Arkiv for 'HMS' Kategori

Radonmålinger utført.

Det er i vinter utført radonmålinger i en del utvalgte leiligheter på bakkeplan. Vi har valgt å foreta dette som stikkprøver på de mest utsatte leilighetene, basert på målingene fra 2013.

Resultatet fra målingene er nå klart, og i samtlige leiligheter vi har målt ligger resultatet langt under det som defineres som tiltaksgrense. Målingene ligger her i området mellom 0 og 85 Bq/m³. Les mer om radon på Eurofins hjemmeside her. Det er med andre ord ikke nødvendig med noen ekstra tiltak ut over det vanlige vedlikeholdet av ventilasjonsanlegget (regelmessig filterbytte) som du selv har ansvaret for.

De av dere som har hatt sporfilmbrikker i leilighetene i november og desember, kan få tilsendt rapporten for din leilighet ved å kontakte styreleder.

26. januar 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på ventilasjonanleggene utført.

Caverion gjorde i går kveld ferdig runden med ettersyn. Det var også denne gangen noen anlegg med feil. Dessverre var det også denne gangen noen steder vi ikke kom til. Det er nå leiligheter som ikke er sjekket av tekniker siden 2019!

Caverion forbereder nå arbeidet med de anleggene som må utbedres, og vil prøve å få ko-ordinert arbeidet etterhvert som bestillingene mottas. Det vil kunne gjøre utskiftingen noe rimeligere om dette kan utføres planmessig og samtidig i flest mulig leiligheter. Vi planlegger å få dette utført snarest mulig, så vær rask med bestillingen!

De av dere som ikke var hjemme da ettersynet ble utført, må selv sjekke at anlegget fungerer. Dere kan få utdelt filtersett ved SNAREST å henvende dere til styreleder. Dere MÅ sjekke at begge viftemotorene går rundt. En stillestående viftemotor lager varmgang som kan gi følgeskader på anlegget, eller i verste fall forårsake brann.

Neste ettersyn blir i juni 2023.

17. juni 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder.

HMS tiltak i forhold til COVID-19 (koronavirus)

Styret jobber med kartlegging av nødvendige og anbefalte tiltak i forhold til den pågående koronapandemien. Vi har gjort en risikoanalyse og jobber med å etablere rutiner for ekstra renhold av FELLES kontaktflater.

Det vil bli laget et informasjonsskriv som distribueres til alle i neste uke.

Foreløpig har vi etablert en DAGLIG rengjøring av dørhåndtak, lysbrytere, døråpner (Hus4) og heisknapper i FELLESAREALENE. Disse blir rengjort med desinfeksjonsmiddel daglig på dugnad av styremedlemmene fra og med i dag.

I tillegg har vi hengt opp plakat om å holde avstand i heisen. Unngå bruk av heisen om du kan, og bruk ikke heisen SAMMEN med andre enn personer du bor sammen med.

Merk også regler for bruk av lekeplass. Disse er oppslått som plakat på lekeplassen.

Det understrekes at disse tiltakene ikke kan gi en fullverdig beskyttelse, og du må selvfølgelig forsette med de vanlige hygienerutinene som anbefales av helsemyndighetene. Du finner oppdatert informasjon om koronavius på helsenorge.no.

Kontakt gjerne oss i styret om det er noe du lurer på, eller om du trenger hjelp til noe.

29 mars 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Test av brannvarslingsanlegg i dag.

Vi har i dag utført den årlige sjekken av brannvarslingsanlegget. Servicetekniker fra leverandøren har sjekket alt, og anlegget er i orden.

Hvis du hørte en alarmklokkene ringe i morges, var det når disse ble testet. Det var med andre ord ingen brann.

  1. november 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

BKK ferdig med arbeidene i gaten foran garasjeinnkjørselen.

BKK fikk i går trukket gjennom den siste av de 9 høyspentkablene under garasjedekket i kjelleren, og har gjort seg nesten ferdig foran garasjeinnkjørselen. I ettermiddag ble det asfaltert i veien, og i løpet av neste uke håper vi at fortauene som er ødelagt av gravingen også blir tilbakeført slik de var.

Det gjenstår mye arbeid med kablene når disse skal inn i hovedtransformatorstasjonen bak hus 3, men det vil ikke forstyrre oss noe særlig egentlig, arbeidene her foregår i sin helhet på BKK sin eiendom.

Jeg har nå i kveld spylt bort mesteparten av støvet/sanden ved garasjeinnkjørselen, dette for å unngå å trekke mer støv opp i garasjen vår. Den skal jo rengjøres 8. mai, og vi må prøve å unngå å få opp mer støv.

Så er det vel bare å stålsette seg til resten av Bybaneutbyggingen kommer innpå oss her. Det blir noen spennende år fremover, og vi vil for alvor begynne å merke anleggsvirksomheten i løpet av mai/juni. Dere kan selv følge med på websiden til utbyggingen her.

25. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Adresser, husnummer og merking.

Etter en del henvendelser fra andelseiere vedrørende husnummer og adresser, har styret nøye vurdert situasjonen rundt problemstillingen med adressenummer på leilighetene som ikke er på bakkeplan i hus 1, 2 og 3. Disse leilighetene deler de samme husnummre, henholdsvis 86, 74 og 62. For disse leilighetene er det viktig at man bruker HELE adressen, som består av husnummeret, samt bruksenhetsnummeret (tidligere kalt bolignummer). Det viser seg at det er mange som ikke er klar over bruken av dette nummeret, og derved ikke klar over at det er en del av adressen til leiligheten.
Det er dessuten kommet forslag til styret, om å få endret husnumrene, ved kanskje å bruke bokstav bak tallene (62, 74 og 86), men dette er ikke lenger godkjent brukt.
Reglene for husnummerering er ganske strenge, og det er Kartverket som tildeler disse. Fullstendig informasjon om dette finner du på kartverket.no. Styret har satt seg inn i reglene for tildeling av husnummer, bruksenhetsnummer samt skilting og vi har anskaffet nye husnummerskilt samt nye klistremerker for bruksenhetsnummer.

Styret har etter nøye vurdering bestemt følgende:

  1. Samtlige leiligheter på gateplan (1. etasje) får nye og enhetlige standard nummerskilt montert. Eksisterende nummerskilt blir fjernet og erstattet med nye standardskilt.
  2. Det blir montert spesialskilt med pil som viser opp trappene for numrene 62, 74 og 86. Skiltene monteres på søylen ved fotenden av trappen.
  3. Samtlige leiligheter med husnummer 62, 64, 74 og 86, vil få utdelt nye klistremerker med Bruksenhetsnummer. Disse vil bli utlevert/oppsatt av styret ved Øivind Rasmussen. Han vil komme på døren og levere/sette opp klistremerkene på riktig plass.
  4. De stygge kvartalskiltene på husveggene blir erstattet med nye.

Alle dere som har adresse 62, 64, 74 og 86, oppfordres til heretter å bruke HELE adressen slik kartverket oppfordrer til i sin informasjon. Dette er spesielt viktig ved henvendelser til nødetatene, det kan redde liv. Kartverket har laget en fin video som forklarer dette veldig greit. Du finner den her.

Øivind Rasmussen fra styret, vil komme rundt og snakke med alle berørte andelseiere i løpet av de første ukene i mars.

Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med styreleder.

28. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Heisene kontrollert av Norsk Heiskontroll.

Norsk Heiskontroll har i dag vært her og sikkerhetskontrollert heisene våre. Det ble ikke funnet noe å sette fingrene på og heisene er nå sikkerhetsgodkjent for 2 nye år.

11. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »