Arkiv for 'Ventilasjon' Kategori

Ventilasjonsettersyn avlyst for 2020.

Vi har i dag i samråd med Caverion besluttet at det planlagte ettersynet av ventilasjonsanlegget i leilighetene er avlyst. Alle andelseiere har i dag fått utlevert informasjon med en mer utførlig begrunnelse i postkassen.

I skrivet er det beskrevet hvordan du kan få utlevert filtersett slik at du eventuelt selv, eller ved hjelp fra en “nærkontakt” kan bytte filter.

Vi tar sikte på å gjenoppta det årlige ettersynet til neste år, da kanskje noen måneder tidligere enn vi pleier.

25. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på ventilasjonsanleggene.

Ventilasjonsettersynet som ble “koronautsatt” i juni, vil bli forsøkt gjennomført i uke 40. Det er vanskelig under de rådende COVID-19 smitteforholdene å planlegge for langt frem i tid, på grunn av smittevernreglene og den til enhver tid rådende smittesituasjon. Vi har i dag i samråd med Caverion bestemt oss for følgende:

  • Vedlikehold/ettersyn vil bli forsøkt utført i uke 40, tirsdag, onsdag på dagtid, torsdag etter kl 18.
  • Timeplan for gjennomføring vil bli distribuert i postkassen snarest.
  • Smittespredningssituasjonen blir fortløpende vurdert, og dersom situasjonen endrer seg i gal retning, vil ettersynet igjen måtte kanselleres på kort varsel. I så fall vil ettersynet ikke bli gjennomført i år.
  • Vi har forståelse for at noen kanskje ikke ønsker å slippe servicefolkene inn under de rådende omstendigheter. I slike tilfeller må andelseier selv ta ansvaret for at anlegget er i orden, og bytte filter selv.
  • De som ønsker selv å foreta ettersynet, vil kunne få utlevert filter fra styreleder.

Det er ikke lett i disse tider å planlegge noe som helst, og vi prøver etter beste evne å få ting til å fungere så nært mulig normalen som det lar seg gjøre. Vi ber om forståelse for at vi må operere med korte frister, men det er ikke andre måter å få dette til på dessverre.

Har du spørsmål så kontakt gjerne styreleder, men vent i alle fall til du har fått informasjonen i postkassen i løpet av noen dager.

7. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Mye feil på ventilasjonsanleggene!

Ettersynet på ventilasjonsanleggene ble fullført i dag, med nedslående resultat. Det er veldig stor feilprosent på anleggene nå. De fleste feilene er utslitte viftemotorer. Disse har en forventet levetid på ca 10 år, så det er ikke så veldig overraskende at det blir relativt høy feilprosent nå etter 13 år i drift. Mer enn 40% av anleggene var defekt, og må utbedres.

Andelseier til anleggene som må utbedres vil i løpet av morgendagen få utlevert et skriv med instruksjon om hvordan man går frem for å få utbedret feilene.

De av dere som ikke var hjemme, må selv ta ansvaret for at anlegget er i orden. Sjekk at viftemotorene fungerer som de skal, og at varmgang ikke fører til følgeskader på andre komponenter i ventilasjonsskapet.

6. juni 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Service på ventilasjonsanleggene utført.

Da er vi ferdige med årets gjennomgang av ventilasjonsanleggene i leilighetene. De 7 som ikke slapp servicefolkene inn, kan henvende seg til styreleder innen 25. juni og få utdelt filtersett. Den tekniske gjennomgangen må de selv ordne.

Også i år var det veldig mange anlegg som ikke fungerte som de skulle. Ett system var full stopp, med feil på begge viftene. En god del anlegg er ekstra støyende fordi viftemotorene begynner å bli utslitt. Etter 12 års drift er det naturlig å få slik slitasje, og det er ikke overraskende at mange må skifte ut vifter nå.
Andelseiere med feil på ventilasjonsanlegget vil bli informert direkte om fremgangsmåte for å bestille utbedring.

De som ikke slapp inn servicefolkene, må selv sjekke anlegget sitt, og forsikre seg om at alt er i orden. Dersom det er samme feil på disse anleggene som på mange av dem vi sjekket, vil det kunne oppstå følgeskader som kan bli veldig kostbare for andelseier!

I tillegg er det alt for mange som ikke skifter filter ofte nok. 2 ganger i året er minimum! Tette filtre kan føre til fuktskader på bad, samt helseskadelig inneluft!

Vi får håpe at de som ikke har sluppet inn servicefolkene på mange år, selv har kontroll på filter og viftemotorer? Her er et skrekkeksempel som viser hvordan inntaksfilteret kan se ut når det ikke byttes ut regelmessig og ofte nok:

Dette filteret fant vi i et anlegg, hvor andlelseier ikke har gitt tilgang på 2 år. Her er nok ikke filter blitt byttet siden sist vi slapp inn. Det er både helsefarlig og skadelig for leiligheten når filtrene blir så tette som dette.

En av leilighetene har ikke sluppet oss inn på 3 år. Jeg tør ikke tenke på hvordan filtrene ser ut der?

Heldigvis er de aller fleste glade for at vi har denne serviceordningen, det er overraskende at ikke ALLE tar imot tilbudet som de jo faktisk betaler for.

7. juni 2018 – Torbjørn Mohn  – Styreleder

 

 

Ødelagt fettfilter i kjøkkenviften?

Jeg har fått spørsmål om å skaffe fettfilter til kjøkkenviften. Jeg kan dessverre ikke besørge dette for dere, men dere kan oppsøke en Flexit forhandler, for eksempel Monter på Minde, eller MegaFlis. Ta gjerne med tegningen som du finner her. Jeg anbefaler imidlertid at dere som ikke har metallfilter allerede, kanskje vurderer å bytte til det? Metallfilteret varer mye lenger, og tåler mye bedre vask. Megaflis har metallfilter i nettbutikken sin, sjekk det her.

19. oktober 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Filterbytte ventilasjonsanlegg.

Siste frist for de som ikke mottok ventilasjons-vedlikehold i juni til å hente filtersettet. Filtersettet må hentes hos styreleder SENEST innen søndag 24. september 2017. Filtersett som ikke er avhentet innen fristen vil ikke kunne hentes senere.

18. september 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Service på ventilasjonsanleggene utført.

Da er vi ferdige med årets gjennomgang av ventilasjonsanleggene i leilighetene. De 12 som ikke slapp servicefolkene inn, kan henvende seg til styreleder i uke 26 og få utdelt filtersett. Den tekniske gjennomgangen må de selv ordne.

I år var det veldig mange anlegg som ikke fungerte som de skulle. Spesielt gjaldt dette de anleggene hvor viftemotorene sitter i skapet over kjøkkenviften. På over 1/3 av disse anleggene var motoren på varmeveksleren defekt og må skiftes. På bodanleggene var det 3 anlegg med feil som må utbedres.

Andelseiere med feil på ventilasjonsanlegget vil bli informert direkte om fremgangsmåte for å bestille utbedring.

De som ikke slapp in servicefolkene, må selv sjekke anlegget sitt, og forsikre seg om at alt er i orden. Dersom det er samme feil på disse anleggene som på mange av dem vi sjekket, vil det kunne oppstå følgeskader som kan bli veldig kostbare for andelseier!

I tillegg er det alt for mange som ikke skifter filter ofte nok. 2 ganger i året er minimum! Tette filtre kan føre til fuktskader på bad, samt helseskadelig inneluft!

Vi får håpe at de som ikke har sluppet inn servicefolkene på mange år, selv har kontroll på filter og viftemotorer?

15. juni 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Next Page »