Arkiv for 'HMS' Kategori

BKK ferdig med arbeidene i gaten foran garasjeinnkjørselen.

BKK fikk i går trukket gjennom den siste av de 9 høyspentkablene under garasjedekket i kjelleren, og har gjort seg nesten ferdig foran garasjeinnkjørselen. I ettermiddag ble det asfaltert i veien, og i løpet av neste uke håper vi at fortauene som er ødelagt av gravingen også blir tilbakeført slik de var.

Det gjenstår mye arbeid med kablene når disse skal inn i hovedtransformatorstasjonen bak hus 3, men det vil ikke forstyrre oss noe særlig egentlig, arbeidene her foregår i sin helhet på BKK sin eiendom.

Jeg har nå i kveld spylt bort mesteparten av støvet/sanden ved garasjeinnkjørselen, dette for å unngå å trekke mer støv opp i garasjen vår. Den skal jo rengjøres 8. mai, og vi må prøve å unngå å få opp mer støv.

Så er det vel bare å stålsette seg til resten av Bybaneutbyggingen kommer innpå oss her. Det blir noen spennende år fremover, og vi vil for alvor begynne å merke anleggsvirksomheten i løpet av mai/juni. Dere kan selv følge med på websiden til utbyggingen her.

25. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Adresser, husnummer og merking.

Etter en del henvendelser fra andelseiere vedrørende husnummer og adresser, har styret nøye vurdert situasjonen rundt problemstillingen med adressenummer på leilighetene som ikke er på bakkeplan i hus 1, 2 og 3. Disse leilighetene deler de samme husnummre, henholdsvis 86, 74 og 62. For disse leilighetene er det viktig at man bruker HELE adressen, som består av husnummeret, samt bruksenhetsnummeret (tidligere kalt bolignummer). Det viser seg at det er mange som ikke er klar over bruken av dette nummeret, og derved ikke klar over at det er en del av adressen til leiligheten.
Det er dessuten kommet forslag til styret, om å få endret husnumrene, ved kanskje å bruke bokstav bak tallene (62, 74 og 86), men dette er ikke lenger godkjent brukt.
Reglene for husnummerering er ganske strenge, og det er Kartverket som tildeler disse. Fullstendig informasjon om dette finner du på kartverket.no. Styret har satt seg inn i reglene for tildeling av husnummer, bruksenhetsnummer samt skilting og vi har anskaffet nye husnummerskilt samt nye klistremerker for bruksenhetsnummer.

Styret har etter nøye vurdering bestemt følgende:

  1. Samtlige leiligheter på gateplan (1. etasje) får nye og enhetlige standard nummerskilt montert. Eksisterende nummerskilt blir fjernet og erstattet med nye standardskilt.
  2. Det blir montert spesialskilt med pil som viser opp trappene for numrene 62, 74 og 86. Skiltene monteres på søylen ved fotenden av trappen.
  3. Samtlige leiligheter med husnummer 62, 64, 74 og 86, vil få utdelt nye klistremerker med Bruksenhetsnummer. Disse vil bli utlevert/oppsatt av styret ved Øivind Rasmussen. Han vil komme på døren og levere/sette opp klistremerkene på riktig plass.
  4. De stygge kvartalskiltene på husveggene blir erstattet med nye.

Alle dere som har adresse 62, 64, 74 og 86, oppfordres til heretter å bruke HELE adressen slik kartverket oppfordrer til i sin informasjon. Dette er spesielt viktig ved henvendelser til nødetatene, det kan redde liv. Kartverket har laget en fin video som forklarer dette veldig greit. Du finner den her.

Øivind Rasmussen fra styret, vil komme rundt og snakke med alle berørte andelseiere i løpet av de første ukene i mars.

Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med styreleder.

28. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Heisene kontrollert av Norsk Heiskontroll.

Norsk Heiskontroll har i dag vært her og sikkerhetskontrollert heisene våre. Det ble ikke funnet noe å sette fingrene på og heisene er nå sikkerhetsgodkjent for 2 nye år.

11. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fjern løse gjenstander på balkoner og terrasser!

Vi har den første høststormen på vei, og det er nå viktig at man sikrer løse gjenstander på terrasser og balkonger. Spesielt balkongene i de 3 øverste etasjene må sikres nøye. Vi har tidligere hatt tilfeller av at gjenstander blåser ned på plassen, og det kan være direkte farlig for dem som ferdes der. 

Har du noe som vinden kan ta tak i; Pyntegjenstander på bord, lettere plastgjenstander som utebord og blomsterpotter, minidrivhus eller andre løse ting, er det på tide å fjerne dem, eller sikre dem på annet vis. Andelseier kan bli holdt ansvarlig for eventuelle skader slike gjenstander påfører andre.

19. september 2018 – Torbjøen Mohn – Styreleder

Varsling ved feil på heis!

Når en heis stopper opp, og ikke fungerer som den skal, er det viktig at vi i styret får beskjed. Jo raskere vi får melding, jo raskere kan vi få heisen i orden igjen. Jeg får av og til henvendelser om at en heis har stått med feil i flere dager, uten at noen har reagert.

Jeg sjekker ikke heisene daglig, så hvis de skal holdes i kontinuerlig drift er vi 100% avhengig av rask tilbakemelding fra dere. Med melding til styreleder, vil vi normalt kunne få en heis i drift igjen i løpet av samme arbeidsdag.

Hvis jeg får melding om at en heis står, vil jeg merke den med melding i hovedetasjen (plan 1). Så hvis en heis står, og det ikke henger lapp om det på den, har jeg ikke fått melding, Du bør da snarest mulig gi beskjed, enten ved å ringe styreleder, eller sende en SMS.

Uten slik tilbakemelding, vil vi kunne risikere at feilen ikke oppdages før vaktmester oppdager det, og de er jo her bare hver onsdag vanligvis.

Så oppfordringen er; kontakt meg snarest mulig ved feil, slik at det kan bli ordnet opp snarest mulig!

(Heisen i hus 4 som jeg fikk vite om i dag hadde stått noen dager, ble fikset inne 3 timer fra jeg fikk beskjeden!)

16. august 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Røykvarslerdagen 1. desember.

De som enda ikke har byttet røykvarsleren siden den var ny for 11 år siden, bør sjekke at den fungerer som den skal. Det skal blinke rødt ca hvert 45-50 sekund hvis den er i orden. Du kan også teste om den er i orden ved å trykke på knappen. Det skal da komme en kraftig pipelyd.

Fungerer den ikke, må hele varsleren byttes. Batteriene varer ca 10 år, og kan ikke byttes. Har du en slik som på bildet og som ikke virker som den skal, kontakt styreleder. Vi har nye på lager, som deles ut kostnadsfritt.

  1. desember 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Impregnering av betongdekket.

Jeg har fått spørsmål i dag om hva jeg driver med på plassen i dag. Enkelt forklart; vi prøver ut en kjemisk rengjøring samt impregnering av noen avmerkede felt. Vi vil så se til våren igjen, om vi opplever mindre groe og skitt på de feltene som er behandlet.

Hvorfor ikke ta alt med en gang? Vi har vurdert det slik at vi gjerne vil forsikre oss om at dette fungerer før vi tar kostnaden med både arbeidene og selve produktet som er brukt. Nanoimpregneringen vi er blitt anbefalt og som vi nå tester ut, koster i innkjøp nesten 30000 kroner (arbeidene kommer i tillegg) for HELE flaten, og da vil vi gjerne være sikker på at det er verd investeringen før vi gjør den.

Takk til spesialistene på Betomur AS og leverandøren SurfaProducts Scandinavia AS (SPS AS) som har bidratt med kunnskap og råd. Håper resultatene står i forhold til forventningene.

15 september 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »