Feil på utebelysningen

Det er dessverre oppstått en feil på utelysene langs oppkjørselen, gangveien og lekeplassen. Feilen er i fordelingsskapet i kjelleren, og vi må ha en elektriker til utbedring. Det er håp om at vi kan få orden på dette igjen i løpet av uken.

6. mai – 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Endringer i energiavregningen til Eviny.

Eviny har bedt meg informere om at det bli omlegginger i energiregningen fra 1. mai. Eviny Termo avvikler den delen av selskapet som drev med energimåling og energiavregning. Denne tjenesten er nå overført til Lyse. Neste regning med avregning fra og med mars 2024 vil derfor komme fra dem i stedet for Eviny Termo. Det vil si at dere heretter vil få regning for varmt tappevann, radiatorvarme og elbil-lading fra Lyse Energiservice. Les mer om dette her. På den siden er det også henvisning til hvor du finner data for avlesningene online.

Alle andelseiere skal ha fått denne informasjonen fra Eviny, men de har bedt meg om å formidle dette her i tilfelle det har gått noen hus forbi.

3. mai 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

Generalforsamling 2024

Det skal avholdes generalforsamling 7. mai 2024. Innkalling med saksliste er i dag publisert på “Min Side” i Vestboportalen hvor du også kan laste ned hele innkallingen.

Har du spørsmål vedrørende generalforsamlingen kontakt gjerne styret.

18. april 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utkobling av fjernvarmen!

Eviny Termo AS har informert om at de på grunn av vedlikeholdsarbeid i sin del av varmeanlegget her, må slå av varmetilførselen noen timer.

Utkoblingen skjer:

Mandag 22. april mellom klokken 12:00 og ca. 14:00

I dette tidsrommet vil vi ikke kunne tappe varmt vann, eller bruke varme fra radiatorene.

Det er sannsynlig at arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

Eviny Termo AS beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoblingstiden skal bli kortest mulig.

 

  1. april 2024 – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Det er planlagt rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny runde over hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres mandag 13. mai mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

10. april 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring av hus 1

KTV kommer tilbake i morgen fredag for å ta rengjøringen av hus 1 på nytt. Denne gangen med lift slik at de kommer seg inn på terrassene. Håper resultatet blir bedre denne gangen.

21. Mars 2924 – Torbjørn Mohn – styreleder

Innkalling til Generalforsamling sendes ut digitalt i år.

Vestbo er opptatt av bærekraft og miljø og har gått over til å publisere alle innkallinger til årsmøter og generalforsamlinger i boligselskapene de forvalter på Min side (beboerportalen). Vi sparer da mye papir, og dermed miljøet, og beboerne får innkallingen i et digitalt format som etterspørres av mange.

De som fortsatt ønsker å få innkallingen tilsendt på papir kan få det ved å reservere seg for digital publisering. Dette gjøres skriftlig til styret, ved å levere reservasjonsskjemaet dere har fått utlevert i postkassen i dag, til styret senest innen 7. april.

Vi minner om Generalforsamlingen 7. mai 2024. Inkalling blir distribuert i god tid før møtet.

21. mars 2024 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

« Previous PageNext Page »