Arkiv for 'Vedlikehold' Kategori

Garasjegulvet ferdig støvsugd.

Rengjøringen i garasjen er nå ferdig. Ca 50 kg. sand/støv er fjernet!
Garasjen kan nå tas i bruk igjen.

31. mai 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Det er nødvendig med rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny rengjrøing av hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres mandag 31. mai mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Vi må også rengjøre områdene ved sykkelstativene, så samtlige sykler må også fjernes denne dagen! “Herreløse” sykler blir fjernet for godt. Det er flere sykler som har stått urørt i nesten 2 år. Disse vil bli fjernet.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

mars 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring av fasader, tak, trapper og svalganger!

Vi planlegger nå årets storrengjøring av anlegget. KTV Group skal rengjøre alle fasader, tak og renner, trapper og svalganger. I tillegg skal også ALLE balkongfrontene rengjøres i år.

Endelig dato er foreløpig ikke fastsatt, da vi er avhengig av været. Men vi tar sikte på å komme i gang så snart det ikke er meldt kuldegrader. Vi har et ønske om å få dette arbeidet utført så tidlig i mars som mulig, slik at vi blir ferdige før man begynner for alvor å ta i bruk balkongene/terrassene.

Det er viktig at alle klargjør svalganger, balkonger og terrasser, slik at man er forberedt på at arbeidene kan starte på kort varsel. Når fasadene vaskes, og balkongfrontene skal høytrykkspyles, vil det kunne sprute litt inn på balkongene. Svalganger og trapper skal IKKE høytrykkspyles, men vil bli rengjort med “selfcleaner”.

Hvis du har gjenstander (puter, pyntegjenstander, dørmatter eller lignede) som ikke tåler vannsprut, må disse fjernes den dagen spylingen skal utføres. Skal du være bortreist i ukene frem til påske, bør du sikre deg før du reiser bort.

Det skal IKKE brukes farlige kjemikalier!

Detaljert informasjon vil bli gitt i eget skriv som blir distribuert av KTV Group når endelig datoer er fastsatt.

Kontakt styreleder eller Kennet Nilsen i KTV dersom det er noe du lurer på.

4. mars 2021 – Tobjørn Mohn – Styreleder

Maling av svalgangene fortsetter.

KTV fortsetter med maling av søyler og himlinger på svalgangene torsdag og fredag (16. og 17. april).

Vi starter med hus 2 torsdag og fortsetter deretter med hus 1.

Det skal også males noen vegger på hus 4, men det vil ikke kunne forstyrre noen.

15. april 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring av fasader, tak, trapper og svalganger!

Vi starter årets rengjøring mandag 23. mars kl 08:00.

Vi starter med hus 3 mandag, og fortsetter med hus 4 påfølgende dag. Når vi er ferdige med hus 4 tirsdag 24. mars er det hus 2 sin tur. Hus 1 blir foreløpig utsatt litt på grunn av arbeidene med vannlekkasjen.

Det er viktig at ALLE gjenstander og dørmatter fjernes slik at det kan spyles uhindret. Vi kan ikke ta ansvaret for gjenstander som står igjen når arbeidene begynner.

Hold alle vinduer lukket, da det skal vaskes både vegger og tak.

KTV distribuere eget skriv med mer detaljert beskrivelse i samtlige postkasser i løpet av ettermiddagen i dag.

Kontakt styreleder eller Kennet Nilsen i KTV dersom det er noe du lurer på.

20. mars 2020 – Tobjørn Mohn – Styreleder

Status: Arbeidet med betongdekket.

Vi har i dag avdekket en del områder som vi antar kan ha tilknytning til lekkasjen vi har i betongdekket. I tillegg er det utført noen midlertidige tiltak for å avgrense vanninntrengningen.

De nærmeste dagene vil vi følge med for å se om vi kan komme nærmere en løsning. Men vi trenger noen kraftige regnbyger før vi kan fortsette arbeidene. I følge værmeldingene vil vi kanskje få det i natt og i morgen (tirsdag)?

Tirsdag blir det ingen andre arbeider enn observasjon, så det blir ingen støyende boring/kutting/hugging før tidligst onsdag.

Beklager all støyen i dag. Jeg skulle ønske vi kunne utsette dette, siden så mange av dere har bruk for rolige omgivelser i forbindelse med hjemmekontor. Men arbeidene er av akutt natur, og vi vet ikke hvor mye lenger vi kan få håndverkere til å arbeide her. Vi måtte derfor prioritere arbeidene i dag, for at det ikke skulle bli mer skade i leiligheten som er berørt. En utsettelse nå ville være meget uheldig (og kostbart).

Ta gjerne kontakt med undertegnede for ytterligere informasjon om nødvendig.

16. mars 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vedlikeholdsarbeid på fasader.

KTV Group begynner i morgen (6. august) forberedelser til årets malearbeider. En del bordkledning skal rengjøres og males. De begynner med å vaske ned overflatene i 5. og 6. etasje mot Årstadveien på hus 2, og i den forbindelse må dere fjerne gjenstander (på svalgangene) som kan være til hinder, eller som kan ta skade av rengjøringen. Malingen vil bli utført så snart været tillater det etter at veggene er rengjort.

På de andre husene er det kun mindre deler/flater som skal rengjøres og males, og vi regner ikke med at det vil føre til problemer for oss som bor her. Det er kanskje lurt å holde vinduene lukket når rengjøringen pågår (i arbeidstiden fra 08:00-16:00).

Beklager sen varsling om dette, men jeg fikk ikke melding fra KTV om dette før i dag.

5. august 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »