Arkiv for 'Miljø' Kategori

Radonmålinger utført.

Det er i vinter utført radonmålinger i en del utvalgte leiligheter på bakkeplan. Vi har valgt å foreta dette som stikkprøver på de mest utsatte leilighetene, basert på målingene fra 2013.

Resultatet fra målingene er nå klart, og i samtlige leiligheter vi har målt ligger resultatet langt under det som defineres som tiltaksgrense. Målingene ligger her i området mellom 0 og 85 Bq/m³. Les mer om radon på Eurofins hjemmeside her. Det er med andre ord ikke nødvendig med noen ekstra tiltak ut over det vanlige vedlikeholdet av ventilasjonsanlegget (regelmessig filterbytte) som du selv har ansvaret for.

De av dere som har hatt sporfilmbrikker i leilighetene i november og desember, kan få tilsendt rapporten for din leilighet ved å kontakte styreleder.

26. januar 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Trimmingen av trær i Fløenbakken.

Bergen Kommune har endelig godkjent tiltaket, og arbeidene vil starte uken etter påske. Uten å gå for mye i detalj om saken, kan det kort oppsummeres slik: vi har måttet vente på å få godkjenning på selve utførelsen av arbeidene, da den vil medføre tidvis stenging av gangveien som er etablert i Fløenbakken. Saksbehandling i Bergen Kommune tar tid dessverre.

Men nå er det klarert, og det er planen at arbeidene vil starte så snart det er mulig etter påske.

  1. april 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Sykkelstall?

Som informert i skrivet fra forrige måned, har styret jobbet med en plan for etablering av en sykkelstall. Det er lite plass i dagens sykkelstativer, og det har fra noen vært ytret ønske om en bedre og sikrere løsning på oppbevaring av sykler som er i regelmessig bruk.

Det er dessverre kostbart å få på plass en god løsning, og skal vi få det til er vi avhengig av at nok interessenter melder seg. Derfor ba vi om tilbakemelding i “Informasjonsskriv 2020” som alle fikk i postkassen i slutten av november (Se kapittel 1.6). Her ba vi om at de som var interessert i å bruke et slikt anlegg, tok kontakt med styret.

Vi har fått 2 tilbakemeldinger fra andelseiere som vil benytte seg av dette tilbudet, og da sier det seg selv at det blir vanskelig å forsvare en stor kostnad på dette. Hvis det ikke er flere som er interessert må vi sannsynligvis skrinlegge hel prosjektet, eller i beste fall utsette det til generalforsamlingen kan gjøre et vedtak.

Så derfor er det viktig at du tar kontakt. Uten flere interesserte andelseiere legger vi hele prosjektet på is inntil videre.

15. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utbedring av setningsskader på uteplassen.

Tirsdag 19. mai begynner arbeidene med utbedring av setningsskadene på uteplassen ved det såkalte “lysthuset”. På grunn av mangel på drenering, og setningskader i grunnen under betongdekket der benker og bord i dag står, må vi dessverre grave opp hele grunnen her, for å etablere avløp for overvann. “Lysthuset” har dessuten seget med mer enn 3cm i det ene hjørnet og er nå så skjevt at det vil bli fjernet.

Etter at “Lysthuset” er fjernet, vil selve betongdekket mellom murene og lekeplassen, bli fjernet for så å bli lagt på nytt etter at grunnen er drenert skikkelig med en kum og avløp. I tillegg vil det bli gravd en grøft til drenering fra der hvor sandkassen er og langs hele kanten bort mot hus 3. Dette er nødvendig for å lede bort vann som i dag trenger ned i garasjen i både tak og vegg der.

Styret har jobbet med ekstern ekspertise fra flere hold og flere løsninger har vært vurdert. Løsningen som er valgt er godt faglig begrunnet, og er den minst inngripende, og minst kostnadskrevende vi fikk til.

Selve gravearbeidene og knusingen av betongdekket starter mandag 25. mai, og det er beregnet at grøfter og avløpskum vil være ferdig i løpet av samme uke. Det er planlagt å støpe det nye dekket fredag 29. mai.

“Lysthuset” blir fjernet for godt, i henhold til tidligere vedtak på generalforsamling. Vi fjerner også det store navneskiltet som står på muren i dag. Hvis noen har forslag til hva vi kan ha her i stedet, tar styret imot gode forslag når entreprenøren er ferdig med arbeidene.

Det vil nødvendigvis bli en del støy i forbindelse med disse arbeidene. Entreprenøren har imidlertid lovet oss at alt støyende arbeid vil bli utført på dagtid. Så lenge arbeidene pågår, vil ALL hensetting av biler på snuplassen bli forbudt.

18. mai 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Må vi avvikle plastinnsamlingen?

Vi må bli bedre på ordningen rundt oppsamling av returplast i garasjen. Det kastes dessverre for mye der, som ikke er plastreturavfall, og som BIR derfor ikke tar med seg ved henting. Det er ikke mening i at styret skal måtte rydde opp, og fjerne avfall som BIR ikke tar med seg?

BIR henter for eksempel ikke plastsekker som inneholder isopor og hardplast.

Følgende er ikke returplast og må derfor kastes i restavfallet:

  • Plast som ikke er emballasje
  • Skitten plastemballasje
  • Plastemballasje med papir eller aluminiumsbelegg
  • Stroppebånd
  • Netting av plast
  • Isopor
  • Organisk avfall som løv etc.

Jeg minner om at ordningen med oppsamling av returplast er basert på at alle bidrar, og at det således ikke er styrets ansvar alene å holde orden på. Det er nå slått opp på veggen over sekkestativene, hvilken type plast som ikke skal i sekkene.

Vi håper at dette hjelper de som fortsatt er i villrede, og kan bidra til at vi slipper flere uavhentede sekker fra BIR.

31. mars 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Den røde julesekken fra BIR.

Vi har også i år alle mottatt den røde julesekken fra BIR i postkassen. Denne kan dere bare kaste TOM i plastreturen i kjelleren (eller gi den til noen utenfor borettslaget som kan ha bruk for den?), da vi ikke bruker disse sekkene her. Hensikten med hele sekken, er at BIR ikke ønsker julepapiret i papir-retur-systemet sitt (Kontaineren på plassen). Dette fordi gavepapir (julepapir) ikke er resirkulerbart.

Julepapir skal derfor kastes sammen med restavfallet, ergo går de hos oss i bossuget. De røde sekkene blir nemlig IKKE hentet av BIR hos oss!

Vanlig kartongemballasje, esker, bølgepapp og gråpapir kan selfølgelig legges i papirreturkontaineren som vanlig. Det er altså kun julepapir som ikke kan leveres her.

5. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Bossuget i orden igjen.

Vi har hatt alvorlige problemer med bossuget. En fullstendig propp i anlegget etter at det tydeligvis har vært opprydding i en bod eller to, har gjort tømming umulig. For andre uke på rad ble det forrige tirsdag blokkering på grunn av store plastsekker med tekstiler (gamle klær?), samt en stor mengde mekanisk og elektrisk avfall som ikke har noe i restavfallet å gjøre. 

I tillegg ble ett av nedkastene ødelagt, sannsynligvis av samme grunn, fordi noen har prøvd å presse inn noe som har vært for stort til å gå lett igjennom “trakten” i åpningen, og brutt denne i stykker. 

Vi har måtte skifte ut hele lokket på innkastet nå i dag. I tillegg har jeg måttet bruke lang tid på å plukke avfall ut av trakten i bunnen på samletanken, for å få bort det som blokkerte og hindret tømmingen ut til bilen. (Det er særdeles lite trivelig å stå i bossrommet å måtte rote i bosset vårt på denne måten. Håper jeg aldri må gjøre det igjen!)

Servicefolk (fra Bossug AS) har i dag vært og byttet lokket, samt sjekket at anlegget nå fungerer som det skal, så får vi håpe at tømmebilen får med seg alt når den kommer i morgen, og at ikke ny blokkering oppstår. 

Det er viktig at alle følger de reglene vi har for bussuget. KUN restavfall, det vil i hovedsak si brennbart husholdningsavfall, som legges i gjenknyttet pose og som går gjennom åpningen i nedkastet uten bruk av stor makt. INGEN store plastsekker fulle av klær eller lignende! Les informasjonnskrivet kapittel 2.4 hvis du lurer på hva du kan kaste her, eller sjekk på bir.no

Det er også verd å merke seg at når en slik propp med “ulovlig” avfall lager problemer for oss, vil vi gjøre det som står i styrets makt for å finne ut hvem som har forårsaket det, og eventuelt kreve at kostnader blir dekket. Vi har klare indikasjoner på hvem det var denne gangen, og vedkommende kan vente seg “oppmerksomhet” fra styreleder. (Det er kanskje dumt å hive ting som avslører ved navn hvem du er når slikt oppstår?).

Alt ser imidlertid ut til å være i orden igjen nå, så får vi se hva regningen kommer på til slutt.

3. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »