Arkiv for 'Vedlikehold' Kategori

Maling av svalgangene fortsetter.

KTV fortsetter med maling av søyler og himlinger på svalgangene torsdag og fredag (16. og 17. april).

Vi starter med hus 2 torsdag og fortsetter deretter med hus 1.

Det skal også males noen vegger på hus 4, men det vil ikke kunne forstyrre noen.

15. april 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring av fasader, tak, trapper og svalganger!

Vi starter årets rengjøring mandag 23. mars kl 08:00.

Vi starter med hus 3 mandag, og fortsetter med hus 4 påfølgende dag. Når vi er ferdige med hus 4 tirsdag 24. mars er det hus 2 sin tur. Hus 1 blir foreløpig utsatt litt på grunn av arbeidene med vannlekkasjen.

Det er viktig at ALLE gjenstander og dørmatter fjernes slik at det kan spyles uhindret. Vi kan ikke ta ansvaret for gjenstander som står igjen når arbeidene begynner.

Hold alle vinduer lukket, da det skal vaskes både vegger og tak.

KTV distribuere eget skriv med mer detaljert beskrivelse i samtlige postkasser i løpet av ettermiddagen i dag.

Kontakt styreleder eller Kennet Nilsen i KTV dersom det er noe du lurer på.

20. mars 2020 – Tobjørn Mohn – Styreleder

Status: Arbeidet med betongdekket.

Vi har i dag avdekket en del områder som vi antar kan ha tilknytning til lekkasjen vi har i betongdekket. I tillegg er det utført noen midlertidige tiltak for å avgrense vanninntrengningen.

De nærmeste dagene vil vi følge med for å se om vi kan komme nærmere en løsning. Men vi trenger noen kraftige regnbyger før vi kan fortsette arbeidene. I følge værmeldingene vil vi kanskje få det i natt og i morgen (tirsdag)?

Tirsdag blir det ingen andre arbeider enn observasjon, så det blir ingen støyende boring/kutting/hugging før tidligst onsdag.

Beklager all støyen i dag. Jeg skulle ønske vi kunne utsette dette, siden så mange av dere har bruk for rolige omgivelser i forbindelse med hjemmekontor. Men arbeidene er av akutt natur, og vi vet ikke hvor mye lenger vi kan få håndverkere til å arbeide her. Vi måtte derfor prioritere arbeidene i dag, for at det ikke skulle bli mer skade i leiligheten som er berørt. En utsettelse nå ville være meget uheldig (og kostbart).

Ta gjerne kontakt med undertegnede for ytterligere informasjon om nødvendig.

16. mars 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vedlikeholdsarbeid på fasader.

KTV Group begynner i morgen (6. august) forberedelser til årets malearbeider. En del bordkledning skal rengjøres og males. De begynner med å vaske ned overflatene i 5. og 6. etasje mot Årstadveien på hus 2, og i den forbindelse må dere fjerne gjenstander (på svalgangene) som kan være til hinder, eller som kan ta skade av rengjøringen. Malingen vil bli utført så snart været tillater det etter at veggene er rengjort.

På de andre husene er det kun mindre deler/flater som skal rengjøres og males, og vi regner ikke med at det vil føre til problemer for oss som bor her. Det er kanskje lurt å holde vinduene lukket når rengjøringen pågår (i arbeidstiden fra 08:00-16:00).

Beklager sen varsling om dette, men jeg fikk ikke melding fra KTV om dette før i dag.

5. august 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Mye feil på ventilasjonsanleggene!

Ettersynet på ventilasjonsanleggene ble fullført i dag, med nedslående resultat. Det er veldig stor feilprosent på anleggene nå. De fleste feilene er utslitte viftemotorer. Disse har en forventet levetid på ca 10 år, så det er ikke så veldig overraskende at det blir relativt høy feilprosent nå etter 13 år i drift. Mer enn 40% av anleggene var defekt, og må utbedres.

Andelseier til anleggene som må utbedres vil i løpet av morgendagen få utlevert et skriv med instruksjon om hvordan man går frem for å få utbedret feilene.

De av dere som ikke var hjemme, må selv ta ansvaret for at anlegget er i orden. Sjekk at viftemotorene fungerer som de skal, og at varmgang ikke fører til følgeskader på andre komponenter i ventilasjonsskapet.

6. juni 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rydding i garasjen 8. mai 2019.

Husk at garasjen skal rengjøres onsdag 8. mai, og at ALLE biler må fjernes denne dagen.

Hele betongflaten skal gjøres ren, så alle sykler (også de som står i sykkelstativer) og andre gjenstander må fjernes denne dagen.

Det er mange gamle ubrukte (punkterte) sykler i sykkelstativene, og disse vil bli fjernet hvis de er i veien for rengjøringen. Stativene skal ikke brukes til oppbevaring av ubrukte sykler.

Husk også Generalforsamlingen tirsdag 7. mai.

2. mai 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

BKK ferdig med arbeidene i gaten foran garasjeinnkjørselen.

BKK fikk i går trukket gjennom den siste av de 9 høyspentkablene under garasjedekket i kjelleren, og har gjort seg nesten ferdig foran garasjeinnkjørselen. I ettermiddag ble det asfaltert i veien, og i løpet av neste uke håper vi at fortauene som er ødelagt av gravingen også blir tilbakeført slik de var.

Det gjenstår mye arbeid med kablene når disse skal inn i hovedtransformatorstasjonen bak hus 3, men det vil ikke forstyrre oss noe særlig egentlig, arbeidene her foregår i sin helhet på BKK sin eiendom.

Jeg har nå i kveld spylt bort mesteparten av støvet/sanden ved garasjeinnkjørselen, dette for å unngå å trekke mer støv opp i garasjen vår. Den skal jo rengjøres 8. mai, og vi må prøve å unngå å få opp mer støv.

Så er det vel bare å stålsette seg til resten av Bybaneutbyggingen kommer innpå oss her. Det blir noen spennende år fremover, og vi vil for alvor begynne å merke anleggsvirksomheten i løpet av mai/juni. Dere kan selv følge med på websiden til utbyggingen her.

25. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »