Viktige datoer for vedlikehold.

Vi minner om rengjøringen i garasjen tirsdag 23. mai 2023. Husk at alle biler må være ute av anlegget innen kl 08:30. Se forøvrig oppslag i garasjen.

Vi informerer samtidig om at det årlige ettersynet på ventilasjonsanlegget i leilighetene er planlagt 13. og 14. juni 2023. Detaljert informasjon blir lagt i postkassene innen 22. mai 2023.

21. mai 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Generalforsamling for 2023 avholdt.

Det er i dag avholdt Generalforsamling i laget.

Samtlige saker på sakskartet ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Sammensetning av det nye styret finner du her.

Protokoll vil bli distribuert så snart den er klar.

Takk til de 18 andelseierne som deltok på møtet.

9. mai 202e – Torbjørn Mohn – Styreleder

Status maling av hus 3.

Vi har i dag fått malt det vi kunne med dårlige værmeldinger som forutsetning. På grunn av værmeldingen for de neste par dagene, må vi ta en liten pause fremover.

Vi tar sikte på å gjøre alt ferdig på torsdag og fredag denne uken, hvis værmeldingen holder?

Se oppslag ved postkassene til hus 3 for detaljert oversikt over status/fremdrift.

8. mai 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Malearbeid på lørdag.

Vi er i dag ferdig med malingen av hus 4 (Fløenbakken 64), og fortsetter med hus 3 (Fløenbakken 56-62).

KTV har fått tillatelse til å bruke lørdagen mellom 08:00 og 17:00 til maling. Det er dårlige værmeldinger for neste uke, så det er ønskelig å få gjort mest mulig denne uken. De skal da male fasadene på hus 3 mot hus 4 og mot BKK.

De begynner ikke på fasaden mot plassen, eller mot Årstadgeilen før i neste uke, når været da eventuelt tillater det. Det er derfor ikke nødvendig å rydde balkonger på hus 3 før i neste uke når arbeidene eventuelt fortsetter.

5. mai 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Rengjøring i garasjen

Det er planlagt rengjøring i garasjen igjen. Det er mye støv og sand som ligger igjen etter vinteren, og vi må derfor ta en ny runde over hele gulvflaten.

Rengjøringen skal utføres tirsdag 23. mai mellom kl 08:00 og 15:00.

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at støvsuger som skal anvendes kan komme til.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

1. mai 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Maling av hus 3 og 4 starter tirsdag 2. mai.

KTV starter den planlagte malingen av fasader, vinduer og terrassedører tirsdag 2. mai. De vil da begynne med hus 4 (Fløenbakken 64) og gjøre det ferdig før hus 3 (Fløenbakken 56-62) blir påbegynt.

Det er vanskelig å forutsi detaljert fremdrift, så det må vi komme tilbake til litt utover i uken.

Det er lagt ut detaljert informasjon i postkassen til de berørte i (hus 4) i dag. Følg instruksen som er gitt der, så blir det enklere for alle parter.

Ta kontakt med styreleder om du har spørsmål i sakens anledning.

27. april 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

 

 

Generalforsamling 2023

Det skal avholdes generalforsamling 9. mai 2023. Innkalling med saksliste er i dag distribuert i postkassen til samtlige andelseiere med boadresse i laget.

Innkallingen er også publisert på “Min Side” i Vestboportalen hvor du også kan laste ned hele innkallingen (dere som ikke har boadresse i laget får ikke tilsendt papirutgaven).

Har du spørsmål vedrørende generalforsamlingen kontakt gjerne styret.

25. april 2023 – Torbjørn Mohn – Styreleder

« Previous PageNext Page »