Arkiv for 'Ventilasjon' Kategori

Viktige datoer for vedlikehold.

Vi minner om rengjøringen i garasjen tirsdag 23. mai 2023. Husk at alle biler må være ute av anlegget innen kl 08:30. Se forøvrig oppslag i garasjen.

Vi informerer samtidig om at det årlige ettersynet på ventilasjonsanlegget i leilighetene er planlagt 13. og 14. juni 2023. Detaljert informasjon blir lagt i postkassene innen 22. mai 2023.

21. mai 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Radonmålinger utført.

Det er i vinter utført radonmålinger i en del utvalgte leiligheter på bakkeplan. Vi har valgt å foreta dette som stikkprøver på de mest utsatte leilighetene, basert på målingene fra 2013.

Resultatet fra målingene er nå klart, og i samtlige leiligheter vi har målt ligger resultatet langt under det som defineres som tiltaksgrense. Målingene ligger her i området mellom 0 og 85 Bq/m³. Les mer om radon på Eurofins hjemmeside her. Det er med andre ord ikke nødvendig med noen ekstra tiltak ut over det vanlige vedlikeholdet av ventilasjonsanlegget (regelmessig filterbytte) som du selv har ansvaret for.

De av dere som har hatt sporfilmbrikker i leilighetene i november og desember, kan få tilsendt rapporten for din leilighet ved å kontakte styreleder.

26. januar 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på ventilasjonanleggene utført.

Caverion gjorde i går kveld ferdig runden med ettersyn. Det var også denne gangen noen anlegg med feil. Dessverre var det også denne gangen noen steder vi ikke kom til. Det er nå leiligheter som ikke er sjekket av tekniker siden 2019!

Caverion forbereder nå arbeidet med de anleggene som må utbedres, og vil prøve å få ko-ordinert arbeidet etterhvert som bestillingene mottas. Det vil kunne gjøre utskiftingen noe rimeligere om dette kan utføres planmessig og samtidig i flest mulig leiligheter. Vi planlegger å få dette utført snarest mulig, så vær rask med bestillingen!

De av dere som ikke var hjemme da ettersynet ble utført, må selv sjekke at anlegget fungerer. Dere kan få utdelt filtersett ved SNAREST å henvende dere til styreleder. Dere MÅ sjekke at begge viftemotorene går rundt. En stillestående viftemotor lager varmgang som kan gi følgeskader på anlegget, eller i verste fall forårsake brann.

Neste ettersyn blir i juni 2023.

17. juni 2022 – Torbjørn Mohn – Styreleder.

Reparatør fra Caverion kommer på torsdag 25. november!

De av dere som har bestilt utbedring av feil på ventilasjonsanlegget, vil bli kontaktet på telefon av reparatøren i dag eller i morgen. Arbeidet er planlagt utført hos alle i løpet av torsdag 25. november. Dersom det ikke skulle være mulig for deg å være hjemme, må du eventuelt bestille separat serviceoppdrag. Det vil nødvendigvis da bli en del dyrere.

Det er viktig at du svarer på telefonen, når Sindre ringer. Dersom du ikke svarer, må du selv kontakte Caverion for nærmere avtale.

22. november 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vedrørende bestilling av utbedring av ventilasjonsanlegget.

Caverion har i dag informert meg on at de nå har fått nok bestillinger til å utføre arbeidet. Delene som skal brukes er i dag satt i bestilling fra Flexit, og dere vil bli kontaktet av servicefolkene når de har fått det inn til lager i Bergen. Det er foreløpig for tidlig å gi noen fast dato, men nå er i alle fall prosessen satt i gang.

Jeg minner om at utbedringsarbeidene er en avtale mellom andelseier og Caverion, og borettslaget er ikke en del av denne prosessen. Eventuelle forhold rundt selve leveransen, må derfor formidles direkte til Caverion.

2. november 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på ventilasjonanleggene utført.

Caverion gjorde i går kveld ferdig runden med ettersyn. Det var denne gangen som forventet et høyt antall med anlegg som trenger reparasjon. Vi fant feil på ca 1/3 av de anleggene vi inspiserte. De fleste feilene her var defekte viftemotorer. I mange anlegg gikk ikke viftene i det hele tatt, og da fungerer ingen form for ventilasjon.

Caverion forbereder nå arbeidet med de anleggene som må utbedres, og vil prøve å få ko-ordinert arbeidet etterhvert som bestillingene mottas. Det vil kunne gjøre utskiftingen noe rimeligere om dette kan utføres planmessig og samtidig i flest mulig leiligheter. Vi planlegger å få dette utført snarest mulig, så vær rask med bestillingen!

De av dere som ikke var hjemme da ettersynet ble utført, må selv sjekke at anlegget fungerer. Dere kan få utdelt filtersett ved SNAREST å henvende dere til styreleder. Dere MÅ sjekke at begge viftemotorene går rundt. En stillestående viftemotor lager varmgang som kan gi følgeskader på anlegget, eller i verste fall forårsake brann.

  1. oktober 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ventilasjonsettersyn for 2021 blir utført etter sommerferien.

Det årlige felles ettersynet/filterbyttet på ventilasjonsanlegget blir i år utført når sommerferien er over. Nøyaktig tidspunkt vil bli annonsert i slutten av august. Hvis noen har anlegg som ikke fungerer som det skal, må dere selv kontakte Caverion for eventuell utbedring før ettersynet blir utført. Husk at filterbytte bør utføres MINST 2 ganger årlig!

6. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »