Arkiv for 'Ventilasjon' Kategori

Ettersyn på ventilasjonanleggene utført.

Caverion gjorde i går kveld ferdig runden med ettersyn. Det var denne gangen som forventet et høyt antall med anlegg som trenger reparasjon. Vi fant feil på ca 1/3 av de anleggene vi inspiserte. De fleste feilene her var defekte viftemotorer. I mange anlegg gikk ikke viftene i det hele tatt, og da fungerer ingen form for ventilasjon.

Caverion forbereder nå arbeidet med de anleggene som må utbedres, og vil prøve å få ko-ordinert arbeidet etterhvert som bestillingene mottas. Det vil kunne gjøre utskiftingen noe rimeligere om dette kan utføres planmessig og samtidig i flest mulig leiligheter. Vi planlegger å få dette utført snarest mulig, så vær rask med bestillingen!

De av dere som ikke var hjemme da ettersynet ble utført, må selv sjekke at anlegget fungerer. Dere kan få utdelt filtersett ved SNAREST å henvende dere til styreleder. Dere MÅ sjekke at begge viftemotorene går rundt. En stillestående viftemotor lager varmgang som kan gi følgeskader på anlegget, eller i verste fall forårsake brann.

  1. oktober 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ventilasjonsettersyn for 2021 blir utført etter sommerferien.

Det årlige felles ettersynet/filterbyttet på ventilasjonsanlegget blir i år utført når sommerferien er over. Nøyaktig tidspunkt vil bli annonsert i slutten av august. Hvis noen har anlegg som ikke fungerer som det skal, må dere selv kontakte Caverion for eventuell utbedring før ettersynet blir utført. Husk at filterbytte bør utføres MINST 2 ganger årlig!

6. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Sjekk ventilasjonsanlegget!

Etter strømbruddet i forbindelse med omlegging av strømmålerne, er det mange ventilasjonsanlegg som feiler. Det er derfor viktig at man sjekker at viftene går, og at anlegget nå fungerer som det skal.

Feilen som oppdages nå i forbindelse med strømutkoblingen, er som oftest defekte kondensatorer, noe som gjør at viftemotorene ikke starter. Dette har vært en hyppig feil de siste årene, husk at anlegget har stått i drift kontinuerlig i snart 14 år, og slike feil må derfor påregnes.

Hvis du har en slik feil på anlegget, er det viktig at det ordnes opp i snarest mulig, da stillestående viftemotorer bli veldig varme, og følgeskader på disse vil kunne skje. Da kan reparasjonskostnadene bli unødvendig høye.

Kontakt styreleder snarest om du trenger service på anlegget, han kan sette deg i forbindelse med servicemann på Caverion.

15. desember 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ventilasjonsettersyn avlyst for 2020.

Vi har i dag i samråd med Caverion besluttet at det planlagte ettersynet av ventilasjonsanlegget i leilighetene er avlyst. Alle andelseiere har i dag fått utlevert informasjon med en mer utførlig begrunnelse i postkassen.

I skrivet er det beskrevet hvordan du kan få utlevert filtersett slik at du eventuelt selv, eller ved hjelp fra en “nærkontakt” kan bytte filter.

Vi tar sikte på å gjenoppta det årlige ettersynet til neste år, da kanskje noen måneder tidligere enn vi pleier.

25. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ettersyn på ventilasjonsanleggene.

Ventilasjonsettersynet som ble “koronautsatt” i juni, vil bli forsøkt gjennomført i uke 40. Det er vanskelig under de rådende COVID-19 smitteforholdene å planlegge for langt frem i tid, på grunn av smittevernreglene og den til enhver tid rådende smittesituasjon. Vi har i dag i samråd med Caverion bestemt oss for følgende:

  • Vedlikehold/ettersyn vil bli forsøkt utført i uke 40, tirsdag, onsdag på dagtid, torsdag etter kl 18.
  • Timeplan for gjennomføring vil bli distribuert i postkassen snarest.
  • Smittespredningssituasjonen blir fortløpende vurdert, og dersom situasjonen endrer seg i gal retning, vil ettersynet igjen måtte kanselleres på kort varsel. I så fall vil ettersynet ikke bli gjennomført i år.
  • Vi har forståelse for at noen kanskje ikke ønsker å slippe servicefolkene inn under de rådende omstendigheter. I slike tilfeller må andelseier selv ta ansvaret for at anlegget er i orden, og bytte filter selv.
  • De som ønsker selv å foreta ettersynet, vil kunne få utlevert filter fra styreleder.

Det er ikke lett i disse tider å planlegge noe som helst, og vi prøver etter beste evne å få ting til å fungere så nært mulig normalen som det lar seg gjøre. Vi ber om forståelse for at vi må operere med korte frister, men det er ikke andre måter å få dette til på dessverre.

Har du spørsmål så kontakt gjerne styreleder, men vent i alle fall til du har fått informasjonen i postkassen i løpet av noen dager.

7. september 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Mye feil på ventilasjonsanleggene!

Ettersynet på ventilasjonsanleggene ble fullført i dag, med nedslående resultat. Det er veldig stor feilprosent på anleggene nå. De fleste feilene er utslitte viftemotorer. Disse har en forventet levetid på ca 10 år, så det er ikke så veldig overraskende at det blir relativt høy feilprosent nå etter 13 år i drift. Mer enn 40% av anleggene var defekt, og må utbedres.

Andelseier til anleggene som må utbedres vil i løpet av morgendagen få utlevert et skriv med instruksjon om hvordan man går frem for å få utbedret feilene.

De av dere som ikke var hjemme, må selv ta ansvaret for at anlegget er i orden. Sjekk at viftemotorene fungerer som de skal, og at varmgang ikke fører til følgeskader på andre komponenter i ventilasjonsskapet.

6. juni 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Service på ventilasjonsanleggene utført.

Da er vi ferdige med årets gjennomgang av ventilasjonsanleggene i leilighetene. De 7 som ikke slapp servicefolkene inn, kan henvende seg til styreleder innen 25. juni og få utdelt filtersett. Den tekniske gjennomgangen må de selv ordne.

Også i år var det veldig mange anlegg som ikke fungerte som de skulle. Ett system var full stopp, med feil på begge viftene. En god del anlegg er ekstra støyende fordi viftemotorene begynner å bli utslitt. Etter 12 års drift er det naturlig å få slik slitasje, og det er ikke overraskende at mange må skifte ut vifter nå.
Andelseiere med feil på ventilasjonsanlegget vil bli informert direkte om fremgangsmåte for å bestille utbedring.

De som ikke slapp inn servicefolkene, må selv sjekke anlegget sitt, og forsikre seg om at alt er i orden. Dersom det er samme feil på disse anleggene som på mange av dem vi sjekket, vil det kunne oppstå følgeskader som kan bli veldig kostbare for andelseier!

I tillegg er det alt for mange som ikke skifter filter ofte nok. 2 ganger i året er minimum! Tette filtre kan føre til fuktskader på bad, samt helseskadelig inneluft!

Vi får håpe at de som ikke har sluppet inn servicefolkene på mange år, selv har kontroll på filter og viftemotorer? Her er et skrekkeksempel som viser hvordan inntaksfilteret kan se ut når det ikke byttes ut regelmessig og ofte nok:

Dette filteret fant vi i et anlegg, hvor andlelseier ikke har gitt tilgang på 2 år. Her er nok ikke filter blitt byttet siden sist vi slapp inn. Det er både helsefarlig og skadelig for leiligheten når filtrene blir så tette som dette.

En av leilighetene har ikke sluppet oss inn på 3 år. Jeg tør ikke tenke på hvordan filtrene ser ut der?

Heldigvis er de aller fleste glade for at vi har denne serviceordningen, det er overraskende at ikke ALLE tar imot tilbudet som de jo faktisk betaler for.

7. juni 2018 – Torbjørn Mohn  – Styreleder

 

 

Next Page »