Arkiv for 'Tappevannsanlegget' Kategori

Fjernvarmen tilbake.

Fjernvarmen kom tilbake nå kl 22:00 som planlagt. Det tar litt tid før anlegget vårt er i full drift igjen, men det ser ut til at det ordner seg. I løpet av de nærmeste timene vil nok alt være tilbake til normalen.

Jeg har ikke fått noe meldinger fra BKK Varme nå i kveld, så jeg regner med at utbedringen de har jobbet med har gått som planlagt.

22. januar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder.

Stenging av fjernvarmen!

Vi har mottatt følgende melding fra BKK Varme:

“På grunn av kritiske reparasjoner på fjernvarmenettet vil BKK Varme stenge ned varmeleveransen tirsdag 22/1-19 kl 19:00. Forventet nedetid er mellom 2,5-3 timer.
Vi beklager ulempene det medfører for dere. ”

Dette betyr i klartekst at vi blir uten varmtvann og radiatorvarme disse timene. Jeg har anmodet BKK Varme om å utsette dette til nattestid, men har ikke fått noe gehør for det. Vi får bare sørge for at det er nok varme i leiligheten til å holde disse timene, eventuelt bruke elektrisk oppvarming hvis mulig.

18. januar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Varmtvannet i orden igjen.

Rørlegger har vært her og ordnet lekkasjen vi hadde på varmtvannet. Vi fikk ordnet det uten at varmtvannet var borte i mer enn ca 10 minutter i morges (i 9-tiden).

Alt skal nå være tilbake til normal drift.

27. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Problemer med varmtvannet!

Det har i natt oppstått en lekkasje på varmtvannsystemet vårt, og vi må ha en rørlegger til å fikse det. Lekkasjen er i teknisk rom, og er foreløpig ikke så stor at vi må stenge varmtvannet. Men dersom det skulle bli verre i løpet av dagen, KAN det hende vi må gjør det.

Rørlegger kommer uansett i morgen tidlig (27. desember), og da vil varmtvannet bli stengt av mens lekkasjen utbedres.

Kaldtvannet er ikke berørt.

26. desember 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vannstenging mandag formiddag.

I forbindelse med at filterbytte, er vi nødt til å stenge av vannet i ca 10-15 minutter mandag formiddag (10/12-2018). Stengingen vil skje en gang mellom kl 10 og 14, avhengig av når rørleggeren kan være her.

Siden stengingen er av så kort varighet, vil det ikke bli gitt annet varsel enn her. 

Redigert: Rørleggeren haddedessverre ikke anledning til å komme i dag som avtalt. Det er ingen krise for oss, så vi utsetter dette til en annen dag, kanskje allerede tirsdag 11. desember? 

5. 10. desember 2018 – Torbjørn Mohn – styreleder

Utkobling av fjernvarmen.

BKK har informert om at de på grunn av vedlikeholdsarbeid i nettverket for vannbåren varme, må kople ut varmetilførselen til Fløentoppen Borettslag noen timer mens arbeidene pågår

Utkoplingen skjer:

Onsdag 14. november kl 10:00 til ca. kl 16:00   

I dette tidsrommet vil vi ikke kunne ta ut varmt tappevann eller varme på radiatorene. Det er godt mulig arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

BKK beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoplingstiden skal bli kortest mulig.

12. november 2018 – Styreleder

BKK Energitjenester har fått orden på dataoverføringen.

Det har vært en del uregelmessigheter med den automatiske daglige overføringen av innsamlede data fra varmesystemet. De har hatt problemer med å få innhentet de innsamlede data fra datasystemet her i borettslaget og til BKK’s systemer. Data har blitt samlet inn slik det skal lokalt, og all avlesning av målerne i leilighetene har fungert perfekt siden det nye systemet ble installert i februar. Det er altså når BKK Energitjenester har villet hente ut disse data det har vært problemer.

Data overføres automatisk via mobilnettet like over midnatt hver dag, og det viste seg at plasseringen av antennen for overføing ikke var helt optimal. Antennen er nå flyttet ut fra garasjen, og de daglige overføringene fungerer nå feilfritt.

Det understrekes, at det IKKE er, eller har vært, feil ved målingene som er gjort. De lagres nemlig i målerne i hver enkelt leilighet, og det er kun overføringen av data til BKK sine systemer som har feilet en del ganger. Avregningen og fakturering har IKKE vært påvirket av feilen. 

Husk at du kan sjekke dine måledata når som helst ved å logge deg inn på BKK Energitjenester sin kundeside. 

6. oktober 2018 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »