Arkiv for 'Vedlikehold' Kategori

Viktige datoer for vedlikehold.

Vi minner om rengjøringen i garasjen tirsdag 23. mai 2023. Husk at alle biler må være ute av anlegget innen kl 08:30. Se forøvrig oppslag i garasjen.

Vi informerer samtidig om at det årlige ettersynet på ventilasjonsanlegget i leilighetene er planlagt 13. og 14. juni 2023. Detaljert informasjon blir lagt i postkassene innen 22. mai 2023.

21. mai 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Malearbeid på lørdag.

Vi er i dag ferdig med malingen av hus 4 (Fløenbakken 64), og fortsetter med hus 3 (Fløenbakken 56-62).

KTV har fått tillatelse til å bruke lørdagen mellom 08:00 og 17:00 til maling. Det er dårlige værmeldinger for neste uke, så det er ønskelig å få gjort mest mulig denne uken. De skal da male fasadene på hus 3 mot hus 4 og mot BKK.

De begynner ikke på fasaden mot plassen, eller mot Årstadgeilen før i neste uke, når været da eventuelt tillater det. Det er derfor ikke nødvendig å rydde balkonger på hus 3 før i neste uke når arbeidene eventuelt fortsetter.

5. mai 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Maling av hus 3 og 4 starter tirsdag 2. mai.

KTV starter den planlagte malingen av fasader, vinduer og terrassedører tirsdag 2. mai. De vil da begynne med hus 4 (Fløenbakken 64) og gjøre det ferdig før hus 3 (Fløenbakken 56-62) blir påbegynt.

Det er vanskelig å forutsi detaljert fremdrift, så det må vi komme tilbake til litt utover i uken.

Det er lagt ut detaljert informasjon i postkassen til de berørte i (hus 4) i dag. Følg instruksen som er gitt der, så blir det enklere for alle parter.

Ta kontakt med styreleder om du har spørsmål i sakens anledning.

27. april 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

KTV vil rengjøre alle svalganger og trapper i dag.

KTV har ombestemt seg, og vil likevel gjøre ren samtlige svalganger og trapper i dag. Fredag fikk jeg beskjed om at de ville utsette dette til senere, men i dag tropper de opp og har ombestemt seg. Jeg håper likevel at dette går greit. De har fått beskjed om å være skånsom rundt inngangsdører, uten å spyle med for mye vann. De legger en selfcleaner på slik at skitt og grønske løsner og kan fjernes etterhvert. Rengjøringen av Hus 3 og 4 går som planlagt.

Jeg beklager at KTV endret planer slik at jeg ikke fikk varslet alle direkte. Jeg håper likevel at det skal gå bra.

20. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Fasadevask hus 3 og 4.

Værmeldingene for neste uke ser ut til å tillate at vi starter med fasadevasken av de to husene som skal males senere i vår/sommer. Vi starter mandag morgen 20. mars med hus 4, og tar deretter hus 3, og fortsetter tirsdag så lenge som nødvendig. Se oppslag ved postkassene på hus 3, og oppslagstavlen på hus 4.

Det er KUN fasadene på de to husene som skal rengjøres disse dagene. Svalgangene vil vi komme tilbake til senere.

KTV må kunne komme til fasader, vinduer og balkongdører med rengjøringsutstyret. De bruker lift der de kan. Alle gjenstander som er plassert i nærheten av vegger og vinduer på balkongene, må flyttes slik at de kan komme til. Har du gjenstander du er redd for, må disse flyttes helt bort, andre ting kan gjerne stå igjen på balkongen, men flytt dem helt ut mot glassrekkverket slik at vegg og vinduer er tilgjengelig. Hold alle vinduer lukket så lenge rengjøringen pågår.

Kontakt meg gjerne om du trenger mer informasjon.

17. mars 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Rengjøring av fasader og svalganger.

I vår/sommer skal hus 3 og 4 (Fløenbakken 56-64) males. Dette betyr at bordkledning, vinduer og terrassedører må rengjøres skikkelig med høytrykkspyler og Selfcleaner. Arbeidene med rengjøringen vil starte så snart været tillater det, kanskje allerede i slutten av denne uken, eller neste? De berørte leilighetene vil bli varslet direkte når vi har fastsatt dag for rengjøringen. Det er viktig at balkongene ryddes slik at KTV kommer til vegger og terrassedør, men det skal ikke være nødvendig å fjerne gjenstander som ellers tåler å få vannsprut. Det viktigste er at man kan komme til veggene med spylingen.

I samme runde skal svalganger og trapper på hus 1 og 2 (Fløenbakken 66-86) også rengjøres. Samtlige takrenner og nedløp skal også spyles rene. Gjenstander som blokkerer tilkomst til renner og nedløp på svalgangene må fjernes slik at de ikke hindrer arbeidene.

Vi gjør disse forberedelsene allerede nå, slik at vi skal unngå spyling på balkonger og terrasser når “utesesongen” er i gang. KTV har mange slike oppdrag nå i vår, og det er derfor viktig for oss å komme i gang så snart det er mulig.

Har du spørmål rundt dette, kontakt gjerne styreleder.

27. februar 2023 – Torbjøen Mohn – STyreleder.

 

Filterbytte på vanninntaket.

Tirsdag 6 desember 2022 vil vannet bli borte noen minutter mens vi bytter et filter på hovedinntaket.

Vi planlegger å få dette gjort ca kl 13:00.

Siden vannet bare blir borte maks 30 minutter, vil det ikke bli gitt annet varsel.

5. desember 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Oppdatering 6. desember kl 13:00: Dette er utsatt på ubestemt tid, da rørleggeren fikk et hasteoppdrag hos en annen kunde.

 

Next Page »