Arkiv for 'Fra styret' Kategori

Varmtvannet i orden igjen.

Rørlegger har vært her nå i morgentimene, og utbedret lekkasjen på varmtvannet. Alt er nå i orden igjen.

Heldigvis kom rørleggeren raskt, og det var aldri nødvendig å stenge ned varmtvannstilførselen til leilighetene.

12. april 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Problemer med varmtvann!

Det er oppstått en lekkasje på sirkulasjonspumpen for det varme tappevannet. Foreløpig ser det ut som lekkasjen ikke er så stor at vi behøver å stenge det ned. Skulle imidlertid lekkasjen bli verre utover dagen/kvelden, kan det bli nødvendig å stenge ned denne pumpen.

Det vil i tilfelle føre til at det ikke vil komme varmt vann med en gang du åpner kranen. Varmt vann vil komme når det har rent en stund! Vi stenger ikke av det varme vannet helt, bare den delen som sirkulerer til alle leilighetene, og som hindrer at du ikke får varmt vann ut av kranen når du starter tapping. Det vil dessverre være verst for leilighetene som ligger lengst fra pumpen i teknisk rom, det vil se de 2-3 øverste etasjene, samt alle leilighetene i hus 1.

Jeg vil kontakte rørlegger mandag morgen, og regner med at vi får dette ordnet i løpet av mandag formiddag.

Hvis du har spørsmål, kontakt meg gjerne.

12. april 2021 – Torbjøen Mohn – Styreleder

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2021.

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Fløentoppen Borettslag mandag 7. juni – 2021, kl. 19.00.

Da det enda ikke er avklart om det blir mulig å avholde fysisk generalforsamling, vil vi sannsynligvis måtte avholde digitalt møte slik vi gjorde i fjor. Avklaring omkring dette er for tiden til behandling i departementet, og det er ventet en avgjørelse om relativt kort tid. Dersom mot formodning utsiktene til lettelse i smittevernreglene skulle gjøre det mulig å arrangere møte for samtlige andelseiere, vil vi prøve å få dette til, men det er avhengig av at vi får avklaringen rundt dette senest i løpet av april.   

Eventuelle saker som skal tas opp på den ordinære generalforsamlingen må leveres skriftlig og være styret i hende senest 15. april – 2020.

Hvis det er ønske om behandling av spesielle saker som ikke lar seg behandle digitalt, og som krever Generalforsamlingens godkjennelse, vil vi prøve å få det til på en eventuell ekstraordinær generalforsamling til høsten eller når smittevernsituasjonen tillater det.

Innkalling med årsregnskap og årsmelding vil bli sendt ut i god tid før generalforsamlingen.

17. mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Elbil-ladingen i orden igjen.

Feilen på elbil ladesystemet skal nå være utbedret. Problemet oppstod i datasystemene til Zaptec sin skytjeneste.

Ladestasjonene våre er nå på nett igjen, og normal ladekapasitet skal nå være tilgjengelig.

17. mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring av fasader, tak, trapper og svalganger!

Vi planlegger nå årets storrengjøring av anlegget. KTV Group skal rengjøre alle fasader, tak og renner, trapper og svalganger. I tillegg skal også ALLE balkongfrontene rengjøres i år.

Endelig dato er foreløpig ikke fastsatt, da vi er avhengig av været. Men vi tar sikte på å komme i gang så snart det ikke er meldt kuldegrader. Vi har et ønske om å få dette arbeidet utført så tidlig i mars som mulig, slik at vi blir ferdige før man begynner for alvor å ta i bruk balkongene/terrassene.

Det er viktig at alle klargjør svalganger, balkonger og terrasser, slik at man er forberedt på at arbeidene kan starte på kort varsel. Når fasadene vaskes, og balkongfrontene skal høytrykkspyles, vil det kunne sprute litt inn på balkongene. Svalganger og trapper skal IKKE høytrykkspyles, men vil bli rengjort med “selfcleaner”.

Hvis du har gjenstander (puter, pyntegjenstander, dørmatter eller lignede) som ikke tåler vannsprut, må disse fjernes den dagen spylingen skal utføres. Skal du være bortreist i ukene frem til påske, bør du sikre deg før du reiser bort.

Det skal IKKE brukes farlige kjemikalier!

Detaljert informasjon vil bli gitt i eget skriv som blir distribuert av KTV Group når endelig datoer er fastsatt.

Kontakt styreleder eller Kennet Nilsen i KTV dersom det er noe du lurer på.

4. mars 2021 – Tobjørn Mohn – Styreleder

Strømavregning på elbil ladingen utsatt.

