Arkiv for 'Ventilasjon' Kategori

Mye feil på ventilasjonsanleggene!

Ettersynet på ventilasjonsanleggene ble fullført i dag, med nedslående resultat. Det er veldig stor feilprosent på anleggene nå. De fleste feilene er utslitte viftemotorer. Disse har en forventet levetid på ca 10 år, så det er ikke så veldig overraskende at det blir relativt høy feilprosent nå etter 13 år i drift. Mer enn 40% av anleggene var defekt, og må utbedres.

Andelseier til anleggene som må utbedres vil i løpet av morgendagen få utlevert et skriv med instruksjon om hvordan man går frem for å få utbedret feilene.

De av dere som ikke var hjemme, må selv ta ansvaret for at anlegget er i orden. Sjekk at viftemotorene fungerer som de skal, og at varmgang ikke fører til følgeskader på andre komponenter i ventilasjonsskapet.

6. juni 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Service på ventilasjonsanleggene utført.

Da er vi ferdige med årets gjennomgang av ventilasjonsanleggene i leilighetene. De 7 som ikke slapp servicefolkene inn, kan henvende seg til styreleder innen 25. juni og få utdelt filtersett. Den tekniske gjennomgangen må de selv ordne.

Også i år var det veldig mange anlegg som ikke fungerte som de skulle. Ett system var full stopp, med feil på begge viftene. En god del anlegg er ekstra støyende fordi viftemotorene begynner å bli utslitt. Etter 12 års drift er det naturlig å få slik slitasje, og det er ikke overraskende at mange må skifte ut vifter nå.
Andelseiere med feil på ventilasjonsanlegget vil bli informert direkte om fremgangsmåte for å bestille utbedring.

De som ikke slapp inn servicefolkene, må selv sjekke anlegget sitt, og forsikre seg om at alt er i orden. Dersom det er samme feil på disse anleggene som på mange av dem vi sjekket, vil det kunne oppstå følgeskader som kan bli veldig kostbare for andelseier!

I tillegg er det alt for mange som ikke skifter filter ofte nok. 2 ganger i året er minimum! Tette filtre kan føre til fuktskader på bad, samt helseskadelig inneluft!

Vi får håpe at de som ikke har sluppet inn servicefolkene på mange år, selv har kontroll på filter og viftemotorer? Her er et skrekkeksempel som viser hvordan inntaksfilteret kan se ut når det ikke byttes ut regelmessig og ofte nok:

Dette filteret fant vi i et anlegg, hvor andlelseier ikke har gitt tilgang på 2 år. Her er nok ikke filter blitt byttet siden sist vi slapp inn. Det er både helsefarlig og skadelig for leiligheten når filtrene blir så tette som dette.

En av leilighetene har ikke sluppet oss inn på 3 år. Jeg tør ikke tenke på hvordan filtrene ser ut der?

Heldigvis er de aller fleste glade for at vi har denne serviceordningen, det er overraskende at ikke ALLE tar imot tilbudet som de jo faktisk betaler for.

7. juni 2018 – Torbjørn Mohn  – Styreleder

 

 

Ødelagt fettfilter i kjøkkenviften?

Jeg har fått spørsmål om å skaffe fettfilter til kjøkkenviften. Jeg kan dessverre ikke besørge dette for dere, men dere kan oppsøke en Flexit forhandler, for eksempel Monter på Minde, eller MegaFlis. Ta gjerne med tegningen som du finner her. Jeg anbefaler imidlertid at dere som ikke har metallfilter allerede, kanskje vurderer å bytte til det? Metallfilteret varer mye lenger, og tåler mye bedre vask. Megaflis har metallfilter i nettbutikken sin, sjekk det her.

19. oktober 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Filterbytte ventilasjonsanlegg.

Siste frist for de som ikke mottok ventilasjons-vedlikehold i juni til å hente filtersettet. Filtersettet må hentes hos styreleder SENEST innen søndag 24. september 2017. Filtersett som ikke er avhentet innen fristen vil ikke kunne hentes senere.

18. september 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Service på ventilasjonsanleggene utført.

Da er vi ferdige med årets gjennomgang av ventilasjonsanleggene i leilighetene. De 12 som ikke slapp servicefolkene inn, kan henvende seg til styreleder i uke 26 og få utdelt filtersett. Den tekniske gjennomgangen må de selv ordne.

I år var det veldig mange anlegg som ikke fungerte som de skulle. Spesielt gjaldt dette de anleggene hvor viftemotorene sitter i skapet over kjøkkenviften. På over 1/3 av disse anleggene var motoren på varmeveksleren defekt og må skiftes. På bodanleggene var det 3 anlegg med feil som må utbedres.

Andelseiere med feil på ventilasjonsanlegget vil bli informert direkte om fremgangsmåte for å bestille utbedring.

De som ikke slapp in servicefolkene, må selv sjekke anlegget sitt, og forsikre seg om at alt er i orden. Dersom det er samme feil på disse anleggene som på mange av dem vi sjekket, vil det kunne oppstå følgeskader som kan bli veldig kostbare for andelseier!

I tillegg er det alt for mange som ikke skifter filter ofte nok. 2 ganger i året er minimum! Tette filtre kan føre til fuktskader på bad, samt helseskadelig inneluft!

Vi får håpe at de som ikke har sluppet inn servicefolkene på mange år, selv har kontroll på filter og viftemotorer?

15. juni 2017 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Har dere husket å skifte bort sommerkassetten i ventilasjonsanlegget?

Jeg har fått klager fra andelseiere som ikke klarer å holde varmen i leiligheten, og når vi har sett på saken, viser det seg i noen tilfeller at de har sommekassetten i ventilasjonsanlegget sitt! Dette er ikke særlig lurt, da ventilasjonsanlegget da blåser oppvarmet luft direkte ut av leiligheten. Den lille elektriske forvarmeren i ventilasjonsanlegget (hvis den er påslått), har ikke kapasitet til å varme opp all luften noe særlig. Med vinterkassetten (varmeveksleren) installert skal teroetisk sett ca 60% av all varme gjenvinnes og sørger for at innluften varmes opp før den blåses ut i leiligheten.

Det sier seg selv at hvis ventilasjonanlegget pøser ut varmluft og suger inn helt kald uteluft, kan de bli vanskelig å holde varmen.

De leilighetene som har roterende gjenvinner (ventilasjonsmotor i kjøkkenvifteskap) har IKKE utbyttbar kassett, så på disse er det ingen bytte mellom sommer og vinter.  Her må dere huske å slå PÅ gjenvinneren (Venstre knappen på panelet). De som imidlertid i sommer fikk melding om at gjenvinneren ikke virket (2 leiligheter) vil ha samme problem som dem som bruker sommerkassett. Hvis gjenvinneren er defekt, vil ingen varme bli gjenvunnet, og all varme i utluften forsvinner ut til kråkene i nabolaget.

Husk at ventilasjonsanlegget aldri skal slåes helt av, da det kan føre til fuktskader på bad.

29. November 2010 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Filterbytte i ventilasjonsanlegg!

Utsugningsfilteret (Bør rengjøres/skiftes regelmessig)Det er snart på tide med filterbytte i ventilasjonsanlegget. Det anbefales fra produsenten/leverandøren at dette gjøres en gang i året. Støvsuging av filtrene har bare unntaksvis en ønsket effekt, fordi man ikke får av fett og smuss (utfilteret) med støvsuging. Dere kan lese mer om dette på Flexit sine hjemmesider her: Flexit filterabonnement. Hvis man unnlater å bytte filter kan man få uønsket bakterievekst i det, og dette kan gi både uønsket lukt og helseskader (innfilteret). I tillegg mister man effekt på ventilasjonen hvis filtrene tilstoppes.

På linken over kan man bestille abbonement på filter. Da får man tilsendt de to filtrene på høsten en gang i året. Til bodanlegget koster dette filtersettet levert med posten ca 600 kr. pr år. Man må da skifte filteret selv (ikke særlig komplisert). For å kunne bestille filter må man vite serienummer på enheten. Dette finner man ved å åpne skapet og lese på den gule lappen inni (husk å slå av anlegget før du åpner skapet: trekk ut strømpluggen).

Man kan også bestille filterbytte fra den lokale leverandøren (Hordavent), men hvis man ønsker at de skal bytte, vil det bli vensentlig dyrere.

15. August 2007 – Torbjørn Mohn

Next Page »