, henholdsvis 86, 74 og 62. For disse leilighetene er det viktig at man bruker HELE adressen, som består av husnummeret, samt bruksenhetsnummeret (tidligere kalt bolignummer). Det viser seg at det er mange som ikke er klar over bruken av dette nummeret, og derved ikke klar over at det er en del av adressen til leiligheten.
Det er dessuten kommet forslag til styret, om å få endret husnumrene, ved kanskje å bruke bokstav bak tallene (62, 74 og 86), men dette er ikke lenger godkjent brukt.
Reglene for husnummerering er ganske strenge, og det er Kartverket som tildeler disse. Fullstendig informasjon om dette finner du på kartverket.no. Styret har satt seg inn i reglene for tildeling av husnummer, bruksenhetsnummer samt skilting og vi har anskaffet nye husnummerskilt samt nye klistremerker for bruksenhetsnummer.

Styret har etter nøye vurdering bestemt følgende:

  1. Samtlige leiligheter på gateplan (1. etasje) får nye og enhetlige standard nummerskilt montert. Eksisterende nummerskilt blir fjernet og erstattet med nye standardskilt.
  2. Det blir montert spesialskilt med pil som viser opp trappene for numrene 62, 74 og 86. Skiltene monteres på søylen ved fotenden av trappen.
  3. Samtlige leiligheter med husnummer 62, 64, 74 og 86, vil få utdelt nye klistremerker med Bruksenhetsnummer. Disse vil bli utlevert/oppsatt av styret ved Øivind Rasmussen. Han vil komme på døren og levere/sette opp klistremerkene på riktig plass.
  4. De stygge kvartalskiltene på husveggene blir erstattet med nye.

Alle dere som har adresse 62, 64, 74 og 86, oppfordres til heretter å bruke HELE adressen slik kartverket oppfordrer til i sin informasjon. Dette er spesielt viktig ved henvendelser til nødetatene, det kan redde liv. Kartverket har laget en fin video som forklarer dette veldig greit. Du finner den her.

Øivind Rasmussen fra styret, vil komme rundt og snakke med alle berørte andelseiere i løpet av de første ukene i mars.

Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med styreleder.

28. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Heisene kontrollert av Norsk Heiskontroll.

Norsk Heiskontroll har i dag vært her og sikkerhetskontrollert heisene våre. Det ble ikke funnet noe å sette fingrene på og heisene er nå sikkerhetsgodkjent for 2 nye år.

11. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fjern løse gjenstander på balkoner og terrasser!

Vi har den første høststormen på vei, og det er nå viktig at man sikrer løse gjenstander på terrasser og balkonger. Spesielt balkongene i de 3 øverste etasjene må sikres nøye. Vi har tidligere hatt tilfeller av at gjenstander blåser ned på plassen, og det kan være direkte farlig for dem som ferdes der. 

Har du noe som vinden kan ta tak i; Pyntegjenstander på bord, lettere plastgjenstander som utebord og blomsterpotter, minidrivhus eller andre løse ting, er det på tide å fjerne dem, eller sikre dem på annet vis. Andelseier kan bli holdt ansvarlig for eventuelle skader slike gjenstander påfører andre.

19. september 2018 – Torbjøen Mohn – Styreleder

Varsling ved feil på heis!

Når en heis stopper opp, og ikke fungerer som den skal, er det viktig at vi i styret får beskjed. Jo raskere vi får melding, jo raskere kan vi få heisen i orden igjen. Jeg får av og til henvendelser om at en heis har stått med feil i flere dager, uten at noen har reagert.

Jeg sjekker ikke heisene daglig, så hvis de skal holdes i kontinuerlig drift er vi 100% avhengig av rask tilbakemelding fra dere. Med melding til styreleder, vil vi normalt kunne få en heis i drift igjen i løpet av samme arbeidsdag.

Hvis jeg får melding om at en heis står, vil jeg merke den med melding i hovedetasjen (plan 1). Så hvis en heis står, og det ikke henger lapp om det på den, har jeg ikke fått melding, Du bør da snarest mulig gi beskjed, enten ved å ringe styreleder, eller sende en SMS.

Uten slik tilbakemelding, vil vi kunne risikere at feilen ikke oppdages før vaktmester oppdager det, og de er jo her bare hver onsdag vanligvis.

Så oppfordringen er; kontakt meg snarest mulig ved feil, slik at det kan bli ordnet opp snarest mulig!

(Heisen i hus 4 som jeg fikk vite om i dag hadde stått noen dager, ble fikset inne 3 timer fra jeg fikk beskjeden!)

16. august 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Next Page »