Arkiv for 'Fra styret' Kategori

Ettersyn på ventilasjonanleggene utført.

Caverion gjorde i går kveld ferdig runden med ettersyn. Det var denne gangen som forventet et høyt antall med anlegg som trenger reparasjon. Vi fant feil på ca 1/3 av de anleggene vi inspiserte. De fleste feilene her var defekte viftemotorer. I mange anlegg gikk ikke viftene i det hele tatt, og da fungerer ingen form for ventilasjon.

Caverion forbereder nå arbeidet med de anleggene som må utbedres, og vil prøve å få ko-ordinert arbeidet etterhvert som bestillingene mottas. Det vil kunne gjøre utskiftingen noe rimeligere om dette kan utføres planmessig og samtidig i flest mulig leiligheter. Vi planlegger å få dette utført snarest mulig, så vær rask med bestillingen!

De av dere som ikke var hjemme da ettersynet ble utført, må selv sjekke at anlegget fungerer. Dere kan få utdelt filtersett ved SNAREST å henvende dere til styreleder. Dere MÅ sjekke at begge viftemotorene går rundt. En stillestående viftemotor lager varmgang som kan gi følgeskader på anlegget, eller i verste fall forårsake brann.

  1. oktober 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Sikring av løse gjenstander!

Høststormene er i anmarsj, og det er meldt sterke vindkast nå i kveld. Det er derfor viktig at alle rydder bort fra, eller sikrer alle løse gjenstander på verandaene sine, slik at vi unngår tilfeller av at ting blåser ned. Det kan være stort vindfang i bord, stoler og eventuelt andre gjenstander som ligger løst eller henger på verandaene, så ta en ekstra runde og sjekk at ikke du har noe liggende, som vinden kan ta med seg. Det samme gjelder også for svalgangene.

27. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Påminnelse om ettersyn på ventilasjonsanlegget.

Vi minner om ventilasjonsettersynet uke 39. Her er “timeplanen” fra skrivet dere fikk for noen uker siden:


Arbeidet blir utført 28. og 29. september, mellom klokken 08:00 og 16:00.

Det er dessverre umulig å sette opp en helt nøyaktig timeplan for hver enkelt av de 61 leilighetene (arbeidet vil ta opp til ca 10-15 minutter i hver leilighet), men for at ikke alle skal måtte være hjemme hele dagen de to dagene, har vi delt inn arbeidet slik:

Tirsdag 28. september fra kl. 08:00 til ca 11:30

HUS 4 (Fløenbakken 64): SAMTLIGE leiligheter (16 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

Tirsdag 28. september fra kl. 12:00 til ca 16:00

HUS 3 (Fløenbakken 56-62): SAMTLIGE leiligheter (10 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

HUS 2 (Fløenbakken 74): Leilighetene i 4. 5. og 6. etasje (6 stk.) – Vi begynner i 6. etasje.

Onsdag 29. september fra kl. 08:00 til ca 11:30

HUS 2 (Fløenbakken 66-74): Leilighetene i 1. 2. 3. etasje (13 stk.) – Vi begynner i 3. etasje.

HUS 1 (Fløenbakken 86): Leilighetene i 3. og 4. etasje (4 stk.) – Vi begynner i 4. etasje.

Onsdag 29. september fra kl. 12:00 til ca. 16:00

HUS 1 (Fløenbakken 76-86): Leilighetene i 0. 1. og 2. etasje (12 stk.) – Vi begynner i 2. etasje.


De som har levert returslippen med alternativ dato/klokkeslett vil bli besøkt til avtalt/ønsket tidspunkt.

26. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Årlig ettersyn på brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4.

Ny dag for den årlige test og sertifiseringen av brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4. Arbeidene begynner kl 09:00 onsdag 15. september, og vil pågå noen timer.

I forbindelse med dette arbeidet vil det kunne forekomme korte utløsninger av alarm, samt testing av de automatiske lukkemekanismene på de store branndørene i og rømningsveiene i garasjen.

Ta kontakt med styreleder om det er noe du lurer på.

13. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på brannvarslingsanlegget utsatt.

Tekniker som skulle foreta service på brannvarslingsanlegget er dessverre blitt syk, og vi har derfor måttet utsette det til en annen dag. Det blir derfor ikke noe av dagens service.

10. september 2021- Torbjøen Mohn – Syreleder

Årlig ettersyn på brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4.

Fredag 10. september skal det utføres årlig test og sertifisering av brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4. Arbeidene begynner kl 09:00 og vil pågå noen timer.

I forbindelse med dette arbeidet vil det kunne forekomme korte utløsninger av alarm, samt testing av de automatiske lukkemekanismene på de store branndørene i og rømningsveiene i garasjen.

Ta kontakt med styreleder om det er noe du lurer på.

9. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på heis i hus 2

Det er oppstått en feil på heisen i hus 2. Scanheis har vært og sett på det, og jobber med å få den utbedret. Reservedeler er på vei, og man regner med at heisen er i drift igjen i løpet av ettermiddagen.

Jeg minner om at det er viktig å gi beskjed så snart man oppdager at noe er galt. Det er ikke mulig å overvåke heisene, og jeg er derfor avhengig av at de som bruker heisene gir beskjed så snart uregelmessigheter oppstår. Jo raskere jeg får beskjed, jo raskere kan eventuelle feil utbedres. (I dag tok det bare 15 minutter fra jeg fikk beskjed til Scanheis var her!)

Oppdatering kl 14:00: Heisen er nå utbedret og fungerer igjen som den skal. Takk til ScanHeis for utmerket og rask service!

26 august 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »