Arkiv for 'Parkering' Kategori

Garasjen ferdig støvsugd.

Rengjøringen i garasjen er nå ferdig. Ca 25 kg. sand/støv er fjernet!

De som ikke fjernet bilene sine må selv rydde opp på egen plass snarest mulig.

Garasjen kan nå tas i bruk igjen.

8 mai 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rydding i garasjen 8. mai 2019.

Husk at garasjen skal rengjøres onsdag 8. mai, og at ALLE biler må fjernes denne dagen.

Hele betongflaten skal gjøres ren, så alle sykler (også de som står i sykkelstativer) og andre gjenstander må fjernes denne dagen.

Det er mange gamle ubrukte (punkterte) sykler i sykkelstativene, og disse vil bli fjernet hvis de er i veien for rengjøringen. Stativene skal ikke brukes til oppbevaring av ubrukte sykler.

Husk også Generalforsamlingen tirsdag 7. mai.

2. mai 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

BKK ferdig med arbeidene i gaten foran garasjeinnkjørselen.

BKK fikk i går trukket gjennom den siste av de 9 høyspentkablene under garasjedekket i kjelleren, og har gjort seg nesten ferdig foran garasjeinnkjørselen. I ettermiddag ble det asfaltert i veien, og i løpet av neste uke håper vi at fortauene som er ødelagt av gravingen også blir tilbakeført slik de var.

Det gjenstår mye arbeid med kablene når disse skal inn i hovedtransformatorstasjonen bak hus 3, men det vil ikke forstyrre oss noe særlig egentlig, arbeidene her foregår i sin helhet på BKK sin eiendom.

Jeg har nå i kveld spylt bort mesteparten av støvet/sanden ved garasjeinnkjørselen, dette for å unngå å trekke mer støv opp i garasjen vår. Den skal jo rengjøres 8. mai, og vi må prøve å unngå å få opp mer støv.

Så er det vel bare å stålsette seg til resten av Bybaneutbyggingen kommer innpå oss her. Det blir noen spennende år fremover, og vi vil for alvor begynne å merke anleggsvirksomheten i løpet av mai/juni. Dere kan selv følge med på websiden til utbyggingen her.

25. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Garasjegulvet skal rengjøres onsdag 8. mai 2019 – kl. 08:30-15:00

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at feiemaskinen og støvsuger som skal anvendes kan komme til.

I år må vi også rengjøre områdene ved sykkelstativene, så samtlige sykler må også fjernes denne dagen! “Herreløse” sykler blir fjernet for godt.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

10. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Graving ved innkjørsel til garasjen.

Tirsdag morgen (19. mars) fortsetter BKK med gravingen foran garasjen vår. De skal denne uken gjøre ferdig arbeidene med de nye strømkablene til naboene våre nede i Fløenbakken. Det skal settes ned en stor kum hvor alle kablene skal kobles sammen etterpå.

I forbindelse med denne aktiviteten, vil tilgangen til inn- og utkjøring fra garasjeanlegget til en viss grad bli hindret. Entreprenøren har lovet at det ikke blir helt stengt og at de vil slippe inn og ut biler ved behov.

Skulle det dukke opp problemer, ta kontakt med undertegnede så skal jeg gjøre så godt jeg kan med å ordne opp.

18. mars 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Bybaneutbyggingen nærmer seg stygt!

Vi vil i månedene fremover merke stadig mer til anleggsarbeidene som skal skje i nærområdene her i forbindelse med Bybanen. Det første som skal skje, så tidlig som ut i februar, er at det skal legges nye strømkabler fra transformatorstasjonen bak hus 3, og helt ned i bunnen av Fløenbakken. Disse kablene skal strekkes under hele anlegget vårt, og så skal det legges i en ny gøft nedover hele Fløenbakken. Det ble for fremtidig bruk laget en kulvert med rør i grunnen i garasjen her under utbyggingen i 2005, så man regner med at man slipper å grave inne i garasjeanlegget. Men de må koble seg på denne kulverten, som er avsluttet rett utenfor porten ved innkjørselen til garasjen, så her må det graves.

Arbeidene begynner etter 4. februar, og da skal det graves en grøft fra innkjørselen til garasejeanlegget vårt, og nedover hele gaten. I forbindelse med disse arbeidene vil garasjeanlegget vårt til tider bli stengt for inn- og utkjøring.

Jeg har i dag hatt møte med BKK og vi har startet planlegging for å minske problemene vi får i forbindelse med arbeidene. Det er sterkt fokus på å få dette til så smidig som mulig, og slik at inn- og utkjørselen blir blokkert over kortest mulig tidsrom. Det er ikke snakk om å stenge i dagevis, kun noen timer på formiddager under arbeidenes gang.

Jeg skal komme tilbake med mer detaljer når endelige datoer og tidsrom er avklart. Dere skal få beskjed noen dager på forhånd.

Vil du holde deg oppdatert på dette er det viktig at du følger med her på websiden vår. Meld deg gjerne på epost-varslingen slik at du får melding når noe nytt publiseres her.

Har du spørsmål vedrørende dette eller andre ting, kontakt meg gjerne direkte.

24. januar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Energiregning og elbil ladesystem.

BKK energimåling klargjør nå energiregningen for oktober. ALLE de som har fått installert ZAPCHARGER ladestasjon på parkeringsplassen sin, vil fra og med oktober få en ekstra post for elbil ladestrømsuttak på regningen. De som ikke enda har tatt i bruk ladestasjonen sin, vil naturligvis ikke få registrert noe energiforbruk, og beløpet her vil være null. 

Til alle dere som har brukt laderen, ber jeg om at dere SELV kontrollerer at forbruket er blitt korrekt belastet. Har du registrert deg som bruker av systemet, kan du gjøre dette ved å logge deg på Zaptec portalen, enten med APPen eller via webleser på internet. Her er både totalt forbruk, samt laderapport for din ladestasjon tilgjengelig. 

Det er gjort grundig kvalitetskontroll på alle data i anlegget, men dette går gjennom mange ledd, så det er selvfølgelig muligheter for at noe kan være gjort feil underveis. Eventuelle feil må snarest rapporteres styreleder, slik at vi kan få ordnet opp. 

Regningen fra BKK Energitjenester vil sannsynligvis komme i løpet av neste uke (uke 47).

18. november 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »