Arkiv for 'Internet' Kategori

KabelTV og internett OK igjen.

KabelTV- og  internettkabelen vår er nå på plass etter omleggingen nede i Fløenbakken. Da ligger kabelen trygt for fremtiden, og ikke lenger ubeskyttet gjennom stainhaugene og fyllmassene etter Bybaneutbyggingen. Risiko for brudd på kabelen, er nå kraftig redusert.

Signalstyrken på TV signalet er nå justert inn korrekt, og forstyrrelser i TV bildet skal ikke lenger forekomme.

Eventuelle feil nå, må meldes Telenor på 915 09 000.

I forbindelse med nedetiden de to siste dagene, har det vært begrensninger på elbil ladingen under nedetiden. Dette fordi denne er avhengig av en oppegående internettlinje for å beregne strømfordelingen. Har du ladet bilen når linjen var borte, ser nok ladekurven litt rar ut, men nå har du forklaringen. 🙂

14. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Problemer med KabelTV

Det oppstod problemer for Eltel/Telenor i dag da de skulle legge om signalkabelen vår. Da de skulle skjøte seg inn på den gamle kabelen like ved sørenden av parsellhagen, fikk de ikke tak i kabelen vår. Det viser seg at BKK har etablert en ny grøft med en del nye høyspentkabler i rør 20cm over (oppå) der “vår” kabel ligger. Ikke bare var det nesten umulig å finne kabelen i utgangspunktet, men da de omsider klarte å finne ut hvor den var, var dagen gått. De har imidlertid lovet at de skal få orden på dette til i morgen (tirsdag) ettermiddag senest til kl 16:00. Da skal de grave seg inn under BKK-rørene og fiske ut TV kabelen slik at de kan få gjort omleggingen som planlagt.

KabelTV og internetsignalene vil derfor være borte i morgen (14.3) mellom ca kl 12:00 til 16:00.

I forbindelse med inn og utkoblingen i dag, ble det oppdaget en annen feil på signalet, noe som gjorde at det til tider var sterke forstyrrelser på TV signalene. I en del leiligheter var signalet så dårlig at man ikke kunne se på TV.  Dette ble utbedret nå i kveld i 18-tiden, så nå skal alle ha skikkelige TV signaler igjen. Hvis ikke må jeg få beskjed.

13. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Planlagt vedlikehold på KabelTV anlegget.

Vi skal endelig få byttet ut et langt strekk av den dårlige kabelen som fører KabelTV og internett til oss. Det har helt siden Bybanegropen ble anlagt nede i Fløenbakken vært dårlig forbindelse og derved også en del skader på kabelen vi får våre signaler gjennom. Kabelen har i lange tidsrom under gjengravingen av gropen, ligget delvis oppå bakken og vært utsatt for både anleggsmaskiner og hærverk flere ganger. Dette har så ført til at vi har hatt dårlig signal, og ved minst 3 anledninger hatt brudd på linjene hit. Det ble i høst lagt ned nye rør til kabler langs hele bunnen av Fløenbakken (ved nr 21-25) da veien ble reetablert over den tidligere byggegropen, og helt opp til den nye sykkel- og gangbroen ved den store eiken.

Denne uken er det etter mye mas fra min side, strukket helt ny kabel gjennom disse rørene, og på kommende mandag (13. mars) skal signalene vår flyttes over i den nye kabelen. Dette blir da en mye mer stabil og mindre sårbar løsning, og vi behøver ikke lenger være redd for uanmeldt nedetid.

I forbindelse med omleggingen vil vi være uten kabelTV og Internett mandag 13. mars mellom kl 09:00 og 12:00.

Andelseiere som er registrert hos Telenor i forbindelse med KabelTV, vil sannsynligvis også få en SMS om nedetiden.

Kontakt meg gjerne om det er noe du lurer på.

9. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Feil på KabelTV/Internet og elbil ladesystem

Det har de siste kvelder/netter vært en feil på kabelTV og internettforbindelsen. Det arter seg slik at TV signalet gradvis faller bort sent på kvelden (i 23 tiden?), og til slutt blir det helt borte. Samtidig forsvinner internettforbindelsen litt senere. Natt til fredag kom signalene tilbake igjen ca kl 05:00 om natten, og natt til lørdag noen steder ca kl 02:00. Ikke alle kommer seg på nett igjen når signalene er tilbake.  Har du problemer, prøv å slå av modemet i 30 sekunder før du slår det på igjen.

