Arkiv for 'Fra styret' Kategori

Radiatorvarmen stengt.

Vi har måttet stenge ned radiatorvarmen på grunn av en liten lekkasje i fjernvarmeanlegget. Lekkasjen vil bli utbedret av rørlegger snarest mulig, men vi kommer ikke til å slå på igjen varmen før etter sommeren. Vi sparer en god del ved å redusere varmetapet i anlegget når det ikke er behov for oppvarming i leilighetene.

Det varme tappevannet er ikke berørt!

18. mai 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Generalforsamling for 2022 avholdt.

Det er avholdt Generalforsamling i laget.

Samtlige saker på sakskartet fikk flertall og ble vedtatt av generalforsamlingen.

Sammensetning av det nye styret finner du her.

Protokoll vil bli distribuert så snart den er klar.

Takk til de 24 andelseierne som deltok på møtet.

10. mai 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Det er nødvendig med rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny rengjrøing av hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres onsdag 8. juni mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Vi må også rengjøre områdene ved sykkelstativene, så samtlige sykler må også fjernes denne dagen! “Herreløse” sykler blir fjernet for godt. Det er flere sykler som har stått urørt i nesten 2 år. Disse vil bli fjernet.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

9. mai 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Manglende avregning og faktura fra Eviny.

Jeg håper alle er klar over at Eviny Termo (Tidligere BKK Varme) ikke har sendt ut regning for energiforbruk siden desember 2021. Det betyr at når Eviny Termo endelig får orden på faktureringen igjen, vil du få en stor regning på forbruk siden 1. januar 2022. Dette gjelder for varmt tappevann, radiatorvarme og ladestrøm til elbil (for de som har ladeboks).

Jeg har etterlyst regningen over lang tid, men får bare samme svar hver gang, nemlig at de har problemer med det nye fakturasystemet, og at de venter på en leveranse fra IT leverandøren sin. Det er ingen utsikter til en løsning med det første, men jeg har ingen tro på at vi slipper unna betalingen dessverre.

Hvis du vil følge med på forbruk, og eventuelt beregne hvor stor regningen kan bli, anbefaler jeg at du logger deg på websiden til Eviny her: https://www.eviny.no/minesider. Følg anvisningene for eventuell registrering. Du kan så beregne kostnadene ved å sammenligne forbruket med regningen for desember. Satsene for alle 3 energileveransene vil være svært lik den for desember, for prisen på fjernvarme er stort sett den samme gjennom hele året, og følger ikke strømprisen. For ladestrøm til elbil, kan du regne kWh pris på ca 2 kroner, da den beregnes ut fra snittprisen på spot gjennom måneden, minus kompensasjonen fra staten.

Det er sterkt beklagelig Eviny Termo ikke har mer orden i systemene sine, og derved utsetter kundene for slik behandling. Hvis du trenger mer informasjon, må du kontakte Eviny direkte på telefon 55 57 00 00.

2. mai 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Generalforsamling 2022.

Det skal avholdes generalforsamling 10. mai 2022. Innkalling med saksliste er i dag distribuert i postkassen til samtlige andelseiere med boadresse i laget.

Har du spørsmål vedrørende generalforsamlingen kontakt gjerne styret.

28. april 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Trimmingen av trær i Fløenbakken.

Bergen Kommune har endelig godkjent tiltaket, og arbeidene vil starte uken etter påske. Uten å gå for mye i detalj om saken, kan det kort oppsummeres slik: vi har måttet vente på å få godkjenning på selve utførelsen av arbeidene, da den vil medføre tidvis stenging av gangveien som er etablert i Fløenbakken. Saksbehandling i Bergen Kommune tar tid dessverre.

Men nå er det klarert, og det er planen at arbeidene vil starte så snart det er mulig etter påske.

  1. april 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring av fasader foreløpig utført

Det var ikke behov for full nedvasking av alle fasadeflatene i år. Det ble derfor kun utført delvis påføring av Selfcleaner på de stedene der det var grønske og annen synlig skit. Glasstakene vil bli rengjort senere i vår.

22. mars 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »