Ettersyn på brannvarslingsanlegget utsatt.

Tekniker som skulle foreta service på brannvarslingsanlegget er dessverre blitt syk, og vi har derfor måttet utsette det til en annen dag. Det blir derfor ikke noe av dagens service.

10. september 2021- Torbjøen Mohn – Syreleder

Årlig ettersyn på brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4.

Fredag 10. september skal det utføres årlig test og sertifisering av brannvarslingsanlegget i garasjen og hus 4. Arbeidene begynner kl 09:00 og vil pågå noen timer.

I forbindelse med dette arbeidet vil det kunne forekomme korte utløsninger av alarm, samt testing av de automatiske lukkemekanismene på de store branndørene i og rømningsveiene i garasjen.

Ta kontakt med styreleder om det er noe du lurer på.

9. september 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på heis i hus 2

Det er oppstått en feil på heisen i hus 2. Scanheis har vært og sett på det, og jobber med å få den utbedret. Reservedeler er på vei, og man regner med at heisen er i drift igjen i løpet av ettermiddagen.

Jeg minner om at det er viktig å gi beskjed så snart man oppdager at noe er galt. Det er ikke mulig å overvåke heisene, og jeg er derfor avhengig av at de som bruker heisene gir beskjed så snart uregelmessigheter oppstår. Jo raskere jeg får beskjed, jo raskere kan eventuelle feil utbedres. (I dag tok det bare 15 minutter fra jeg fikk beskjed til Scanheis var her!)

Oppdatering kl 14:00: Heisen er nå utbedret og fungerer igjen som den skal. Takk til ScanHeis for utmerket og rask service!

26 august 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vedlikehold på ZAPTEC elbil ladeanlegget.

Zaptec skal gjøre vedlikehold på datasystemene i morgen 10 juni mellom kl 10:00 og 11:00. I dette tidsrommet vil det sannsynligvis ikke være full ladekapasitet tilgjengelig. Vi regner med at systemet er i full drift igjen når vedlikeholdet er utført.

9 juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Generalforsamling for 2021 avholdt.

Det er avholdt Generalforsamling i laget. På gunn av smittevrenreglene i forbindelse med COVID-19 pandemien, ble møtet avholdt som digitalt årsmøte arrangert av Vestbo 7-9 juni.

Samtlige saker på sakskartet ble vedtatt av generalforsamlingen.

Sammensetning av det nye styret finner du her.

Protokoll vil bli distriburet digitalt, og vil når den er klar bli lagt ut på Min Side portalen hos Vestbo.

Takk til de 21 andelseierne som deltok på møtet.

9. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ventilasjonsettersyn for 2021 blir utført etter sommerferien.

Det årlige felles ettersynet/filterbyttet på ventilasjonsanlegget blir i år utført når sommerferien er over. Nøyaktig tidspunkt vil bli annonsert i slutten av august. Hvis noen har anlegg som ikke fungerer som det skal, må dere selv kontakte Caverion for eventuell utbedring før ettersynet blir utført. Husk at filterbytte bør utføres MINST 2 ganger årlig!

6. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Høringsrunden til generalforsamlingen 2021 avsluttes i dag.

Jeg minner om at høringsrunden hvor du kan stille spørmål og diskutere sakene styret har lagt frem til behandling, avsluttes i dag (4. juni) kl 14. Etter dette tidspunktet vil muligheten for å stille spøremål, og for oss i styret til å gi svar være låst. Så hvis du har noe du vil ha ekstra belyst, må du være rask.

Ikke glem å logge inn igjen i neste uke. Da skal selve savstemmingen foregå (fra 7. juni kl 19:00 til 9 juni kl 14:00).

4. juni 2021 – Torbjørn Mohn – Styreleder

« Previous PageNext Page »