Arkiv for 'Fra styret' Kategori

Radonmålinger utført.

Det er i vinter utført radonmålinger i en del utvalgte leiligheter på bakkeplan. Vi har valgt å foreta dette som stikkprøver på de mest utsatte leilighetene, basert på målingene fra 2013.

Resultatet fra målingene er nå klart, og i samtlige leiligheter vi har målt ligger resultatet langt under det som defineres som tiltaksgrense. Målingene ligger her i området mellom 0 og 85 Bq/m³. Les mer om radon på Eurofins hjemmeside her. Det er med andre ord ikke nødvendig med noen ekstra tiltak ut over det vanlige vedlikeholdet av ventilasjonsanlegget (regelmessig filterbytte) som du selv har ansvaret for.

De av dere som har hatt sporfilmbrikker i leilighetene i november og desember, kan få tilsendt rapporten for din leilighet ved å kontakte styreleder.

26. januar 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på KabelTV/Internet og elbil ladesystem

Det har de siste kvelder/netter vært en feil på kabelTV og internettforbindelsen. Det arter seg slik at TV signalet gradvis faller bort sent på kvelden (i 23 tiden?), og til slutt blir det helt borte. Samtidig forsvinner internettforbindelsen litt senere. Natt til fredag kom signalene tilbake igjen ca kl 05:00 om natten, og natt til lørdag noen steder ca kl 02:00. Ikke alle kommer seg på nett igjen når signalene er tilbake.  Har du problemer, prøv å slå av modemet i 30 sekunder før du slår det på igjen.

Ring i så fall Telenor og registrer feilen, så får du samtidig tilbud om datapakker på mobil dersom du er mobilkunde hos Telenor.

Jeg har vært i kontakt med Telenor, som har registrert at det er en feil her hos oss, og at de jober med å rette den. Rettetid uviss. Det er også kommet meldinger om at TV signalene heller ikke er i orden nå lørdag formiddag. Av en eller annen merkelig grunn gjelder det ikke alle. Det er viktig at dere melder feilen til Telenor!

Problemene med nettforbindelsen, går dessverre også ut over elbil ladeanlegget vårt, da det er avhengig av internettforbindelse for at lastfordelingen skal fungere. Når nettet faller bort, vil samtlige ladebokser få redusert ladekapasitet, eller falle helt bort. Inntil feilen er rettet vil dessverre ladeanlegget til tider ikke fungere som det skal.

21. januar 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Filterbytte på vanninntaket – ny dato!

Det utsatte filterbyttet på vanninntaket er nå planlagt til fredag 9. desember 2022 ca kl 10:00.
Vannet bli borte noen minutter mens vi bytter et filter på hovedinntaket.

Siden vannet bare blir borte maks 30 minutter, vil det ikke bli gitt annet varsel.

7. desember 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Filterbytte på vanninntaket.

Tirsdag 6 desember 2022 vil vannet bli borte noen minutter mens vi bytter et filter på hovedinntaket.

Vi planlegger å få dette gjort ca kl 13:00.

Siden vannet bare blir borte maks 30 minutter, vil det ikke bli gitt annet varsel.

5. desember 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Oppdatering 6. desember kl 13:00: Dette er utsatt på ubestemt tid, da rørleggeren fikk et hasteoppdrag hos en annen kunde.

 

Informasjonsskriv 2022 utlevert

Det årlige informasjonsskrivet er i dag distribuert i postkassene. Vi har også i år lagt opp skrivet i Vestboportalen, slik at dere kan laste det ned hvis dere ønsker det. Dere finner det her: https://vestbo.bbl.no/minside/mittboligselskap/oppslag.

1.desember 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn og sjekk på elbil ladeanlegget.

Mandag 17. oktober skal det foretas ettersyn og sikkerhetssjekk av Zaptec elbil ladeanlegget i garasjen. I den forbindelse vil det ikke være mulig å lade biler mens dette foregår, og biler som er koblet til anlegget vil måtte kobles fra mens testen utføres. Arbeidet vil foregå mellom kl 10:00 og 15:00.

Vi ber om at ingen har bilene sine tilkoblet anlegget mandag formiddag i det angjeldende tidsrom. Biler som er tilkoblet vil bli koblet fra, og vil ikke bli koblet til igjen etterpå (ladekabel skal alltid være koblet i ladeboksen før den plugges i bilen).

14. oktober 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Utkobling av fjernvarmen.

Eviny Termo AS har informert om at de på grunn av vedlikeholdsarbeid i sin del av varmeanlegget her, må slå av varmetilførselen noen timer.

Utkoblingen skjer:

tirsdag 11. oktober mellom klokken 11:30 og ca. 14:30.

I dette tidsrommet vil vi ikke kunne tappe varmt vann, eller bruke varme fra radiatorene.

Det er sannsynlig at arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

Eviny Termo AS beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoblingstiden skal bli kortest mulig.

7. oktober 2022 – Styreleder

Next Page »