Rydding i garasjen 8. mai 2019.

Husk at garasjen skal rengjøres onsdag 8. mai, og at ALLE biler må fjernes denne dagen.

Hele betongflaten skal gjøres ren, så alle sykler (også de som står i sykkelstativer) og andre gjenstander må fjernes denne dagen.

Det er mange gamle ubrukte (punkterte) sykler i sykkelstativene, og disse vil bli fjernet hvis de er i veien for rengjøringen. Stativene skal ikke brukes til oppbevaring av ubrukte sykler.

Husk også Generalforsamlingen tirsdag 7. mai.

2. mai 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Innkalling til Generalforsamlingen 2019 distribuert.

Det er i dag levert ut innkalling til Generalforsamling i postkassen til andelseierne. De “ikke-boende” andelseierne har fått den tilsendt i posten.

Generalforsamlingen avholdes tirsdag 7. mai 2019 i Kalfaret Brygghus.

26. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

BKK ferdig med arbeidene i gaten foran garasjeinnkjørselen.

BKK fikk i går trukket gjennom den siste av de 9 høyspentkablene under garasjedekket i kjelleren, og har gjort seg nesten ferdig foran garasjeinnkjørselen. I ettermiddag ble det asfaltert i veien, og i løpet av neste uke håper vi at fortauene som er ødelagt av gravingen også blir tilbakeført slik de var.

Det gjenstår mye arbeid med kablene når disse skal inn i hovedtransformatorstasjonen bak hus 3, men det vil ikke forstyrre oss noe særlig egentlig, arbeidene her foregår i sin helhet på BKK sin eiendom.

Jeg har nå i kveld spylt bort mesteparten av støvet/sanden ved garasjeinnkjørselen, dette for å unngå å trekke mer støv opp i garasjen vår. Den skal jo rengjøres 8. mai, og vi må prøve å unngå å få opp mer støv.

Så er det vel bare å stålsette seg til resten av Bybaneutbyggingen kommer innpå oss her. Det blir noen spennende år fremover, og vi vil for alvor begynne å merke anleggsvirksomheten i løpet av mai/juni. Dere kan selv følge med på websiden til utbyggingen her.

25. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Rengjøring i garasjen.

Garasjegulvet skal rengjøres onsdag 8. mai 2019 – kl. 08:30-15:00

I dette tidsrommet må ALLE biler være ute av anlegget. I tillegg må ALLE løse gjenstander som er plassert på betonggulvet fjernes. HELE betonggulvet må være ryddet for at feiemaskinen og støvsuger som skal anvendes kan komme til.

I år må vi også rengjøre områdene ved sykkelstativene, så samtlige sykler må også fjernes denne dagen! “Herreløse” sykler blir fjernet for godt.

Det er viktig at vi får gjort ren HELE flaten, og vi håper derfor på at alle kan medvirke til at vi får dette til.

10. april 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Graving ved innkjørsel til garasjen.

Tirsdag morgen (19. mars) fortsetter BKK med gravingen foran garasjen vår. De skal denne uken gjøre ferdig arbeidene med de nye strømkablene til naboene våre nede i Fløenbakken. Det skal settes ned en stor kum hvor alle kablene skal kobles sammen etterpå.

I forbindelse med denne aktiviteten, vil tilgangen til inn- og utkjøring fra garasjeanlegget til en viss grad bli hindret. Entreprenøren har lovet at det ikke blir helt stengt og at de vil slippe inn og ut biler ved behov.

Skulle det dukke opp problemer, ta kontakt med undertegnede så skal jeg gjøre så godt jeg kan med å ordne opp.

18. mars 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Adresser, husnummer og merking.

Etter en del henvendelser fra andelseiere vedrørende husnummer og adresser, har styret nøye vurdert situasjonen rundt problemstillingen med adressenummer på leilighetene som ikke er på bakkeplan i hus 1, 2 og 3. Disse leilighetene deler de samme husnummre, henholdsvis 86, 74 og 62. For disse leilighetene er det viktig at man bruker HELE adressen, som består av husnummeret, samt bruksenhetsnummeret (tidligere kalt bolignummer). Det viser seg at det er mange som ikke er klar over bruken av dette nummeret, og derved ikke klar over at det er en del av adressen til leiligheten.
Det er dessuten kommet forslag til styret, om å få endret husnumrene, ved kanskje å bruke bokstav bak tallene (62, 74 og 86), men dette er ikke lenger godkjent brukt.
Reglene for husnummerering er ganske strenge, og det er Kartverket som tildeler disse. Fullstendig informasjon om dette finner du på kartverket.no. Styret har satt seg inn i reglene for tildeling av husnummer, bruksenhetsnummer samt skilting og vi har anskaffet nye husnummerskilt samt nye klistremerker for bruksenhetsnummer.

Styret har etter nøye vurdering bestemt følgende:

  1. Samtlige leiligheter på gateplan (1. etasje) får nye og enhetlige standard nummerskilt montert. Eksisterende nummerskilt blir fjernet og erstattet med nye standardskilt.
  2. Det blir montert spesialskilt med pil som viser opp trappene for numrene 62, 74 og 86. Skiltene monteres på søylen ved fotenden av trappen.
  3. Samtlige leiligheter med husnummer 62, 64, 74 og 86, vil få utdelt nye klistremerker med Bruksenhetsnummer. Disse vil bli utlevert/oppsatt av styret ved Øivind Rasmussen. Han vil komme på døren og levere/sette opp klistremerkene på riktig plass.
  4. De stygge kvartalskiltene på husveggene blir erstattet med nye.

Alle dere som har adresse 62, 64, 74 og 86, oppfordres til heretter å bruke HELE adressen slik kartverket oppfordrer til i sin informasjon. Dette er spesielt viktig ved henvendelser til nødetatene, det kan redde liv. Kartverket har laget en fin video som forklarer dette veldig greit. Du finner den her.

Øivind Rasmussen fra styret, vil komme rundt og snakke med alle berørte andelseiere i løpet av de første ukene i mars.

Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med styreleder.

28. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

Redusert fremkommelighet ved garasjeinnkjørselen onsdag.

Onsdag 27. februar skal det graves et hull i gaten like ved innkjørselen til garasjen. BKK Nett skal prøve å finne igjen en kabelgrøft som er lagt under hele eiendommen vår før byggene ble oppført. Hvis alt går etter planen skal det senere i vår strekkes noen nye strømkabler til våre naboer lenger nede i gaten i denne kabelgrøften i forbindelse med Bybaneutbyggingen.

Arbeidene onsdag vil foregå mellom kl 09:00 og 14:00, og entrepren som skal gjøre arbeidene sier at det ikke vil bli sperret for inn/utkjøring, MEN at det kan bli noen korte stopp. Hullet de graver vil bli dekket med en stålplate når de er ferdige for dagen.

Det KAN være lurt å beregne noen minutter ekstra på inn/utkjøring av garasjen denne dagen.

Håper ikke det skal by på for store problemer akkurat denne dagen. Vi vil nok måtte finne oss i mye større utfordringer de neste par årene i Fløenbakken. Det er ikke småtterier som skal skje her, og vi vil måtte finne oss i mye ubehagelig anleggsvirksomhet i tiden fremover.

21. februar 2019 – Torbjørn Mohn – Styreleder

« Previous PageNext Page »