Parkering

Parkering skal fortrinnsvis gjøres i borettslagets parkeringsanlegg.

Det skal ikke parkeres på snuplassen eller den asfalterte veien som fører til tunet.

Området her er beregnet for av- og pålessing, og skal kun benyttes for kortest mulig opphold (max 15 minutter). I tillegg er dette en offentlig gjennomgang, som vi er nødt til å holde bilfri, det er faktisk et krav fra Bergen Kommune.

Det har ved flere anledninger ikke vært mulig å snu en lastebil, for eksempel fra BIR når de kommer og skal tømme papircontaineren (BIR jobber også kveld!). Likedan er det viktig at eventuelle utrykningskjøretøyer ikke hindres/forsinkes om det skulle være nødvendig med hurtig hjelp. Det KAN gå ut over deg selv, eller dine nærmeste hvis slikt hindres.

All motorferdsel på betongdekket på tunet er forbudt. Dette gjelder både biler og motorsykler.

Gjesteparkering finnes i plan 00 i garasjeanlegget. Det parkeres her mot avgift. Det er dessverre ingen gratis gjesteparkering innenfor borettslagets område, så dersom man ikke vil betale for parkeringen, henvises det til det offentlige gatenettet. Respekter eventuelle parkeringsbestemmelser der.

Tips: I helgene er det rikelig med ledige plasser på parkeringsanlegget til Universitetet bak Aldersboligen i Årstadveien.