Bergen Kommune varsler om nattarbeid.

Til andelseiere som ikke er registrert med mobilnummer eller epostadresse i Statens registre.

Bergen Kommune informerer om nattarbeid i nabolaget:

“Det vil bli nattarbeid ved rundkjøringen Rema/Ulriksdal 1 i to netter 3. – 5. mars i tidsrommet 19:00 – 06:00.  Arbeidet som skal utføres er graving og asfaltering i forbindelse med å legge nye rør og kabler i veibanen. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører. Mvh Bybanen Utbygging / telefon 400 07 400 “

2. mars 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Ingen utkopling av varmen fredag.

Den planlagte utkoplingen av varmen fredag 28 februar 2020 er avlyst.

Vi klarte å gjøre den siste delen av jobben i går UTEN å stenge ned all varmen.

27. februar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utkopling av vannvarmen igjen.

BKK måtte utsette resten av utbedringen på vannvarmeanlegget i forrige måned, men har nå varslet når de kommer for å gjøre seg ferdig med arbeidene. Varmtvannet og radiatorvarmen vil være borte mens arbeidene pågår.

Utkoplingen vil skje:

Tirsdag 25. februar kl. 09:00 til ca. kl. 13:00

Det er sannsynlig at arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

BKK beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoplingstiden skal bli kortest mulig.

Husk at vannet kan komme tilbake helt uanmeldt, så ikke la kraner stå åpne under utkoplingen.

20. februar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2020.

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Fløentoppen Borettslag tirsdag, den 5. mai 2020, kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil bli avholdt i Fløenkirken.

Eventuelle saker som skal tas opp på den ordinære generalforsamlingen må leveres skriftlig og være styret i hende senest 15. mars 2020.

Innkalling med årsregnskap og årsberetning vil bli sendt ut i god tid før generalforsamlingen.

for styret i Fløentoppen Borettslag

12. februar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vannvarmen koples ikke ut i dag.

Jeg har fått melding fra BKK at det planlagte arbeidet som skulle utføres i dag, er utsatt på grunn av sykdom. Det betyr at det ikke blir noen utkopling av vannvarme og varmt tappevann i dag (28. januar) slik det var planlagt.

Arbeidene blir utsatt til et senere tidspunkt.

28. januar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Utkopling av vannvarmen igjen.

BKK ble dessverre ikke helt ferdig med arbeidene forrige gang de var her, og kommer derfor igjen for å gjøre seg helt ferdig. Varmtvannet og radiatorvarmen vil være borte mens arbeidene pågår.

Utkoplingen vil skje:

Tirsdag 28. januar kl. 09:00 til ca. kl. 13:00

Det er sannsynlig at arbeidet KAN bli ferdig før, men de kan dessverre ikke love noe.

BKK beklager ulempene dette medfører for oss som kunde, og har lovet å gjøre sitt ytterste for at utkoplingstiden skal bli kortest mulig.

Husk at vannet kan komme tilbake helt uanmeldt, så ikke la kraner stå åpne under utkoplingen.

24. januar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Vannvarmen tilbake.

BKK har gjort seg ferdig for i dag, og varmt tappevann og radiatorvarme er tilbake.

Dessverre klarte de ikke å gjøre seg helt ferdig, det var litt mer å gjøre enn de hadde trodd. De kommer derfor tilbake i neste uke og gjør seg ferdig.

I den forbindelse vil varmen være borte 28. januar mellom kl 09:00 og 13:00. (Både radiatorvarme og varmt tappevann).

22 januar 2020 – Torbjørn Mohn – Styreleder

« Previous PageNext Page »