På grunn av omlegging til nye strømmålere og komplikasjoner med BKK Nett sine datasystemer, vil det foreløpig IKKE bli ført elbil lading på energiavrergningen fra BKK Varme. Når avregningene kommer for januar og februar vil de kun inneholde regning på varme og varmtvann.

Forbruket på lading av elbil vil bli faktureret hver enkelt på et senere tidspunkt, og da med riktig strømpris i forhold til bruksdato. I Zaptec ladesystemet, er det nøyaktig oversikt over forbruk på hver enkelt ladestasjon. Det er ikke slik at man slipper unna, eller at forbruket belastes felleskapet. Det er bare snakk om en utsettelse til alle systemene er helt riktig på plass.

Dette angår med andre ord kun de av dere som har Zaptec ladestasjon, og som har brukt strøm til lading i tiden etter omlegging til AMS målerne i desember 2020.

BKK beklager at det er blitt slik. Det har gått litt fort i svingene med enkelte ting i BKK systemet, men jeg kan love dere at alt skal bli riktig til slutt.

25. februar 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

De nye strømmålerne på plass.

Da er BBK Nett ferdig med ombyggingen til de nye AMS målerne. De siste målerne var på plass i morges. Ikke alt gikk helt på skinner dessverre, det ble mer komplisert enn man trodde på forhånd. I tillegg klarte BKK Nett å rote til formalitetene litt, slik at mange av dere fikk melding om manuell avlesing av de nye målerne. Alle målerne som er montert startet på null, så avlesning var jo helt meningsløst. Så får vi håpe at de formelle tingene som gjenstår blir ordnet uten mer krøll i løpet av januar 2021. Hvis de får det til vil følgende bli status:

  1. Fellesavtalen på strømleveranse og avlesning av målere, som vi har hatt med BKK Energitjenester (BKK Varme) er avviklet, og vil ikke lenger inkludere strømleveransen. Strøm levert frem til ca 14. desember vil bli inkludert på regningen som kommer i Januar. Deretter vil strømregningen ikke komme sammen med varme og tappevann, men fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv har valgt.
  2. Alle vil få (noen har allerede fått) tilsendt enten på epost eller i brev, en nettleieavtale med BKK Nett. Dette er standardavtale som alle husstander i landet skal ha med sin nettleverandør. I vårt tilfelle er det BKK Nett AS. Ta vare på denne kontrakten, da den inneholder viktig informasjon som identifiserer målepunkt/AMS måler. Du vil trenge informasjonen herfra ved en eventuell inngåelse av ny kraftavtale.
  3. Vi er blitt lovet at ALLE automatisk blir knyttet til en strømavtale med Fjordkraft. Det er samme prisavtale som borettslaget har hatt før omleggingen. Hvis du er fornøyd med denne avtalen, trenger du ikke gjøre noe som helst, og strømregningen vil fra nå av komme fra Fjordkraft. Ønsker du å ha en annen leverandør av strøm, det finnes mange mer eller midre gode avtaler i markedet, må du selv velge en annen leverandør. Det kan du gjøre enten på Internett eller ved å kontakte leverandøren på telefon.
  4. Fra og med januar må du forholde deg til minst 2 regninger på energi. Regningen på varme til radiator og varmtvann vil fortsatt komme fra BKK Varme som før. Regningen på strøm vil komme fra Fjordkraft, eller den leverandøren du selv velger for strømmen.
  5. De av dere som har elbil-lader vil få avregnet strømmen til dette fra BKK Varme som til nå. Av tekniske årsaker, må denne strømmen levers av samme leverandør som borettslaget bruker på strøm i garasjen. Vi har avtalt med BKK Varme at de skal avregne dette forbruket som før (De leser av forbruket fra Zaptec laderne direkte)

Dette virker kanskje komplisert på mange. Hvis du har spørsmål om det nye AMS systemet, kan du ringe kundetelefonen til BKK. De vil kunne hjelpe deg med forklaring rundt systemet med AMS målere. Vi har imidlertid lagt opp til at det skal bli enklest mulig for hver enkelt i praksis. For de av dere som synes alt er greit, behøver dere ikke gjøre annet enn ta vare på Nettleieavtalen, og forholde deg til de 2 regningene i fremtiden. Resten vil altså gå av seg selv.

Jeg skal selvfølgelig være behjelpelig dersom du har spørsmål. Da ber jeg om at du eventuelt kontakter meg når vi er ferdig med juleferien. Jeg føler for å få dette litt på avstand nå etter 2 uker med mye arbeid med denne saken.

23. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »