Garasjeporten utbedret.

I dag er ytterporten til garasjeanlegget reparert og vi har fått på plass en ny mottaker for portåpnerne. Porten vil bli satt i full drift igjen snarest mulig, og da vil man ikke lenger kunne åpne med portåpner som ikke er omprogrammert.

Det er i dag delt ut et skriv i postkassen til samtlige andelseiere, med detaljert informasjon om hvordan du skal forholde deg. Følg instruksjonen i skrivet så unngår du å bli utestengt fra garasjeanlegget mellom kl 23:00 og 06:00.

20. november 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Hærverk i garasjen.

Vi er dessverre blitt utsatt for hærverk i garasjen. Radiomottakeren til portåpnere for YTTERPORTEN er revet av og er borte. Dette fører dessverre til at porten ikke lukker om natten.

Det er bestilt ny mottaker, og forhåpentligvis får vi dette i orden til i neste uke. Da må samtlige portåpnere omprogrammeres. Jeg kommer tilbake med mer praktisk informasjon om hvordan vi skal få dette gjennomført. (Samtlige portåpnere må fysisk samles inn for å få dem programmert).

Intil videre på dessverre ytterporten stå åpen hele døgnet.

13. november 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Test av brannvarslingsanlegg i dag.

Vi har i dag utført den årlige sjekken av brannvarslingsanlegget. Servicetekniker fra leverandøren har sjekket alt, og anlegget er i orden.

Hvis du hørte en alarmklokkene ringe i morges, var det når disse ble testet. Det var med andre ord ingen brann.

  1. november 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

BKK Energitjenester beklager.

Jeg har i dag mottatt epost fra BKK Energitjenester. Regner med at alle får den, men for de av dere som ikke er registrert i BKK-portalen, og derfor kanskje ikke har registrert en epostadresse hos dem, så gjengir jeg den her:

” Viser til faktura som ble sendt fra oss i dag den 23.09.2019. Denne fakturaen inneholder kun fastbeløp. Vi har derfor valgt å kreditere fakturaen og sende ut en ny med alle de riktige fakturapostene.
Fakturaen ble sendt i dag, så om du ikke mottar faktura elektronisk vil du ikke ha fått den enda. Betaler du fakturaene dine med Avtalegiro må denne betalingen stoppes i banken.
Vi beklager ulempene dette medfører.

Med vennlig hilsen
BKK Energitjenester

23. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder


Feil på energiregningen?

Det ser ut som BKK Energitjenester har gjort en feil på avregningen for august. Flere andelseiere rapporterer det samme, og fellesregningen til laget er heller ikke riktig.

De har ikke fått med energiforbruket på avregningen, og det ser ut som alle har fått regning pålydende kr. 158,24? Dette beløpet er KUN for anleggsdrift og leiekostnader for måleanlegget.

Alt energiforbruk, både strøm, varmtvann og varme er av en eller annen grunn blitt utelatt fra denne regningen. Dette betyr imidlertid IKKE at forbruket ikke er målt, og det vil nok dukke opp en regning på forbruket i ettertid.

Jeg vet foreløpig ikke hva som har skjedd her, og om det kan ha sammenheng med feilen vi har på overføringen av data fra målerne i hus 2. Det ser imidlertid ikke slik ut for meg, for når jeg sjekker forbruksdata for min egen del (Jeg har ikke tilgang til forbruksdata for andelseierne), ser jeg at daglig forbruk er registrert hos BKK Energitjenester.

Det har nok skjedd en glipp med faktureringen her, og jeg regner med at BKK vil ordne opp i det så snart de får beskjed. Jeg kontakter dem over helgen, og vil informere her når jeg vet mer.

Kontakt meg om du trenger mer informasjon.

21. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feil på overføring av strømforbruk til BKK Energitjenester.

Det er fortsatt feil på ovrføring av data fra strømforbruksmålerne i Hus 2 til BKK sine datasystemer. Dataenheten som skal overføre data er defekt, og vi får ikke tak i ny på kort sikt. Hele dette systemet skulle uansett byttes ut i løpet av året, så vi prøver nå å få fremskyndet omleggingen til AMS målere for alle.

Feilen gjelder foreløpig KUN de som bor i Hus 2 (Fløenbakken 66-74). Målerne måler korrekt, og vi vil lese dem av MANUELT i slutten av hver måned, slik at den månedlige avregningen for hver enkelt blir korrekt. Det blir imidlertid IKKE mulig å lese av time-/dagbasert avlesning i kundeportalen til BKK Energitjenester, før feilen er permanent utbedret.

Samtlige målere ble manuelt avlest i begynnelsen av september, slik at avregningen for august blir riktig. På samme måte vil det ble manuelt avlest også i begynnelsen av oktober og intil videre.

BKK Energitjenester beklager at dette har skjedd. Egentlig skulle dette systemet vært byttet ut samtidig med at vi skiftet energimålerne for varme i februar 2018. På grunn av problemene med omlegging til AMS som har vært planlagt av BKK Nett i mange år, var det ikke mulig å få dette til. Det er problemer med å få installert AMS målere hos oss, da det er lite plass i elektrotavlene hvor dagens målere står. De nye AMS målerne passer ikke inn. Det er nå imidlertid foreslått en løsning med noen mindre AMS målere som nylig er kommet på markedet. Disse er imidlertid ikke godkjent for bruk enda, og vi venter på svar fra NVE om vi kan ta dem i bruk. BKK Energitjenester prøver nå å få speedet opp saksbehandlingen rundt de nye målerne. Uansett MÅ dette være på plass før 2019 er omme, i henhold til lovpålegg.

Hvis du føler behov for ytterligere informasjon, kontakt meg gjerne.

13. september 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Feilen på strømmålere for hus 2 utbedret.

BKK Energitjenester har fått strømmålerne “på luften igjen”. Samtlige målere for leilighetene i Hus 2 (Fløenbakken 66-74) er i dag i tillegg avlest manuelt, og avlesningen er rapportert til BKK. Dere som er berørt vil få korrigert feilavlesningen på regningen for august.

(Beklager feil dato på innlegget fra i går. Har rettet det nå)

5. september 2019 – Tobjørn Mohn – Styreleder

« Previous PageNext Page »