Ring i så fall Telenor og registrer feilen, så får du samtidig tilbud om datapakker på mobil dersom du er mobilkunde hos Telenor.

Jeg har vært i kontakt med Telenor, som har registrert at det er en feil her hos oss, og at de jober med å rette den. Rettetid uviss. Det er også kommet meldinger om at TV signalene heller ikke er i orden nå lørdag formiddag. Av en eller annen merkelig grunn gjelder det ikke alle. Det er viktig at dere melder feilen til Telenor!

Problemene med nettforbindelsen, går dessverre også ut over elbil ladeanlegget vårt, da det er avhengig av internettforbindelse for at lastfordelingen skal fungere. Når nettet faller bort, vil samtlige ladebokser få redusert ladekapasitet, eller falle helt bort. Inntil feilen er rettet vil dessverre ladeanlegget til tider ikke fungere som det skal.

21. januar 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utskifting av KabelTV dekoder – påminnelse!

Jeg minner om at det er viktig å gjøre byttet av utstyr snarest mulig. Det gamle utstyret vil slutte å funger i løpet av september, og da vil du miste både TV signaler og bredbånd dersom det gamle utstyret ikke er erstattet.

Det er derfor viktig at du henter utstyret som er sendt via Posten (Hentes på BUNNPRIS Møllendalsveien), og gjør byttet umiddelbart. Det er ikke lurt å utsette det!

Har du mot formodning IKKE mottatt utstyret/hentemelding via Posten, må du snarest mulig kontakte styreleder, slik at vi kan få sjekket opp hvor utstyret ditt befinner seg. Det skal være sendt ut til alle andelseierne 15. august, og ankom utleveringssted 17/18 august. Uavhentet utstyr på Posten, returneres automatisk Telenor etter 14 dager!

Til dere som har bedt om hjelp til installering, dere blir kontaktet av tekniker slik at det kan avtales tidspunkt. De er begynt på jobben, og har gjort unna noen få, men de klager over at mange ikke tar telefonen når de ringer for å avtale. Da blir det vanskelig å få gjort jobben. De har som mål å få gjort de fleste installasjonene innen neste uke.

De aller fleste installasjonene så langt, har gått greit. Noe knirk har det dessverre vært, men det har alltid løst seg til slutt.

Husk å levere det gamle utstyret til styreleder som informert tidligere.

 

25. august 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Monteringsanvisning for det nye KabelTV- og bredbåndsutstyret.

Telenor har laget gode veiledninger for oppkobling av ny dekoder og wifi-ruter på nettet. Hvis du synes de svært korte beskrivelsene som fulgte med i boksen var intetsigende eller utilstrekkelige, anbefaler jeg følgende hjelpesider:

Sjekk denne for oppkobling av WiFi-ruteren:

https://www.telenor.no/kundeservice/internett/modem-og-ruter/wifi-ruter/koble-til/kabel/

Og denne for oppkobling av den nye dekoderen:

https://www.telenor.no/kundeservice/tv/dekodere-og-fjernkontroller/t-we-boks-ii/koble-til/

(Velg tilkobling for Kabel/KabelTV, og følg anvisningen videre)

Det er også laget en video på Youtube (uten lyd!!) her: https://www.youtube.com/watch?v=Q4RZKIh4mMk

Har du problemer med oppkoblingen må du kontakte kundeservice hos Telenor (tlf.: 915 09000 mellom 08:00 og 20:00) eller bruk kontaktsiden:

https://www.telenor.no/kundeservice/kontakt-oss/

 

De som har bestilt hjelp til installering, venter med all oppkobling til de blir kontaktet av tekniker for avtale av tidspunkt.

19. auguste 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Nytt KabelTV og bredbåndsutstyr på vei.

Telenor har i dag startet utsendelsen av det nye KabelTV og bredbnåndsutstyret. Utstyret sendes i posten.

Jeg har i dag distribuert et skriv i postkassen. Dette beskriver hele prosessen og jeg ber derfor om at dere leser det nøye, og følger prosedyren som der er beskrevet.

Har du spørmål kontakt meg gjerne.

16. august 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Next Page »