Arkiv for 'Miljø' Kategori

Den røde julesekken fra BIR.

Vi har også i år alle mottatt den røde julesekken fra BIR i postkassen. Denne kan dere bare kaste TOM i plastreturen i kjelleren (eller gi den til noen utenfor borettslaget som kan ha bruk for den?), da vi ikke bruker disse sekkene her. Hensikten med hele sekken, er at BIR ikke ønsker julepapiret i papir-retur-systemet sitt (Kontaineren på plassen). Dette fordi gavepapir (julepapir) ikke er resirkulerbart.

Julepapir skal derfor kastes sammen med restavfallet, ergo går de hos oss i bossuget. De røde sekkene blir nemlig IKKE hentet av BIR hos oss!

Vanlig kartongemballasje, esker, bølgepapp og gråpapir kan selfølgelig legges i papirreturkontaineren som vanlig. Det er altså kun julepapir som ikke kan leveres her.

5. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Bossuget i orden igjen.

Vi har hatt alvorlige problemer med bossuget. En fullstendig propp i anlegget etter at det tydeligvis har vært opprydding i en bod eller to, har gjort tømming umulig. For andre uke på rad ble det forrige tirsdag blokkering på grunn av store plastsekker med tekstiler (gamle klær?), samt en stor mengde mekanisk og elektrisk avfall som ikke har noe i restavfallet å gjøre. 

I tillegg ble ett av nedkastene ødelagt, sannsynligvis av samme grunn, fordi noen har prøvd å presse inn noe som har vært for stort til å gå lett igjennom “trakten” i åpningen, og brutt denne i stykker. 

Vi har måtte skifte ut hele lokket på innkastet nå i dag. I tillegg har jeg måttet bruke lang tid på å plukke avfall ut av trakten i bunnen på samletanken, for å få bort det som blokkerte og hindret tømmingen ut til bilen. (Det er særdeles lite trivelig å stå i bossrommet å måtte rote i bosset vårt på denne måten. Håper jeg aldri må gjøre det igjen!)

Servicefolk (fra Bossug AS) har i dag vært og byttet lokket, samt sjekket at anlegget nå fungerer som det skal, så får vi håpe at tømmebilen får med seg alt når den kommer i morgen, og at ikke ny blokkering oppstår. 

Det er viktig at alle følger de reglene vi har for bussuget. KUN restavfall, det vil i hovedsak si brennbart husholdningsavfall, som legges i gjenknyttet pose og som går gjennom åpningen i nedkastet uten bruk av stor makt. INGEN store plastsekker fulle av klær eller lignende! Les informasjonnskrivet kapittel 2.4 hvis du lurer på hva du kan kaste her, eller sjekk på bir.no

Det er også verd å merke seg at når en slik propp med “ulovlig” avfall lager problemer for oss, vil vi gjøre det som står i styrets makt for å finne ut hvem som har forårsaket det, og eventuelt kreve at kostnader blir dekket. Vi har klare indikasjoner på hvem det var denne gangen, og vedkommende kan vente seg “oppmerksomhet” fra styreleder. (Det er kanskje dumt å hive ting som avslører ved navn hvem du er når slikt oppstår?).

Alt ser imidlertid ut til å være i orden igjen nå, så får vi se hva regningen kommer på til slutt.

3. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Fløenbakken får soneparkering 13. juni.

Det blir fra 13. juni innført soneparkering i vårt nærområde. Sone 21 etableres fra denne dato.

Fra denne dato må det betales for all parkering i Fløenbakken.

Gjesteparkering mellom kl.: 08:00 og 23:00 koster 10 kroner timen, og kan kjøpes på automat i sonen, eller ved bruk av appen “Parkering i Bergen” på mobiltelefonen.

Du kan hente ned kart over den nye sonen her.

Informasjonnskrivet borettslaget har mottatt kan du lese her. Du finner informasjon om hvordan du kan betale for parkering i boligsonene i dette dokumentet.

Full oversikt over samtlige boligparkeringssoner I Bergen (interaktivt kart) finner du her. 

16. mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Garasjen ferdig rengjort.

Rengjøringen i garasjen er nå ferdig. Ca 40 kg. sand/støv er fjernet!

Denne gangen klarte vi faktisk å få ut alle bilene, så takk til dere alle sammen for at dere bidro på denne måten. Det er så mye enklere å få jobben gjort når alle bilene er borte.

Garasjen kan nå tas i bruk igjen.

9 mai 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Impregnering av betongdekket.

Jeg har fått spørsmål i dag om hva jeg driver med på plassen i dag. Enkelt forklart; vi prøver ut en kjemisk rengjøring samt impregnering av noen avmerkede felt. Vi vil så se til våren igjen, om vi opplever mindre groe og skitt på de feltene som er behandlet.

Hvorfor ikke ta alt med en gang? Vi har vurdert det slik at vi gjerne vil forsikre oss om at dette fungerer før vi tar kostnaden med både arbeidene og selve produktet som er brukt. Nanoimpregneringen vi er blitt anbefalt og som vi nå tester ut, koster i innkjøp nesten 30000 kroner (arbeidene kommer i tillegg) for HELE flaten, og da vil vi gjerne være sikker på at det er verd investeringen før vi gjør den.

Takk til spesialistene på Betomur AS og leverandøren SurfaProducts Scandinavia AS (SPS AS) som har bidratt med kunnskap og råd. Håper resultatene står i forhold til forventningene.

15 september 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Plassen ferdig rengjort.

Takk til Reidar, Øivind og Kjell for innsatsen med høytrykkspylingen av betongdekket. Dere har gjort en kjempejobb, og resultatet er blitt meget bra. Vi får prøve heretter å holde det litt bedre, med litt oftere vask. Da blir kanskje ikke jobben så stor hver gang.

5 september 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Garasjen er rengjort!

Rengjøringen i garasjen er nå ferdig. Det var ikke fullt så mye sand/støv som det pleier denne gangen. Kanskje det er fordi vi har hatt en så mild vinter med lite snø?

Denne gangen klarte vi faktisk å få ut alle bilene, så takk til dere alle sammen for at dere bidro på denne måten. Det er så mye enklere å få jobben gjort når alle bilene er borte.

Garasjen kan nå tas i bruk igjen.

9 mai 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »